Документ 040_004, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.09.1992


Угода
про співробітництво між Міністерством
внутрішніх справ України та Федеральним
міністром внутрішніх справ Австрійської
Республіки в боротьбі з незаконним обігом
наркотиків та організованою злочинністю
Дата підписання: 08.09.1992 Дата набуття чинності: 08.09.1992
Міністерство внутрішніх справ України та Федеральний міністр
внутрішніх справ Австрійської Республіки, далі іменовані
"Сторони", признаючи корисність співробітництва між двома
заінтересованими відомствами, керуючись бажанням здійснювати
спільні заходи в області боротьби з незаконним обігом наркотиків
та організованою злочинністю, домовились про таке:
Стаття 1
Обидві Сторони домовились всіляко підтримувати одна одну в
справі боротьби з незаконним обігом наркотиків та організованою
злочинністю. З цією метою на паритетних основах створюється спільна
комісія, до складу якої входять керівні працівники Міністерств,
для розгляду всіх витікаючих з цієї Угоди питань. За взаємною
згодою у випадку необхідності до співпраці в комісії можуть також
залучатись експерти. В разі необхідності засідання комісії будуть проходити по
черзі в кожній з двох країн, але не рідше одного разу в два роки.
Стаття 2
Сторони відповідно до національного законодавства здійснюють
співробітництво у слідуючих напрямках: а) в області боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів
та психотропних речовин: - обмін відповідною літературою та статистичними матеріалами; - обмін оперативною інформацією, яка має спільний інтерес; - проведення спільних заходів по виявленню та ідентифікації
осіб, які займаються незаконним обігом наркотиків; - обмін автентичними зразками наркотичних засобів та
психотропних речовин; - обмін науковими методиками, технологіями та результатами
експертних досліджень; - обмін досвідом організації роботи, використання сучасних
форм, методів та науково-технічних засобів в цій області; - обмін співробітниками і експертами за домовленістю; - участь у відповідних робочих зустрічах та семінарах; б) в області боротьби з організованою злочинністю: - обмін відповідною літературою і статистичними матеріалами; - обмін оперативною інформацією, яка має відношення до
діяльності організованих злочинних угрупувань, і в разі
необхідності - відрядження співробітників для проведення спільних
заходів; - обмін практичним досвідом та науково-технічними
досягненнями в області охорони правопорядку та забезпечення
безпеки роботи повітряного та залізничного транспорту; - проведення спільних заходів щодо запобігання надходження в
обіг грошей, що з'являються внаслідок злочинної діяльності, а
також припинення виготовлення і розповсюдження фальшивих грошових
знаків і цінних паперів; - обмін інформацією і проведення спільних заходів в розкритті
крадіжок виробів мистецтва і антикваріату; - обмін досвідом організації і тактики боротьби з
організованою злочинністю, використання в цій області нових
технічних засобів; - співробітництво в області досліджень причин, генезису і
форм проявів організованої злочинності; - обмін співробітниками та експертами за домовленістю; - участь у відповідних робочих зустрічах і семінарах.
Стаття 3
Ця Угода входить в дію з моменту її підписання і буде діяти
до закінчення трьох місяців з дня, коли одна з Сторін отримає
письмове повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію
Угоди. За згодою обох Сторін в цю Угоду можуть вноситися зміни і
доповнення.
Здійснено в м.Відні 8 вересня 1992 року у двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
Міністр внутрішніх Федеральний міністр внутрішніх
справ України справ Австрійської Республіки
(підпис) (підпис)
А.Василишин Ф. Льошнаквгору