Документ 051_063, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.10.2016

УГОДА
між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Державним комітетом регулювання ядерної безпеки при Уряді Республіки Вірменія про співробітництво у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту

Дата підписання:

26.10.2016

Дата набрання чинності:

26.10.2016

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) та Державний комітет регулювання ядерної безпеки при Уряді Республіки Вірменія (далі - ANRA) (далі - Сторони)

з метою подальшої співпраці в галузі безпечного використання атомної енергії та радіаційних технологій,

беручи до уваги, що обмін технічною інформацією та співпраця у сферах, що становлять спільний інтерес, базується на взаємній вигоді та відповідає інтересам Сторін,

домовились про таке:

Стаття 1. Сфера застосування

Сторони здійснюють обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до національного законодавства обох держав та міжнародних договорів, Сторонами яких є Україна та Республіка Вірменія.

Стаття 2. Сфери співробітництва

У рамках цієї Угоди Сторони зосереджують увагу на таких сферах співробітництва:

1. Продовження експлуатації АЕС у понадпроектний термін.

2. Безпека ядерних установок протягом їх життєвого циклу.

3. Радіаційний захист та безпека поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання.

4. Ліцензування ядерних установок та експлуатаційного персоналу.

5. Організація та проведення оцінки безпеки об'єктів використання атомної енергії та джерел іонізуючого випромінювання.

6. Організація та проведення оцінки заходів із підвищення фізичного захисту ядерних об'єктів та радіоактивних матеріалів.

7. Розробка, застосування та перегляд нормативної, технічної та методичної документації у галузі регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

8. Інші питання, які можуть бути узгоджені Сторонами.

Стаття 3. Координація

1. Кожна Сторона призначає координатора для реалізації цієї Угоди.

2. Координатори є відповідальними головним чином за:

a) обмін інформацією в рамках цієї Угоди;

b) організацію взаємних технічних консультацій згідно зі статтею 4 цією Угоди.

3. Сторони офіційними каналами інформуватимуть одна одну про призначення координатора, відповідального за реалізацію цієї Угоди.

4. Сторони протягом 15 днів після зміни інформуватимуть одна одну про можливу зміну координаторів.

Стаття 4. Консультації

1. Сторони щорічно проводитимуть взаємні технічні консультації з метою оцінки поточного прогресу та наступних кроків у реалізації цієї Угоди.

2. У разі необхідності, координатори, про яких йдеться у статті 3 цієї Угоди, можуть домовитися про проведення додаткових технічних консультацій.

Стаття 5. Співробітництво

Співробітництво в рамках цієї Угоди може також включати:

1. Виконання спільних проектів у рамках статті 2 цієї Угоди.

2. Підготовку персоналу відповідно до програми, визначеної Сторонами.

3. Організацію спільних зустрічей, семінарів, круглих столів тощо для обміну досвідом та знаннями.

Стаття 6. Обмін інформацією

1. Обмін інформацією в рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до чинного національного законодавства країн та міжнародних договорів Сторонами яких є Україна та Республіка Вірменія.

2. Обмін інформацією та результати співробітництва опубліковуються та передаються третій стороні лише за взаємною згодою Сторін.

3. "Конфіденційна" інформація повинна бути відмічена спеціальною позначкою, що вказує на її обмежену природу та не може бути розповсюджена без попередньої письмової згоди Сторони, що передає.

Стаття 7. Вирішення спорів

Будь-який спір між Сторонами щодо тлумачення чи реалізації цієї Угоди вирішується за взаємною згодою Сторін.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.

Стаття 8. Набрання чинності та строк дії

1. Ця Угода набирає чинності з дати підписання та діє протягом невизначеного строку.

2. Дія цієї Угоди може бути припинена кожною зі Сторін шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами іншої Сторони. Ця Угода припиняє дію через 90 днів з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цієї Угоди.

3. До цієї Угоди, за взаємною письмовою згодою Сторін, можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються відповідними протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Учинено в м. Рим 26 жовтня 2016 року у двох примірниках, кожний українською, вірменською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

За Державну інспекцію
ядерного регулювання України

За Державний комітет
регулювання ядерної безпеки
при Уряді Республіки Вірменія

(підпис)

(підпис)

Сергій БОЖКО

Ашот МАРТІРОСЯН
вгору