Документ 032_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.10.2018

УГОДА
між Міністерством молоді та спорту України і Секретаріатом спорту Аргентинської Республіки про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту


Дата учинення:

16.10.2018


Дата набрання чинності для України:

16.10.2018

Міністерство молоді та спорту України і Секретаріат спорту Аргентинської Республіки (далі - Учасники),

бажаючи розвивати та зміцнювати існуючі дружні двосторонні відносини та співробітництво між державами Учасників у сфері фізичної культури і спорту,

прагнучи до обміну досвідом у сфері фізичної культури і спорту,

домовились про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є поглиблення співробітництва між Учасниками на основі спільної зацікавленості у таких напрямах:

- співпраця між органами державної влади, відповідальними за реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту держав Учасників;

- розвиток спорту вищих досягнень;

- запобігання вживання допінгу в спорті;

- гендерна рівність у спорті;

- спорт для всіх;

- волонтерський рух у сфері фізичної культури і спорту;

- спорт для осіб з інвалідністю.

Стаття 2

Учасники сприятимуть встановленню прямих контактів між національними спортивними федераціями та спортивними організаціями.

Стаття 3

Співробітництво на основі Угоди здійснюється такими шляхами:

- обмін тренерами, спортсменами, фахівцями у сфері фізичної культури і спорту;

- обмін освітніми та методичними матеріалами у сфері фізичної культури і спорту, спільна підготовка і публікація матеріалів, посібників, книжок та буклетів;

- обмін інформацією щодо розвитку сфери фізичної культури і спорту та методів тренувань;

- взаємодія шляхом участі у міжнародних зустрічах, конференціях і симпозіумах.

Стаття 4

Учасники здійснюють співробітництво в рамках цієї Угоди відповідно до чинного національного законодавства держав Учасників, діючи в межах їх визначеної компетенції, на основі взаємної поваги їхніх інтересів.

Співробітництво в рамках цієї Угоди фінансуватиметься в межах коштів, які передбачаються в бюджетах держав Учасників, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Учасників. Учасники домовлятимуться щодо фінансових умов в кожному випадку, коли виникне необхідність співфінансування в рамках цієї Угоди.

Виконання цієї Угоди не впливає на права і зобов’язання кожного з Учасників, що випливають з міжнародних договорів, учасниками яких є держави Учасників.

Стаття 5

Всі спори та розбіжності, які виникатимуть при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій між Учасниками.

Стаття 6

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Учасників та оформляються окремими протоколами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 7

Ця Угода набирає чинності з дати підписання і залишається чинною протягом 5 (п’яти) років. Дія цієї Угоди буде автоматично продовжуватися на наступні п’ятирічні періоди, якщо жоден з Учасників не менш як за 6 (шість) місяців до закінчення терміну дії відповідного 5-річного (п’ятирічного) періоду не повідомить письмово дипломатичними каналами іншого Учасника про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Учинено в м. Буенос-Айрес 16 жовтня 2018 року в двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення спорів та суперечностей щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди перевагу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство молоді та спорту
України

За Секретаріат спорту
Аргентинської Республіки


(підпис)

(підпис)вгору