Документ 040_023, поточна редакція — Підписання від 13.11.1997

               Угода 
між Міністерством транспорту України та
Федеральним Міністерством науки і транспорту
Республіки Австрія про міжнародні
перевезення вантажів

ВСТУП
Міністерство транспорту України та Федеральне Міністерство
науки і транспорту Республіки Австрія, далі - Договірні Сторони,
прагнучи врахувати потреби зовнішньої торгівлі, зокрема,
Договірних Сторін,
прагнучи організувати перевезення вантажів між державами
Договірних Сторін з максимальною ефективністю, в інтересах
підвищення добробуту населення, охорони навколишнього середовища
на територіях Австрії і України, з мінімальними взаємними
претензіями, що виникають при перевезеннях вантажів,
прагнучи урегулювати на підставі взаємності перевезення
вантажів між державами Договірних Сторін по автомобільних шляхах,
залізницею, суднами по річках і озерах, комбінованим способом,
усвідомлюючи необхідність максимального переносу перевезень
вантажів з автомобільних шляхів на залізницю і водний транспорт,
прагнучи використати для міжнародних перевезень вантажів
найновітніші технології, що забезпечують захист навколишнього
середовища, зокрема, зменшення шумів і скорочення обсягів викидів
шкідливих речовин транспортними засобами,
прагнучи сприяти зменшенню перевантаження небезпечних
вантажів при їх транспортуванні по автомобільних шляхах,
залізницею, водним транспортом,
враховуючи необхідність постійно поліпшувати
вантажно-перевалочні роботи між автомобільним, залізничним і
водним видами транспорту і удосконалювати методику комбінованих
перевезень, особливо на залізничному і водному транспорті для
вирішення основної задачі цієї Угоди - підвищення якості і обсягів
перевезень вантажів,
ухвалили:
ЧАСТИНА 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Стаття 1
1. Ця Угода поширюється на міжнародні перевезення вантажів
(двосторонні і транзитні) між Австрією і Україною.
2. У відповідності з даною Угодою передбачаються:
типи міжнародних перевезень:
- комбіновані перевезення "залізниця - автомобільний
транспорт";
- комбіновані перевезення "водний транспорт - автомобільний
транспорт";
- перевезення вантажними автомобілями по шляхах згідно з
пунктом 2 статті 2 цієї Угоди;
види міжнародних перевезень:
- промислові, що здійснюються з урахуванням порожнього
пробігу;
- технологічні, що здійснюються з урахуванням порожнього
пробігу,
а також:
- виконання попередніх і наступних перевезень при
комбінованих перевезеннях на території однієї з держав Договірних
Сторін.
ЧАСТИНА 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ
Стаття 2
Зміст даної Угоди вміщує:
1. Комбіновані перевезення:
а) перевезення вантажів транспортними засобами від
вантажовідправника до найближчого технічно придатного терміналу,
що здійснюється найкоротшим, дозволеним у відповідності з
Правилами дорожнього руху ( 1094-93-п ) і економічно прийнятним
маршрутом до залізничної станції навантаження або порту
навантаження (терміналу), які знаходяться на території однієї з
держав Договірних Сторін (попереднє перевезення);
б) перевезення вантажів від залізничної станції навантаження
або порту навантаження до залізничної станції розвантаження або
порту розвантаження залізницею чи водним транспортом (транспортним
засобом, напівпричепом, причепом) або в контейнері довжиною не
менш як 6 метрів (контейнерні перевезення) з перетинанням
державного кордону однієї або обох Договірних Сторін;
в) перевезення вантажів транспортними засобами від
залізничної станції розвантаження або порту розвантаження
(терміналу), що знаходяться на території однієї з держав
Договірних Сторін, до найближчого технічно придатного терміналу
вантажоодержувача, яке здійснюється найкоротшим, дозволеним
відповідно до Правил дорожнього руху ( 1094-93-п ), і економічно
прийнятним маршрутом (наступне перевезення).
2. Вантажний транспортний засіб.
Будь-який призначений для перевезення вантажів транспортний
засіб, включаючи сідельні тягачі, сідельні автопоїзди, автопоїзди,
причепи й напівпричепи.
3. Технологічні перевезення.
Перевезення вантажів транспортними засобами з дотриманням
таких умов:
а) вантажі, що перевозяться, повинні бути власністю
підприємства або проданими, купленими, зданими в оренду, взятими в
оренду, виготовленими, добутими, обробленими або відремонтованими
ним;
б) перевезення повинні здійснюватися з метою доставки
вантажів на підприємство, відправки їх з підприємства, передачі їх
в межах підприємства або власного їх використання поза
підприємством;
в) вантажні транспортні засоби, що використовуються, повинні
керуватися власним персоналом підприємства;
г) вантажні транспортні засоби, що використовуються, повинні
належати підприємству або бути придбані ним з оплатою чи взятті в
оренду;
д) перевезення повинні представляти собою лише допоміжну
діяльність у межах загальної діяльності підприємства.
4. Каботаж.
Одержання вантажів на території держави іншої Договірної
Сторони для перевезення їх в межах території цієї держави.
ЧАСТИНА 3. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ПО
АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХАХ
Стаття 3
Перевезення, що потребують дозволу
1. Види перевезень, наведені в частині 1 "Сфера застосування"
і пов'язані з автомобільним транспортом, потребують дозволу
держави Договірної Сторони, по території якої здійснюється
автомобільне перевезення вантажу.
2. Дозволи видаються у вигляді разових або на визначений час
у рамках погодженого контингенту відповідно до статті 8 у вигляді:
- стандартних дозволів;
- обмежених дозволів (наприклад, за місцем, типом вантажу,
для визначеного транспортного засобу, на вид перевезення).
Стаття 4
Перевезення, що не потребують дозволу
1. Дозвіл не потребується у випадку:
а) перевезення вантажів до аеропортів та з них в рамках
послуг, що надаються авіаційним транспортом;
б) перевезення багажу в причепах автомобілів, що перевозять
пасажирів за призначенням, і перевезення багажу транспортними
засобами будь-якого типу до аеропортів та з них;
в) перевезення поштових відправлень;
г) перевезення пошкоджених або таких, що потребують ремонту,
транспортних засобів;
д) перевезення трупів тварин для знищення;
є) перевезення бджіл і мальків риб;
ж) перевезення тіл померлих;
з) перевезення вантажів транспортними засобами, загальна вага
яких, включаючи причеп, не перевищує 6 тонн або вантажопідйомність
яких, включаючи причеп, не перевищує 3,5 тони;
і) перевезення вантажів медичного призначення для надання
допомоги в екстрених випадках (наприклад, стихійне лихо);
к) перевезення цінних товарів (наприклад, благородні метали)
спеціальними транспортними засобами, що супроводжуються поліцією
або іншими службами безпеки;
л) перевезення запасних частин до суден і літаків;
м) в'їзду порожнього транспортного засобу з метою заміни
автомобіля, що вийшов з ладу, і продовження перевезення вантажу
або буксирування транспортного засобу, що вийшов з ладу, на
підставі дозволу, виданого для транспортного засобу, що вийшов з
ладу;
н) перевезення предметів і витворів виставки, а також
експонатів для ярмарків;
о) разового перевезення вантажу виключно для реклами і
інформації;
п) перевезення приладів, обладнання та тварин на театральні,
музичні, кіно-, спортивні та циркові заходи, видовища, ярмарки, а
також для запису радіопередач, кіно- або телевізійних зйомок і
назад;
р) перевезення неподільних вантажів і якщо вони здійснюються
вантажними автомобілями і на них видані компетентними органами
спеціальні дозволи, як виняток, на відповідний рейс з врахуванням
національних вимог відносно максимально допустимої загальної ваги.
2. Договірні Сторони можуть домовитися про те, що перевезення
деяких або всіх вантажів на визначених шляхах міжнародного
сполучення можуть виконуватися без дозволу.
Стаття 5
Зміст дозволу
1. Для кожного вантажного транспортного засобу, що має силову
установку, повинен бути оформлений дозвіл за винятком випадків,
зазначених у статті 4 цієї Угоди.
2. Дозвіл повинен містити такі дані:
а) назву й адресу одержувача;
б) державний номерний знак транспортного засобу;
в) максимально допустиме корисне навантаження і допустиму
загальну масу транспортного засобу;
г) тип перевезень (промисловий, технологічний, порожній
рейс);
д) у випадку необхідності зазначення інших даних щодо умов
застосування;
є) термін дії.
3. Дозвіл дійсний лише для того перевізника, на ім'я якого
він виданий, і не підлягає передачі.
4. Дозволи пересилаються компетентним органом однієї з
Договірних Сторін компетентному органу іншої Договірної сторони і
заповнюються відповідно до поданих заявником даних, за винятком
даних згідно з підпунктами б), в) і г) пункту 2 статті 5, які
заповнюються перевізником.
5. При кожному рейсі слід мати при собі повністю оформлений
дозвіл і пред'являти його на першу вимогу контрольних органів.
6. Договірні Сторони визначають форму і мову, якою
заповнюється дозвіл.
Стаття 6
Заборона каботажних перевезень
Каботажні перевезення заборонені.
На підставі взаємного узгодження можливе виконання визначеної
кількості каботажних перевезень виключно для попередніх і
наступних перевезень при їх комбінованому способі.
Стаття 7
Визначення санкцій
1. Перевізники і водії зобов'язані під час руху по території
однієї з Договірних Сторін неухильно дотримуватись правових норм
країни цієї сторони, зокрема Правил дорожнього руху ( 1094-93-п )
і перевезень вантажів, а також діючих у кожному випадку митних
правил і положень про тарифи.
2. При серйозних або повторних порушеннях перевізником або
водієм діючих в іншій державі правових норм і положень даної
Угоди, за клопотанням компетентних органів країни, де мали місце
порушення, до них можуть бути застосовані такі санкції:
а) вимога до перевізника-порушника дотримання діючих
розпоряджень (попередження);
б) тимчасове відсторонення від виконання міжнародних
автомобільних перевезень на підставі даної Угоди;
в) за клопотанням компетентних органів держави, де скоєно
порушення, призупинення видачі дозволів перевізнику-порушнику або
вилучення вже виданих йому дозволів на час відсторонення його від
виконання міжнародних автомобільних вантажних перевезень.
3. Договірні Сторони домовляються про те, що дозволи,
оформлені для підприємств, які неодноразово порушували положення
цієї Угоди, не визнаються.
4. Компетентні органи обох Договірних Сторін інформуватимуть
одна одну про кожне порушення даної Угоди і вжиті заходи згідно з
пунктом 2 цієї статті.
Стаття 8
Контингенти
Кількість дозволів (контингенти), їх правомірність, термін
дії і порядок передачі будуть в кожному випадку погоджуватися на
12 місяців (тимчасовий період контингентів) Змішаною комісією. При
цьому слід мати на увазі дотримання принципів, викладених у
вступній частині Угоди.
Стаття 9
Вантажні транспортні засоби із зменшеним забрудненням
навколишнього середовища
Відповідно до цільових настанов щодо безпеки населення і
захисту навколишнього середовища необхідно якнайефективніше
застосовувати вантажні транспортні засоби, що забезпечують
зменшення забруднення навколишнього середовища на сучасному рівні
технічних досягнень.
Змішана комісія опрацьовуватиме пропозиції з використання
таких вантажних транспортних засобів, а також забезпечуватиме
погоджений контингент або його частину такими вантажними
транспортними засобами.
Стаття 10
Вантажі, що підлягають перевезенню залізницею
Договірні Сторони дають згоду досліджувати потреби
підприємств у перевезеннях вантажів і рекомендувати на підставі
цих досліджень повне або часткове переведення транспортування
визначених вантажів з автомобільного на залізничний транспорт.
ЧАСТИНА 4. ЗМІШАНА КОМІСІЯ
Стаття 11
1. Договірні Сторони утворюють Змішану комісію для здійснення
заходів відповідно до цієї Угоди.
2. Змішана комісія збирається раз на рік або на вимогу однієї
із сторін і приймає відповідні рішення за взаємною згодою.
3. Змішана комісія регулярно звітує перед Договірними
Сторонами про наслідки роботи, розвиток комбінованих перевезень,
стан справ з видачі дозволів, а також достатність погодженого
контингенту.
4. При розгляді Змішаною комісією питань, що стосуються іншої
сфери діяльності, вона може залучати спеціалістів цієї сфери
діяльності.
ЧАСТИНА 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 12
Чинність
Ця Угода набуває чинності з першого дня другого місяця після
повідомлення Договірними Сторонами одна одної про завершення
передбаченої внутрішньодержавної процедури.
Стаття 13
Термін дії Угоди
Ця Угода укладається на термін 3 роки. Строк її дії
продовжується в кожному випадку ще на рік, якщо тільки одна із
Сторін не розриває цю Угоду не пізніше ніж за 3 місяці до
закінчення цього строку.
Здійснено у м. Відні 13 листопада 1997 року в двох
примірниках німецькою та українською мовами, причому кожний
дослівний текст автентичний.
Міністерство транспорту Федеральне Міністерство
України науки і транспорту
Республіки Австріявгору