Документ 040_033, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.07.2008

               Угода 
між Міністерством транспорту
та зв'язку України та Федеральним міністерством
транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія
про співробітництво в галузі транспортної
інфраструктури та обміну технологіями

Дата підписання: 15.07.2008 Дата набрання чинності для України: 15.07.2008
Міністерство транспорту та зв'язку України та Федеральне
Міністерство транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія
(далі - Сторони),
- керуючись бажанням сприяти та поглиблювати довгострокове
співробітництво на користь обох Сторін;
- користуючись можливостями, які відкриваються при цьому в
сфері транспортної інфраструктури та обміну технологіями;
- визнаючи проекти в галузі транспортної інфраструктури та
обміну технологіями;
- підкріплюючи взірцевий характер, який носить
співробітництво в галузі інфраструктури та обміну технологіями в
рамках існуючих угод між Австрійською Республікою та Україною;
- маючи намір реалізувати позитивні результати переговорів
високого рівня, що проводилися з цих питань,
домовились про таке:
Стаття 1
Для реалізації спільних проектів розвитку транспортної
інфраструктури та обміну технологіями Сторони сприятимуть
залученню до реалізації спільних проектів промислових підприємств,
організацій та науково-дослідних установ, що працюють у сфері
розвитку транспортно-дорожнього комплексу.
Австрійська сторона володіє широким спектром досвіду в
реалізації проектів, що зазначені в цій статті, в тому числі із
залученням усіх відповідних для цього державних організацій та
інституцій, а також спеціалізованих підприємств в сфері
транспортної інфраструктури.
Проекти в галузі транспортної інфраструктури з великою
часткою технологій визначаються обома Сторонами за взаємною
згодою. Такі проекти додаються у вигляді Переліку проектів, цей
Додаток становить невід'ємну частину Угоди. Сторони домовилися, що
реалізація вищезазначених проектів буде відбуватися на комерційних
засадах.
Стаття 2
Сторони домовились про те, що з метою реалізації цілей Угоди
вони створюють Спільну Робочу групу.
Завданнями цієї Робочої групи є:
(1) супроводження та звітування щодо всіх проектів в рамках
цієї Угоди;
(2) доповнення та оновлення переліку пріоритетних проектів,
зазначених в статті 1 цієї Угоди;
(3) підтримка визначених проектів, а також усунення
складнощів їх реалізації в рамках законодавства держав обох
Сторін.
Спільна Робоча група збирається на свої засідання щорічно, по
черзі в Україні та в Республіці Австрія, а також на обґрунтовану
вимогу однієї із Сторін Угоди. Членами цієї Робочої групи є
представники Сторін, а також визначені в залежності від
конкретного проекту представники причетних інституцій та
підприємств.
Стаття 3
З метою імплементації цього співробітництва Сторони
призначають такі компетентні підрозділи:
------------------------------------------------------------------ |з боку Міністерства транспорту та|- Департамент розвитку та | |зв'язку України |координації систем транспорту | | |та зв'язку; | |---------------------------------+------------------------------| |з боку Федерального міністерства |- Служба з досліджень безпеки | |транспорту, інновацій і |та обміну технологіями. | |технологій Республіки Австрія | | ------------------------------------------------------------------
Ці останні компетентні підрозділи в залежності від
конкретного напрямку співробітництва додатково призначають
секторального координатора проекту.
особу, відповідальну за реалізацію кожного проекту, в
залежності від конкретного напрямку співробітництва.
Стаття 4
Будь-які зміни до цієї Угоди можливі лише за умови згоди на
це обох Сторін та оформлюються окремим протоколом, який є її
невід'ємною частиною.
Будь-які спори, що виникають з тлумачення або застосування
цієї Угоди вирішуватимуться шляхом переговорів. Якщо спір не буде
вирішено шляхом переговорів, його буде врегульовано дипломатичними
каналами.
Стаття 5
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і укладається
на п'ять років з автоматичною пролонгацією на наступні п'ятирічні
періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить дипломатичними
каналами іншу Сторону не пізніше ніж за шість місяців до
закінчення чергового періоду про свій намір припинити дію Угоди.
Припинення дії Угоди не впливатиме на зобов'язання, що
виникли між Сторонами в рамках реалізації спільних проектів в
галузі транспортної інфраструктури з великою часткою технологій.
Вчинено у м. Київ 15 липня 2008 року у двох примірниках,
українською та німецькою мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
За Міністерство транспорту За Федеральне Міністерство
та зв'язку України і транспорту, інновацій
технологій Республіки Австрія
(підпис) (підпис)

Перелік
проектів із співробітництва в галузі
інфраструктури з високою часткою технологій
відповідно до статті 1 Угоди між Міністерством
транспорту та зв'язку України та Федеральним
Міністерством транспорту, інновацій і технологій
Республіки Австрія про співробітництво в галузі
транспортної інфраструктури та обміну технологіями

I. Проекти у галузі залізничного транспорту
1. Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на
залізницях України:
- Закупівля колійних машин. Вартість: 51,9 млн. ЄВРО;
- Співробітництво в сфері впровадження стрілок високої
технології, перш за все розвиток швидкісних стрілок типу 1:11;
- Будівництво двоколійного тунелю на дільниці
Бескид-Скотарське. Вартість: 27,3 млн. ЄВРО
2. Співпраця з питань запровадження та гармонізації
стандартів GSM-R та ETCS.
3. Впровадження енергозберігаючих технологій.
4. Обмін інформацією щодо Концепції та заходів з логістики, в
рамках проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
II. Проекти у галузі дорожнього господарства
1. Будівництво та реконструкція Великої кільцевої дороги
м. Києва на умовах концесії (206 км). Вартість: 3361,3 млн. ЄВРО
2. Будівництво та експлуатація нової автомобільної дороги
Львів - Краковець на умовах концесії (84 км). Вартість:
398,4 млн. ЄВРО
3. Будівництво та експлуатація автомобільної дороги Львів -
Броди на умовах концесії (79 км). Вартість: 368,7 млн. ЄВРО
4. Будівництво та експлуатація автомобільної дороги Броди -
Рівне на умовах концесії (95 км). Вартість: 486,2 млн. ЄВРО
5. Будівництво та експлуатація Південної Транс'європейської
автомагістралі Західний кордон - м. Київ на ділянці Вінниця - Київ
на умовах концесії (146 км). Вартість: 688,7 млн. ЄВРО
6. Будівництво та експлуатація автомагістралі від кордону з
Російською Федерацією (КПП Щербаківка) до автодороги Київ -
Харків - Довжанський на умовах концесії (49 км). Вартість:
239 млн. ЄВРО
7. Будівництво та експлуатація автомобільної дороги Одеса -
Рені з мостовим переходом через Дністровський лиман на умовах
концесії (261 км). Вартість: 1742,1 млн. ЄВРО
III. Проекти у галузі морського і річкового транспорту
1. Реконструкція технологічного з'єднувального каналу в
ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайський". Вартість
6684,2 тис. ЄВРО.
2. Відновлення навігаційних проектних глибин в ДП "Морський
торговельний порт Усть-Дунайський". Вартість 35 949,6 тис. ЄВРО
3. Подальший розвиток ДП "Морський торговельний порт
Усть-Дунайський" для обслуговування суден типу "Панамакс".
Вартість 22 405,9 тис. ЄВРО.
4. Спільне впровадження Річкових інформаційних систем (РІС).
IV. Будівництво та оснащення аеропортів
Перелік проектів розробляється та буде наданий пізніше.вгору