Документ 040_025, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.03.2006

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним комітетом
України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) та Австрійським
інститутом стандартів (ON) у сфері
стандартизації

Дата підписання: 17.03.2006 Дата набуття чинності: 17.03.2006
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) та Австрійський інститут стандартів
(ON), далі - "Сторони", висловлюють прагнення розвивати
співробітництво у сфері стандартизації, виходячи при цьому з
принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями з
стандартизації, ґрунтуючись на національному законодавстві держав
кожної із Сторін.
Сторони погодились розглянути можливість співробітництва за
наступними напрямами:
(1) організація та становлення системи стандартизації,
включаючи інформаційний центр національних стандартів,
гармонізованих з європейською та міжнародною системами
стандартизації.
(2) розроблення та впровадження технічних регламентів і
гармонізованих стандартів на основі директив ЄС.
(3) розроблення і впровадження систем управління (якістю,
навколишнім середовищем, безпекою харчових продуктів).
(4) проведення семінарів, конференцій та лекцій за тематикою,
яка буде визначатися окремо.
(5) проведення курсів підвищення кваліфікації персоналу з
стандартизації та систем управління.
Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.
Меморандум укладається строком на 3 роки і набуває чинності з
дати його підписання. Термін дії Меморандуму автоматично
продовжуватиметься на наступний річний період, якщо жодна із
Сторін не пізніше ніж за три місяці до закінчення відповідного
періоду не заявить шляхом письмового повідомлення іншій Стороні
про свій намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. Женева, 17 березня 2006 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними.
За Державний комітет України з За Австрійський інститут
питань технічного регулювання стандартів (ON)
та споживчої політики (ДССУ)
(підпис) (підпис)
Микола Негрич Др. Елізабет Стампфл-Блахавгору