Документ 076_030, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.08.2010

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі фізичного виховання та спорту між Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту і Міністерством спорту Федеративної Республіки Бразилія

Дата підписання:

27.08.2010

Дата набрання чинності для України:

27.08.2010

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

і

Міністерство спорту Федеративної Республіки Бразилія

(далі - Сторони)

з метою розвитку спортивних обмінів та співробітництва, сприяння взаєморозумінню та традиційній дружбі між народами України та Федеративної Республіки Бразилія

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони сприятимуть розвитку спортивних обмінів і співробітництву на взаємовигідній основі та рівності.

Стаття 2

Сторони проводитимуть консультативні зустрічі з метою обговорення питань двосторонніх спортивних обмінів та міжнародного спортивного співробітництва, що представляють спільний інтерес.

Стаття 3

Сторони сприятимуть своїм спортивним організаціям у координації їх позицій та посиленні співробітництва в міжнародних спортивних справах.

Стаття 4

Сторони сприятимуть посиленню обмінів та співробітництву в сфері масового спорту з метою поліпшення здоров'я громадян обох держав.

Стаття 5

Сторони сприятимуть спортсменам своїх держав щодо їх участі у міжнародних спортивних змаганнях, що проводитимуться у кожній з держав, а також своїм національним спортивним організаціям для встановлення прямих контактів з метою посилення двосторонніх обмінів та співробітництва. Деталі такого співробітництва вирішуватимуться шляхом консультацій між національними спортивними організаціями обох держав.

Стаття 6

Сторони здійснюватимуть обміни та співробітництво між спортивними спеціалістами в сфері спорту вищих досягнень, масового спорту, спортивної науки та медицини.

Стаття 7

Підкреслюючи позитивну роль урядів у боротьбі з використанням допінгу в спорті, Сторони зобов'язуються посилювати двостороннє співробітництво та обміни з питань боротьби зі вживанням допінгу в спорті.

Стаття 8

Сторони сприятимуть співробітництву з питань підготовки та обміну тренерськими кадрами.

Стаття 9

Сторони погоджуються, що досягнення домовленостей щодо здійснення обмінів у сфері спорту будуть ґрунтуватись на існуючих фінансових умовах відповідно до чинного законодавства держав Сторін.

Умови проведення окремого заходу будуть узгоджуватись Сторонами в кожному окремому випадку дипломатичними каналами.

Стаття 10

1. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання та діє протягом чотирьохрічного періоду, автоматично поновлюючись на наступні чотирьохрічні періоди.

2. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться дипломатичними каналами за взаємною згодою Сторін.

3. Спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом безпосередніх консультацій між Сторонами дипломатичними каналами.

Вчинено 27 серпня 2010 року в м. Бразиліа у двох примірниках, кожний португальською, українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Міністерство України
у справах сім'ї, молоді та
спорту

(підпис)


За Міністерство спорту
Федеративної Республіки
Бразилія

(підпис)вгору