Документ 040_019, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.10.2001

               Протокол 
про співробітництво між Міністерством праці та соціальної
політики України і Федеральним міністерством соціальної
безпеки та генерацій Республіки Австрія в сфері
соціальної політики

Дата підписання: 04.10.2001 Дата набуття чинності: 04.10.2001
Міністерство праці та соціальної політики України та
Федеральне міністерство соціальної безпеки та генерацій Республіки
Австрія, надалі "Сторони", прагнучи до тісного співробітництва обох Сторін та керовані
наміром інтенсифікувати розвиток двосторонніх стосунків, враховуючи те, що співробітництво в сфері соціальної політики
сприятиме подальшому розвитку соціальних структур в державах
Сторін, соціальному прогресу та поглибленню взаєморозуміння, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони відповідно до чинного законодавства держав-Сторін
розвиватимуть і розширятимуть співробітництво в галузі праці та
соціального забезпечення. З цією метою відбуватимуться: 1) обмін експертами; 2) надання консультативної допомоги та організація підвищення
кваліфікації фахівців; 3) обмін інформаційними матеріалами; 4) проведення спільних заходів з іншими країнами-членами
Європейського Союзу та/чи міжнародними організаціями.
Стаття 2
Конкретні кроки і заходи та порядок їх фінансування будуть
зафіксовані у спеціальній Угоді (робочий програмі).
Стаття 3
Якщо не передбачено інше, витрати на участь у заходах або на
відрядження експертів чи фахівців (оплата проїзду та проживання)
бере на себе те відомство, яке відряджає. Порядок фінансування окремих заходів викладається у робочій
програмі.
Стаття 4
1. Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання і
укладається терміном на 3 роки. Кожна Сторона може припинити його
дію шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового
повідомлення не менш ніж за 3 місяці до дати припинення дії
Протоколу. 2. Сторони можуть вносити доповнення та зміни до цього
Протоколу шляхом підписання ними відповідних документів, які
будуть невід'ємною частиною цього Протоколу та набуватимуть
чинності у порядку, передбаченому пунктом 1 цієї статті.
Вчинено у м. Відень 4 жовтня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
Міністр праці та соціальної Федеральний міністр
політики України соціальної безпеки та
генерацій Республіки Австріявгору