Документ 076_019, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.04.1999
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 30.06.2000, підстава - v1416321-08. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Федеративної Республіки Бразилія
про співробітництво в галузі туризму

Дата підписання: 28.04.1999 Дата набрання чинності для України: 30.06.2000
Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки
Бразилія, далі Сторони,
враховуючи тісні культурні зв'язки та дружбу, які єднають дві
країни,
переконані в тому, що туризм завдяки своїй
соціально-культурній динаміці є чудовим інструментом стимулювання
економічного розвитку, порозуміння, доброї волі, а також посилення
міжнародних зв'язків,
визнаючи, що туризм сприяє реалізації законного прагнення
людської особи користуватися плодами як своєї власної культури,
так і культур інших країн і народів,
керуючись бажанням розвивати і зміцнювати співробітництво в
галузі туризму між двома країнами,
з метою створення сприятливих умов для розвитку міжнародних
туристичних зв'язків як фактору збереження та поглиблення дружніх
відносин,
бажаючи розвивати ці відносини шляхом широкого
співробітництва між відповідними державними, національними,
регіональними та іншими туристичними організаціями,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони підтримуватимуть діяльність державних органів по
туризму своїх країн щодо встановлення та розвитку співробітництва
в галузі туризму, збільшення обміну туристами з метою кращого
ознайомлення з життям, історією і культурою народів своїх країн.
Співробітництво здійснюватиметься на засадах цієї Угоди і
відповідно до законів, що діють на території кожної з держав.
Стаття 2
Згідно з внутрішнім законодавством кожної з Сторін на
території іншої Сторони можуть засновуватись її туристичні
представництва з метою сприяння туристичному взаємообміну, без
права виконувати будь-яку діяльність комерційного характеру.
Обидві Сторони, по можливості, сприятимуть організації і
функціонуванню зазначених представництв.
Стаття 3
Сторони сприятимуть розвитку туризму в різноманітних його
формах, включаючи:
- організований груповий та індивідуальний туризм,
- діловий туризм,
- туристичні поїздки для участі у культурних, рекреаційних та
спортивних заходах, семінарах, виставках, з'їздах, конференціях,
національних і міжнародних фестивалях, тощо.
Стаття 4
Сторони у відповідності до законодавства кожної з країн
сприятимуть створенню необхідних умов для встановлення і зміцнення
співробітництва між українськими та бразильськими туристичними
підприємствами і організаціями усіх форм власності.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть і сприятимуть інвестуванню
українського та бразильського капіталу або спільного з метою
створення і розвитку підприємств і організацій, діяльність яких
пов'язана з галуззю туризму.
Стаття 6
Сторони сприятимуть обміну інформацією щодо:
- законів та інших нормативних актів, що діють в сфері
туризму;
- законодавчих актів, що регулюють питання охорони
навколишнього природного середовища, культури, дотримання традицій
країн;
- статистичних даних про обсяги і характеристики реального
потенціалу туристичного ринку обох країн;
- наукових досліджень, реклами (проспекти, буклети, брошури,
рекламні фільми про туризм, довідники тощо).
Стаття 7
Кожна із Сторін надаватиме допомогу іншій у підготовці
професійних туристичних кадрів, обміні науковцями та експертами,
які спеціалізуються в галузі туризму, наданні консультаційних
послуг і сприятиме всебічним контактам і спільним діям організацій
і установ України та Федеративної Республіки Бразилія, які
проводять дослідження в цій галузі.
Стаття 8
Сторони сприятимуть взаємним відвідуванням і обміну
журналістами для кращої інформованості громадськості про
туристичний потенціал двох країн.
Стаття 9
Сторони погоджуються надавати взаємну допомогу в питаннях
співробітництва та ефективної участі в міжнародних туристичних
організаціях, прагнучи займати спільну позицію з питань, що
становлять взаємний інтерес.
Стаття 10
Ця Угода не порушує зобов'язань, що випливають з інших
міжнародних угод, конвенцій і домовленостей, підписаних кожною із
Сторін.
Стаття 11
До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення за
письмовою згодою Сторін.
Зміни та доповнення набуватимуть чинності відповідно до
статті 12 цієї Угоди.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення, яким Сторони Угоди поінформують одна одну про
виконання внутрішньодержавних процедур, передбачених їхніми
національними законодавствами, необхідних для набуття Угодою
чинності.
Стаття 13
Угода укладається терміном на 5 (п'ять) років і її дія
автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди,
якщо жодна із Сторін не повідомить іншу в письмовій формі
дипломатичними каналами не пізніше ніж за 6 (шість) місяців до
закінчення терміну дії Угоди про свій намір щодо її денонсації.
Припинення дії цієї Угоди не позначиться на виконанні програм
і проектів в галузі туризму, які можуть бути прийняті під час її
дії, якщо тільки Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Бразиліа 28 квітня 1999 року в двох примірниках
українською, португальською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї
Угоди перевага надається тексту англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Федеративної Республіки Бразилія
(підпис) (підпис)вгору