Документ 040_030, чинний, поточна редакція — Підписання від 12.07.2007

               Протокол 
намірів про співробітництво між Міністерством праці
та соціальної політики України та Федеральним
міністерством соціального забезпечення та
захисту прав споживачів Республіки Австрія
у сфері соціальної політики

Дата підписання: 12.07.2007 Дата набрання чинності: 12.07.2007
Міністерство праці та соціальної політики України та
Федеральне міністерство соціального забезпечення та захисту прав
споживачів Республіки Австрія, далі - "Сторони",
прагнучи до подальшої тісної співпраці обох Сторін та
керовані наміром інтенсифікувати розвиток двосторонніх відносин,
враховуючи, що співробітництво у сфері соціальної політики
сприятиме розвиткові соціальних структур в Україні, соціальному
прогресу та поглибленню взаєморозуміння,
домовилися про таке:
Стаття 1
У контексті загальної стратегії Європейського Союзу щодо
України Республіка Австрія бажає:
супроводжувати Україну в її соціальному перехідному процесі;
підтримувати Україну у збереженні стабільності та подоланні
спільних викликів на європейському континенті;
сприяти Україні у досягненні її мети щодо зміцнення
інституцій та громадських організацій (NGO's) у соціальній сфері
шляхом передачі нових технологій (Ноу-Хау) та обміну досвідом.
Стаття 2
З цією метою відбуватиметься:
1. взаємний обмін експертами;
2. надання консультативної допомоги та організація підвищення
кваліфікації фахівців;
3. обмін інформаційними матеріалами;
4. проведення спільних заходів, у разі необхідності також за
участю інших залучених країн та/або міжнародних організацій.
Стаття 3
Конкретні кроки і заходи, порядок їх фінансування
викладаються в окремій Угоді (Робочій програмі).
Стаття 4
Витрати на участь або відрядження експертів або фахівців
(оплата проїзду та перебування) покриваються самостійно
відряджуючою установою, якщо не передбачено інше.
Порядок фінансування окремих заходів відповідно викладається
у Робочій програмі.
Стаття 5
Цей Протокол намірів набирає чинності з дати його підписання
і укладається строком на 3 роки. Кожна Сторона може припинити його
дію, надіславши іншій Стороні відповідне письмове повідомлення не
менш, ніж за 3 місяці до дати припинення дії Протоколу.
Вчинено у м. Київ 12 липня 2007 року в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, при цьому всі тексти мають
однакову юридичну силу.
За Міністерство праці За Федеральне Міністерство
та соціальної політики соціального забезпечення та
України захисту прав споживачів
Республіки Австрія
Міністр праці та соціальної Федеральний міністр
політики України соціального забезпечення та
захисту прав споживачів
Республіки Австрія
(підпис) (підпис)
Михайло Папієв Ервін Бухінгервгору