Документ 076_003, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 24.10.1996

               Угода 
між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки
Бразилія про умови взаємних безвізових поїздок
громадян з дипломатичними та службовими паспортами

Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Бразилія, які
далі іменуються "Договірні Сторони", З метою розвитку існуючих дружніх стосунків між двома
державами, Прагнучи зміцнювати політичні, економічні, торгові,
науково-технічні та культурні зв'язки, Домовились про таке:
Стаття 1
Громадяни України, які мають дійсні дипломатичні або службові
паспорти, та громадяни Федеративної Республіки Бразилія, які мають
дійсні дипломатичні або службові паспорти, в'їжджають, виїжджають,
проїжджають транзитом через територію держави іншої Договірної
Сторони без віз.
Стаття 2
1. Особи, вказані у Статті 1 цієї Угоди, можуть перебувати
без віз на території держави іншої Договірної Сторони строком не
більше як дев'яносто (90) днів. 2. Продовження строку їхнього перебування здійснюється
компетентними органами держави на підставі письмового запиту
дипломатичного представництва або консульської установи
акредитуючої держави.
Стаття 3
1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які мають
паспорти, вказані у Статті 1 цієї Угоди, і є співробітниками
дипломатичного представництва або консульської установи на
території держави іншої Договірної Сторони, в'їжджають, виїжджають
та перебувають на території держави іншої Договірної Сторони
протягом усього строку такого офіційного перебування без віз. 2. Положення пункту 1 цієї Статті поширюється на громадян
держави однієї Договірної Сторони, які є співробітниками
офіційного представництва своєї держави при міжнародних
організаціях, розміщених на території держави іншої Договірної
Сторони і мають дійсні дипломатичні або службові паспорти. 3. Положення пунктів 1 і 2 цієї Статті поширюється на членів
сімей, вказаних громадян, а також інших осіб на їхньому утриманні,
які проживають разом з ними під час їхнього офіційного перебування
і мають дійсні дипломатичні або службові паспорти.
Стаття 4
Громадяни держави однієї Договірної Сторони, на яких
поширюється дія цієї Угоди, в'їжджають, виїжджають та проїжджають
транзитом через територію держави іншої Договірної Сторони через
прикордонні пункти пропуску для міжнародного пасажирського
сполучення.
Стаття 5
1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, вказані в
Статтях 1 - 4 цієї Угоди, під час перебування на території держави
іншої Договірної Сторони повинні додержуватись її законодавства. 2. Ця Угода не обмежує право будь-якої з Договірних Сторін
відмовити у в'їзді або скоротити строк перебування на її території
громадянам держави іншої Договірної Сторони, на яких поширюється
дія цієї Угоди, визнаним неприйнятними.
Стаття 6
1. Договірні Сторони до набуття чинності цією Угодою
обміняються по дипломатичних каналах зразками паспортів, вказаних
у цій Угоді. 2. У разі введення нових паспортів або внесення змін у діючі
паспорти Договірні Сторони не пізніше, ніж за тридцять (30) днів,
поінформують одна одну і передадуть зразки нових або змінених
паспортів.
Стаття 7
1. Кожна з Договірних Сторін з метою безпеки або додержання
громадського порядку може тимчасово припинити дію окремих положень
цієї Угоди. 2. Повідомлення іншої Договірної Сторони про тимчасове
припинення і подальше поновлення дії окремих положень цієї Угоди
здійснюється по дипломатичних каналах у можливо короткі строки.
Стаття 8
За взаємною згодою Договірних Сторін положення цієї Угоди
можуть змінюватися і доповнюватися після відповідного погодження
дипломатичними каналами.
Стаття 9
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набуде
чинності на тридцятий (30) день після того, як Договірні Сторони
шляхом обміну нотами взаємно повідомлять одна одну про виконання
законодавчих процедур, що необхідні для набуття чинності цією
Угодою. 2. Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди,
повідомивши про це другу Договірну Сторону по дипломатичних
каналах. У такому разі Угода припиняє свою чинність через
дев'яносто (90) днів з дати одержання іншою Договірною Стороною
такого повідомлення.
Вчинено у м. Бразиліа 25 жовтня 1995 року у двох примірниках,
кожний українською, португальською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей перевага
надається англійському тексту.
Міжнародне приватне право
Двосторонні міжнародні договори України, т. 2
Видавництво Port-Roual, 2000вгору