Документ 040_011, поточна редакція — Підписання від 27.09.1998


Меморандум
про співробітництво між Міністерством культури і
мистецтв України, Міністерством освіти України та
Федеральним Міністерством освіти і
культури Республіки Австрія

Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство освіти
України та Федеральне Міністерство освіти і культури Республіки
Австрія (надалі - Сторони), виходячи із взаємного прагнення розвивати та поглиблювати
співробітництво у галузі культури та освіти; усвідомлюючи, що обмін досвідом в культурній, мистецькій,
шкільній, інтелектуальній сферах відповідає інтересам обох Сторін; дотримуючись міжнародних зобов'язань, національного
законодавства та повноважень обох Сторін; домовились про наступне: Сторони сприятимуть встановленню двостороннього
співробітництва за підтримки координаційних центрів, що
створюватимуться в окремих регіонах обох країн. Дане
співробітництво здійснюватиметься за такими напрямками:
Стаття 1
- співробітництво між культурними закладами обох Сторін; - обмін інформацією у галузях мистецтва (музика, образотворче
мистецтво, театр тощо); - співробітництво між музеями та картинними галереями обох
Сторін; - обмін досвідом у галузі міжнародного та національного права
з метою захисту культурних цінностей; - обмін досвідом у сфері захист історико-культурних
пам'ятників; - співробітництво експертів з метою законодавчого вирішення
проблем у культурній сфері; - розробка проектів та співробітництво з метою збереження
пам'яток культури та вивчення архівних матеріалів;
Стаття 2
- обмін інформацією з питань шкільного права, навчальних
планів та розвитку засобів навчання; - надання підтримки при проведенні структурних реформ у
галузі шкільної освіти; - сприяння та надання допомоги у налагодженні міжшкільних
контактів; - співробітництво експертів у рамках розвитку галузі шкільної
освіти та шкільного менеджменту; - співробітництво та сприяння при створенні білінгвістичних
шкіл; - проведення заходів з навчання та з підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів; - співробітництво у сфері профтехосвіти; - обмін досвідом у галузі освіти дорослого населення; - співробітництво у вивченні мов держави та країнознавства
обох Сторін; - обмін досвідом та співробітництво у сфері літератури, у
видавничій та бібліотечній справах.
Стаття 3
З метою поширення дії Меморандуму на інші сфери, що
становлять обопільний інтерес, дане співробітництво може
доповнюватися додатковими угодами.
Стаття 4
В компетенцію Сторін входить створення робочих груп з метою
координації виконання даного Меморандуму.
Стаття 5
З метою сприяння виконанню цього Меморандуму Сторонами можуть
укладатися більш конкретні угоди.
Стаття 6
Робочою мовою виконання цього Меморандуму є мова, що є
прийнятною для обох Сторін.
Стаття 7
Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання і
укладається строком на 5 років, за умови, що жодна з Сторін не
заявить письмово іншій Стороні про свій намір припинити його дію.
Через шість місяців (180 днів) з дня надходження такого
повідомлення іншій Стороні Меморандум припиняє свою дію.
Стаття 8
Даний Меморандум не створює нових міжнародно-правових
зобов'язань і не торкає вже існуючих. Вчинено 27 вересня 1998 року, у м. Києві українською та
німецькою мовами, причому обидва тексти є автентичними.

За Міністерство За Міністерство За Федеральне
культури і освіти Міністерство освіти і
мистецтв України культури Республіки
України Австріявгору