Документ 056_011, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.09.2003

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового
моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України,
та Підрозділом обробки фінансової інформації Королівства
Бельгії щодо співробітництва в сфері боротьби
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом

Офіційний переклад
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ обробки
фінансової інформації Королівства Бельгії, далі - "Сторони", ВРАХОВУЮЧИ заінтересованість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з
відмиванням грошей, ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Сторони співробітничають, у тому числі щодо обміну
інформацією, відповідно до цього Меморандуму, діючи в межах
власної компетенції і відповідно до законодавства та міжнародних
зобов'язань своїх країн.
Стаття 2
Сторони співробітничають у питаннях збору, обробки та аналізу
інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових
операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а
також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані зі здійсненням
таких операцій. Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для
розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають
відношення до відмивання грошей, здійснюватиметься за ініціативою
або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання
інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та переліком
основних фактів.
Стаття 3
Інформація, отримана від відповідної Сторони, без її
попереднього дозволу не буде розголошуватися будь-яким третім
сторонам або використовуватись у адміністративних, слідчих або
судових цілях. Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може
бути використана лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей.
Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації
(відмиванню) доходів, перераховані у Додатку 1 для України і у
Додатку 2 для Бельгії. Сторони беруть на себе зобов'язання
змінювати Додаток у разі зміни відповідного національного
законодавства. Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 4
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.
Стаття 5
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною; вона підлягає офіційному засекречуванню і на неї
поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому
законодавством держави Сторони, яка отримує, для подібної
інформації, отриманої з національних джерел.
Стаття 6
Сторони спільно визначать порядок зв'язку, в тому числі
обміну інформацією, відповідно до законодавства своїх відповідних
держав та проводитимуть консультації з метою імплементації цього
Меморандуму.
Стаття 7
Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.
Стаття 8
Сторони не зобов'язані надавати допомогу у разі, якщо щодо
фактів, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове
слідство у державі Сторони, яка запитує.
Стаття 9
Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у
будь-який час за взаємною згодою та оформлятися окремими
протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього
Меморандуму.
Стаття 10
Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання Сторонами і
може бути денонсований після відповідного письмового повідомлення
іншої Сторони.
Підписано у двох (2) оригінальних примірниках англійською
мовою (англійський текст є автентичним і кожна з Сторін бере на
себе відповідальність за переклад своєю мовою).
Київ, 19 вересня 2003 року Брюссель, 19 вересня 2003 року
За Державний департамент За Підрозділ обробки
фінансового моніторингу, фінансової інформації
що діє у складі Королівства Бельгії
Міністерства фінансів України
(підпис) (підпис)
С. Гуржій Ж. Спройтелз
Голова Голова
Додаток 1
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі строком на три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, у разі, якщо за таке ж саме діяння передбачена
відповідальність Кримінальним кодексом України та внаслідок
вчинення якого незаконно одержані доходи.
Додаток 2
Для цілей Закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" Бельгії
походження грошей або власності є незаконним у разі, якщо вони є
результатом кримінальної діяльності, що відноситься до: - тероризму; - організованої злочинності; - незаконної торгівлі наркотиками; - незаконної торгівлі зброєю, виробами та товарами
(наприклад, контрабанда); - незаконного використання праці (чорний ринок праці); - незаконної торгівлі людьми; - експлуатації проституції; - незаконного використання або торгівлі гормональними
препаратами; - незаконної торгівлі людськими органами та тканинами; - присвоєння бюджету Європейського Союзу; - серйозного та організованого фінансового шахрайства; - хабарів державним службовцям; - злочинів, пов'язаних з ринком цінних паперів (включаючи
внутрішню торгівлю та махінації з цінами на акції), та незаконного
звернення про вкладення коштів; - фінансового шахрайства; - захвату заручників; - крадіжки або вимагання; - фіктивного банкрутства.вгору