Документ 076_016, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.10.1995

               Протокол 
про консультації між Міністерством закордонних
справ України та Міністерством закордонних
справ Федеративної Республіки Бразилія

Дата підписання: 25.10.1995 Дата набрання чинності: 25.10.1995
Міністерство закордонних справ України та Міністерство
закордонних справ Федеративної Республіки Бразилія (далі
"Сторони"),
прагнучи до поглиблення відносин дружби і співробітництва між
обома країнами на засадах взаємної поваги та взаєморозуміння,
бажаючи сприяти зміцненню міжнародного миру і безпеки,
загальному і повному роззброєнню та мирному вирішенню спорів,
забезпеченню прав людини і основних свобод відповідно до їх
національного законодавства та міжнародних зобов'язань,
підтверджуючи свою прихильність цілям та принципам Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ),
усвідомлюючи, що конструктивний та відвертий діалог з питань
двосторонніх відносин, регіональних та глобальних проблем, що
становлять взаємний інтерес, сприятиме подальшому зближенню між
Україною та Федеративною Республікою Бразилія,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони проводитимуть регулярні консультації, виходячи з їх
доцільності та можливостей, для розгляду стану реалізації угод,
укладених між двома країнами, а також з метою підтримання
регулярного обміну думками з міжнародних та двосторонніх питань.
Стаття 2
Зазначені в Статті 1 цього Протоколу консультації
охоплюватимуть питання, що стосуються обопільних інтересів,
зокрема:
а) співпраця в рамках Організації Об'єднаних Націй та інших
міжнародних організацій;
б) запобігання міжнародним конфліктам та їх мирне
врегулювання;
в) інші питання, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 3
Сторони також обмінюватимуться думками з різних аспектів
двостороннього співробітництва.
Стаття 4
Сторони визначатимуть через дипломатичні канали дату, місце
та порядок денний консультативних зустрічей, що проводитимуться
почергово в Україні та Бразилії.
Стаття 5
В дусі цього Протоколу Сторони також сприятимуть розвиткові
двосторонніх контактів та співробітництва на рівні дипломатичних
представництв та консульських установ у третіх країнах.
Стаття 6
Сторони сприятимуть співробітництву в сфері наукових
досліджень з питань зовнішньої політики, обміну документами для
підготовки збірок матеріалів, що стосуються відносин між Україною
та Федеративною Республікою Бразилія.
Стаття 7
Цей Протокол укладається на 5 років і набуває чинності з дати
його підписання. У подальшому цей термін щорічно автоматично
продовжуватиметься, якщо жодна із Сторін письмово і через
дипломатичні канали не повідомить іншу Сторону, принаймні за 6
місяців до закінчення наступного терміну, про своє бажання
припинити його дію.
Вчинено у м. Бразилії 25 жовтня 1995 року в двох примірниках,
кожний українською, португальською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей перевага
надається англійському тексту.
За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних
справ України справ Федеративної
Республіки Бразилія
(підпис) (підпис)вгору