Документ 040_032, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.05.2004

              Меморандум 
про співробітництво між Міністерством культури
і мистецтв України, Міністерством освіти і науки
України та Федеральним Міністерством освіти,
науки і культури Республіки Австрія

Дата підписання: 21.05.2004 Дата набрання чинності для України: 21.05.2004
Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство освіти
і науки України та Федеральне Міністерство освіти, науки і
культури Республіки Австрія (далі - Сторони")
- виходячи з довгострокових дружніх відносин між обома
країнами
- у взаємному прагненні розвивати та поглиблювати обмін
досвідом в галузі освіти, науки і культури
- дотримуючись міжнародних зобов'язань, національного
законодавства та повноважень обох Сторін
мають намір співробітничати за підтримки спільних координаційних
центрів, що вже діють чи створюватимуться в окремих регіонах обох
країн, за такими напрямками:
Стаття 1
- співробітництво між музеями та картинними галереями обох
Сторін
- обмін досвідом у галузі міжнародного та національного права
з метою захисту культурних цінностей
- обмін досвідом у сфері захисту історико-культурних
пам'ятників
- співробітництво експертів з метою законодавчого
врегулювання питань у культурній та освітній сфері
- розробка проектів та співробітництво з метою збереження
пам'яток культури та вивчення архівних матеріалів.
Стаття 2
- обмін інформацією та досвідом з питань шкільного права,
навчальних планів та розробки навчальних матеріалів
- надання підтримки при проведенні структурних реформ у сфері
шкільної освіти
- надання допомоги у налагодженні міжшкільних контактів
- співробітництво експертів у рамках розвитку шкіл та сфері
управління школою
- співробітництво при створенні білінгвістичних шкіл
- проведення заходів з навчання і підвищення кваліфікації,
передусім, для вчителів
- співробітництво у сфері професійно-технічної освіти та
професійного навчання
- обмін досвідом з питань освіти для дорослих
- співробітництво у вивченні національних мов і
країнознавства обох Сторін
- обмін досвідом та співробітництво у сфері літератури, у
видавничій та бібліотечній справах.
Стаття 3
Співробітництво у сфері науки в рамках Угоди про
науково-технічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Австрійської Республіки ( 040_020 ), укладеної
4 червня 2003 р. у Києві.
Стаття 4
Заохочення українських і австрійських університетів, вищих
шкіл і науково-дослідних установ до прямого двостороннього і
багатостороннього співробітництва, обміну досвідом та інформацією.
Стаття 5
Сторони можуть створювати робочі групи з метою координації та
виконання цього Меморандуму.
Стаття 6
Робочими мовами виконання цього Меморандуму є мови, що є
прийнятними для обох Сторін.
Вчинено у м. Київ, 21 травня 2004 року, в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, обидва тексти є
автентичними.

Стаття 7
Цей Меморандум являє собою продовження дії Меморандуму
( 040_011 ), підписаного у 1998 році, та включає протокол у галузі
науки, підписаний у 2000 році. Він набуває чинності з дати його
підписання і укладається строком на п'ять років.
Стаття 8
Цей Меморандум не передбачає ніяких нових міжнародно-правових
зобов'язань і не торкається вже існуючих.
Вчинено у м. Київ, 21 травня 2004 року, в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, обидва тексти є
автентичними.
(підпис) (підпис) (підпис)
Юрій Богуцький Василь Кремень Елізабет Герер
За Міністерство За Міністерство За Федеральне
культури і мистецтв освіти і науки Міністерство освіти,
України України науки і культури
Республіки Австріявгору