Документ 040_036, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.09.2010

                   Спільний протокол намірів 
про співробітництво між Міністерством
праці та соціальної політики України та Федеральним
міністерством праці, соціального забезпечення
та захисту прав споживачів Республіки Австрія
у сфері праці та соціальної політики

Дата підписання: 16.09.2010 Дата набрання чинності для України: 16.09.2010
Міністерство праці та соціальної політики України та
Федеральне міністерство праці, соціального забезпечення та захисту
прав споживачів Республіки Австрія, далі - "Сторони", вітаючи
якість і значення двостороннього співробітництва,
прагнення посилити двосторонні відносини,
готовність поглиблювати співробітництво у сфері соціальної
політики з метою подальшого розвитку соціальної системи та
посилення соціальної єдності,
домовилися про таке:
Стаття 1
У контексті збереження соціальної стабільності та подолання
спільних соціально-політичних викликів на європейському континенті
та досягнення цілей:
- впровадження та забезпечення соціальних мінімальних
стандартів;
- розбудови і зміцнення інституцій та організацій у
соціальному секторі;
- сприяння розвитку громадських організацій (NGO's) у
соціальній сфері,
відбуватиметься обмін досвідом як зазначено нижче.
Стаття 2
Форми співробітництва
1. Обмін досвідом відбувається у формі проектів, семінарів,
робочих семінарів, навчальних поїздок, конференцій тощо,
відповідно до своєчасно погоджених тем і основних питань, а також
через обмін інформацією та документацією у письмовій формі.
2. Співробітництво також розповсюджується на спільні проекти
та діяльність в рамках міжнародних організацій.
3. З метою реалізації Протоколу, щороку, найпізніше у
листопаді буде узгоджуватися програма на наступний рік.
4. Щорічний звіт щодо реалізації буде передаватися до
Секретаріату Українсько-Австрійської Змішаної Комісії з питань
торгівельно-економічного співробітництва і презентуватися в рамках
засідань цієї Комісії.
5. Сторони підтверджують свою готовність активно підтримувати
співробітництво з підпорядкованими органами влади та інституціями,
а також регіональними управліннями обох держав.
Стаття 3
Сфери співробітництва
1. Співробітництво між двома Сторонами має охоплювати основні
теми їхніх відповідних завдань та компетенцій. Співробітництво
має, зокрема, поширюватися на такі сфери:
a) Трудове право та соціальне партнерство:
- трудове законодавство;
- соціальне партнерство;
b) Ринок праці та політика зайнятості:
- діяльність служби зайнятості;
- активна політика ринку праці: прогнози, програми,
інструменти та заходи;
- пасивна політика ринку праці: грошові та трансфертні
платежі;
- трудова міграція;
c) Система соціального страхування та мінімальні соціальні
стандарти:
- структура, фінансування та соціальні виплати;
- основні напрямки реформування;
- стабільне фінансування пенсійного страхування;
- мінімальні соціальні стандарти: норми, принципи, процедури;
d) Довгостроковий догляд та соціальні служби
- грошові та матеріальні послуги;
- законодавчі та нормативні акти, стандарти та забезпечення
якості довгострокового догляду, денного догляду та соціальних
послуг;
- моніторинг, контроль якості, оцінка;
e) Питання щодо осіб з інвалідністю:
- виконання міжнародних та європейських зобов'язань;
- політика антидискримінації та рівних прав;
- інструменти та заходи професійної реабілітації та участі у
трудовому житті;
- інтеграційні підприємства для осіб з інвалідністю;
- співпраця між організаціями та установами у сфері
реабілітації осіб з інвалідністю.
Стаття 4
Сторони поділяють думку, що зміна/розширення охоплюваних сфер
співробітництва можуть відбуватися за взаємною згодою Сторін.
Стаття 5
Транспортні витрати на участь або відрядження експертів чи
фахівців покриваються відряджуючою установою самостійно, якщо не
передбачено інше з метою забезпечення реалізації цього Протоколу
про наміри. Спосіб фінансування для окремих видів діяльності
викладається у відповідній робочій програмі на рік.
Стаття 6
Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і
укладається строком на 3 роки. Кожна Сторона може припинити його
дію, надіславши іншій Стороні відповідне письмове повідомлення не
пізніше, ніж за 3 місяці до дати припинення дії Протоколу.
Вчинено у двох примірниках, українською та німецькою мовами,
при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу.
За Міністерство праці За Федеральне Міністерство
та соціальної політики праці, соціального забезпечення
України та прав споживачів
Австрійської Республіки
Лінц, Лінц,
16-го вересня 2010 року 16-го вересня 2010 року
(підпис) (підпис)
Міністр Федеральний міністр
Василь Надрага Рудольф Гундсторфервгору