Торговельна угода між Україною та Боснією і Герцеговиною
Україна, Боснія і Герцеґовина; Угода, Міжнародний документ від 13.03.2002
Документ 070_002, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.11.2003, підстава - 1286-IV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2003. Подивитися в історії? )

            Торговельна угода 
між Україною та Боснією і Герцеговиною
( Угоду ратифіковано Законом
N 1286-IV ( 1286-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.158 )

Дата підписання: 13.03.2002 р. Дата ратифікації: 18.11.2003 р. Дата набуття чинності: 22.12.2003 р.
Україна та Боснія і Герцеговина, (далі - "Договірні
Сторони"), поважаючи наміри України та Боснії і Герцеговини брати
активну участь в процесі економічної інтеграції в Європі, бажаючи просувати та зміцнювати торговельно-економічні
відносини між двома країнами, будучи твердо переконані в необхідності довготривалого та
ефективного співробітництва, яке відповідатиме інтересам обох
держав, та враховуючи принципи Світової організації торгівлі (СОТ), домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства та
нормативно-правових актів своїх держав вживатимуть необхідних
заходів з метою інтенсифікації та зміцнення їхніх торговельних
відносин та співробітництва.
Стаття 2
Договірні Сторони по відношенню до обміну товарами,
походженням з територій Договірних Сторін, нададуть одна одній
режим найбільшого сприяння.
Стаття 3
При цьому положення Статті 2 цієї Угоди не
застосовуватимуться до: 1. Переваг, які Договірні Сторони надають або надаватимуть в
майбутньому прикордонним державам з метою полегшення прикордонного
руху. 2. Переваг, які Договірні Сторони надають або надаватимуть в
майбутньому третім державам на підставі угод про заснування митних
союзів або зон вільної торгівлі, або на підставі тимчасових угод,
які призведуть в подальшому до утворення митних союзів або зон
вільної торгівлі, щодо яких Договірні Сторони є Сторонами.
Стаття 4
Імпорт та експорт товарів буде здійснюватись відповідно до
чинного законодавства та нормативно-правових актів Договірних
Сторін, міжнародної торговельної практики, а також на підставі
контрактів, укладених між фізичними та/або юридичними особами
Договірних Сторін.
Стаття 5
1. У випадку, якщо будь-які з товарів імпортуються з
території однієї Договірної Сторони на територію іншої Договірної
Сторони в такій великій кількості або на таких умовах, які
завдають або можуть завдати серйозних збитків національному
товаровиробнику, який виробляє подібні або конкуруючі товари,
Договірні Сторони негайно проведуть консультації з метою прийняття
взаємоприйнятних рішень відповідно до Статті 12 цієї Угоди. 2. У разі, якщо протягом консультацій Договірні Сторони не
досягнуть взаємоприйнятного рішення, Договірна Сторона, яка зазнає
збитків, може вжити на період часу, який вона вважає достатнім,
відповідних захисних заходів з метою зменшення або усунення
збитків. 3. У виняткових обставинах, якщо зволікання може призвести до
значних збитків, Договірна Сторона може вжити відповідних заходів
без проведення попередніх консультацій за умови, що такі
консультації будуть невідкладно проведені після введення
зазначених заходів.
Стаття 6
Для досягнення цілей цієї Угоди Договірні Сторони
заохочуватимуть та сприятимуть наступній діяльності організацій та
підприємств обох Сторін: a) Організація ділових зустрічей, торговельно-промислових
ярмарків та виставок, семінарів і переговорів, обмінів
делегаціями; b) Обмін інформацією та досвідом щодо розвитку зовнішньої
торгівлі; c) Співробітництво з метою пошуку можливостей збільшення
доступу до ринків третіх країн; d) Визначення проблем, які заважають двосторонньому
торговельному співробітництву та вироблення рекомендацій щодо
розширення доступу товарів на ринки.
Стаття 7
Кожна Договірна Сторона відповідно до свого чинного
законодавства та нормативно-правових актів звільнятиме наступні
категорії товарів від мит та інших платежів: a) Товари та матеріали, призначені для ярмарків та виставок
та які не підлягають продажу; b) Зразки товарів, які не представляють комерційної цінності; c) Рекламні матеріали, які не представляють комерційної
цінності.
Стаття 8
Всі платежі, які випливають з цієї Угоди, здійснюватимуться у
вільноконвертованій валюті відповідно до чинних правил валютного
регулювання, встановлених в кожній Договірній Стороні.
Стаття 9
Враховуючи важливість банківського сектора в розвитку
взаємної економічної та торговельної діяльності, Договірні Сторони
погодились розвивати співробітництво між банками своїх держав
згідно з чинним законодавством та нормативно-правовими актами
кожної Договірної Сторони.
Стаття 10
Фізичні та юридичні особи кожної Договірної Сторони можуть
вільно експортувати та імпортувати товари з території однієї
Договірної Сторони на територію іншої Договірної Сторони на
підставі взаємозалікових та компенсаційних угод, лізингових угод
або інших міжнародно визнаних форм ділового співробітництва
відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів
кожної Договірної Сторони.
Стаття 11
Відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових
актів кожної Договірної Сторони забезпечуватиметься свобода
транзиту та транзитного руху через територію кожної Договірної
Сторони, до/або з території кожної Договірної Сторони, через
маршрути, найбільш зручні для міжнародного транзиту.
Стаття 12
1. З метою сприяння виконанню цієї Угоди Договірні Сторони
домовились заснувати Спільний Комітет, який складатиметься з
представників відповідних міністерств та відомств. Спільний
Комітет проводитиме свої зустрічі почергово в Україні та Боснії і
Герцеговині, в будь-який час, визначений Договірними Сторонами. 2. Спільний Комітет буде: a) здійснювати нагляд за виконанням цієї Угоди; b) здійснювати пошук можливостей збільшення та диверсифікації
двосторонніх торговельних відносин між Договірними Сторонами; c) подавати та розглядати пропозиції з метою вироблення
рекомендацій для Договірних Сторін щодо вжиття ними заходів
стосовно динамічного розвитку торговельного співробітництва; d) обговорювати будь-які інші питання, що випливають з цієї
Угоди. 3. За згодою відповідних міністерств та відомств Договірних
Сторін представники компаній, економічних та фінансових установ і
підприємств можуть брати участь в роботі Спільного Комітету.
Спільний Комітет визначить правила та умови такої участі.
Стаття 13
1. Ця Угода набуде чинності з дати останнього письмового
повідомлення Договірних Сторін про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою
чинності. 2. Ця Угода укладається строком на п'ять років та автоматично
продовжуватиметься на наступні однорічні періоди, якщо жодна з
Договірних Сторін за шість місяців до закінчення відповідного
строку письмово не повідомить іншу Договірну Сторону про свій
намір припинити дію цієї Угоди. 3. Положення цієї Угоди не торкаються контрактів, укладених
до набуття цією Угодою чинності між фізичними та/або юридичними
особами Договірних Сторін.
Стаття 14
1. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситись за
взаємною письмовою згодою Договірних Сторін. 2. Зміни до цієї Угоди набуватимуть чинності відповідно до
положень пункту 1 Статті 13 цієї Угоди. 3. Зміни та доповнення до цієї Угоди не торкатимуться
дійсності вже укладених контрактів між фізичними та/або юридичними
особами Договірних Сторін відповідно до положень цієї Угоди.
Стаття 15
Будь-які спори між Договірними Сторонами стосовно тлумачення
та застосування положень цієї Угоди вирішуватимуться шляхом
дружніх консультацій та переговорів протягом розумного періоду
часу.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО належним чином уповноважені представники
підписали цю Угоду.
Вчинено в м. Сараєво 13 березня 2002 року в двох примірниках,
кожний з яких українською, боснійською/хорватською/сербською та
англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку
виникнення розбіжностей щодо тлумачення, англійський текст матиме
переважну силу.
За Україну За Боснію та Герцеговину
(підпис) (підпис)вгору