Документ 076_015, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.12.2006

              Меморандум 
про співробітництво між Генеральною
прокуратурою України і Генеральною прокуратурою
Федеративної Республіки Бразилія у боротьбі з
транснаціональною злочинністю

Дата підписання: 14.12.2006 Дата набуття чинності: 14.12.2006
Генеральна прокуратура України та Генеральна прокуратура
Федеративної Республіки Бразилія, далі іменовані "Сторонами",
- з метою встановлення і розвитку двостороннього
співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю,
зокрема торгівлею людьми, контрабандою наркотиків та відмиванням
доходів, отриманих від злочинів, вчинених злочинцями та злочинними
угрупованнями;
- керуючись принципами суверенітету, рівноправності,
взаєморозуміння та взаємних інтересів, добросовісного виконання
зобов'язань, і поваги прав людини;
- сприяючи застосуванню принципів, викладених у Договорі між
Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову
допомогу у кримінальних справах 2003 року ( 076_005 );
ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:
1. Сторони в межах своєї компетенції відповідно до
законодавства своїх держав, будуть співробітничати в сфері
боротьби з транснаціональною злочинністю, зокрема торгівлею
людьми, контрабандою наркотиків і відмиванням злочинцями або
злочинними угрупованнями доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Співробітництво в межах цього Меморандуму здійснюється
Сторонами шляхом обміну інформацією і документами стосовно
транснаціональної злочинності та причетних до неї осіб.
При цьому Сторони, дотримуючись вимог таємниці слідства,
обмінюються інформацією про громадян своїх держав, іноземних
громадян та осіб без громадянства, які перебувають під слідством у
зв'язку із вчиненням на території держави іншої Сторони злочинів,
що мають ознаки торгівлі людьми, контрабанди наркотиків або інших
злочинів, пов'язаних з транснаціональною злочинністю, а також у
зв'язку з інвестуванням коштів, одержаних злочинним шляхом.
3. Сторони будуть вживати всіх можливих заходів в межах їх
повноважень, щоб сприяти ефективному і своєчасному виконанню
запитів про екстрадицію та правову допомогу у кримінальних справах
про транснаціональну злочинність, якщо такі запити прийняті
компетентними властями запитуваної Держави.
4. Сторони будуть розширювати професійні контакти і відносини
між їх співробітниками з метою ефективного удосконалення їх
досвіду і обміну інформацією та даними про чинне законодавство,
зокрема, обмінюватись текстами законодавчих та інших нормативних
актів, а також аналітичними матеріалами і статистичними даними та
повідомленнями, що стосуються боротьби з транснаціональною
злочинністю.
5. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони зносяться
одна з одною безпосередньо, що не виключає використання ними
дипломатичних каналів.
Для безпосередніх зносин використовуються наступні адреси та
засоби зв'язку:
українська Сторона
Генеральна прокуратура України Міжнародно-правове управління вул. Різницька, 13/15, 01011, м. Київ, Україна факс +380 (44) 280-28-51 електронна пошта: ilrd@gp.gov.ua
бразильська Сторона
Генеральна прокуратура Федеративної Республіки Бразилія Центр з питань міжнародного юридичного співробітництва САФ Сул, квадра 04, блок "B" кабінет 406 70050-900, Бразиліа-ФО - Бразилія тел: +55 (61) 3031-6236/37 факс: +55 (61) 30316246 електронна пошта: internacional.jur.pgr@pgr.mpf.gov.br
6. Співробітництво в рамках цього Меморандуму здійснюється на
підставі запитів про надання інформації. Кожна Сторона без
попереднього прохання може надіслати іншій Стороні інформацію,
коли вона вважає, що така інформація може допомогти Стороні, якій
вона надається, в порушенні кримінальної справи чи проведенні
розслідування.
7. Запити про надання інформації та відповіді на них
надсилаються в письмовому вигляді мовою запитуваної Сторони або
англійською мовою. У випадках, що не терплять зволікання, вони
можуть бути передані електронною поштою, каналами факсимільного
зв'язку або іншими технічними засобами зв'язку з наступним
наданням оригіналу.
8. Запити про інформацію виконуються кожною із Сторін
відповідно до законодавства її Держави. У випадку, якщо виконання
запиту є неможливим, запитувана Сторона негайно повідомляє
запитуючій Стороні про обставини, що перешкоджають виконанню.
9. Сторона, яка надає відповідно до положень цього
Меморандуму інформацію та документи, може зажадати від іншої
Сторони гарантій дотримання конфіденційності при їх використанні.
Якщо інформація та матеріали необхідні запитуючій Стороні для
використання у судовому процесі, то вона повинна звернутись із
запитом про надання правової допомоги відповідно до правил,
встановлених міжнародними договорами та її внутрішнім
законодавством.
10. Всі питання, пов'язані з тлумаченням і застосуванням
цього Меморандуму, вирішуються Сторонами на основі принципів
взаєморозуміння і поваги. У будь-який час за взаємною згодою
Сторін до Меморандуму можуть бути внесені доповнення і зміни.
11. Досягнення цілей цього Меморандуму повинно здійснюватися
відповідно до принципів невтручання та повної поваги до
повноважень органів судової та виконавчої влади у галузі
міжнародної правової допомоги.
12. Цей Меморандум не створює будь-яких нових міждержавних
правових зобов'язань і не зачіпає існуючих міжнародних зобов'язань
Сторін і їхніх держав. Співробітництво в рамках Меморандуму
здійснюється при незмінному прагненні Сторін до пошуку практичних
рішень у сфері боротьби з транснаціональною злочинністю, а також у
дусі партнерства, властивому даному документу.
13. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання та
укладається на невизначений термін. Кожна Сторона може письмово
повідомити іншу Сторону про своє бажання припинити дію цього
Меморандуму. В такому випадку Меморандум втрачає чинність через 6
місяців з дати повідомлення про припинення його дії.
Вчинено у місті Бразиліа - Федеральний округ 14 грудня 2006
року в двох примірниках, кожний українською, португальською та
англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі
виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень
цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Генеральну прокуратуру За Генеральну прокуратуру
України Федеративної Республіки
Бразилія
(підпис) (підпис)
Олександр Шинальський, Антоніо Фернандо
Барос е Сільва де Суза,
Заступник Генерального Генеральний прокурор
прокурора України Федеративної Республіки
Бразиліявгору