Документ 008_007, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.05.2003

               Угода 
між Українським національним інформаційним
агентством і Албанським Телеграфним Агентством
про співробітництво в галузі обміну інформацією
Дата підписання: 27.05.2003 Дата набуття чинності: 27.05.2003
Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" і
Албанське Телеграфне Агентство (АТА), далі Сторони, з метою взаємного інформування про життя своїх держав, домовилися про таке:
Стаття 1
1. Сторони зобов'язуються безкоштовно обмінюватися
інформаційними матеріалами, використовуючи Інтернет, у тому числі
інформацією у цифровому форматі, фотографіями і документами у
галузях своєї діяльності. Сторони матимуть право використовувати у своїх випусках
новини і надавати своїм передплатникам неексклюзивно ту
інформацію, яку вони отримуватимуть одна від одної. При цьому вони
зобов'язуються не змінювати зміст такої інформації і вказувати
джерело її надходження в усіх випадках. Сторони погоджуються також надавати одна одній вільний доступ
до новин англійською мовою на своїх веб-сайтах, тобто
www.ukrinform.com і www.ata-al.net. 2. Сторони погоджуються надавати одна одній безкоштовно за
допомогою Інтернету три фотознімки щомісяця. В разі потреби однієї
із Сторін отримати більше фотографій, вона має заплатити іншій
Стороні за кожний із фотознімків, що надається додатково до трьох
безкоштовних. Використовуючи фотознімки іншої Сторони, Сторона, що їх
використовує, має сумлінно передати зміст підписів під
фотографіями. 3. З метою отримання доступу до вищезгаданих послуг Сторони
будуть надавати одна одній необхідні паролі, котрі Сторони
зобов'язуються не розголошувати і не надавати третій стороні. 4. У випадку, якщо вищезазначені послуги будуть використані
всупереч умовам цієї Угоди та на шкоду іншій Стороні, Сторона, яка
зазнала втрат, зберігає за собою право перервати передавання
інформаційних послуг та вимагати компенсації за їх продовження.
Стаття 2
Сторони висловлюють своє бажання і заінтересованість надавати
пріоритетне значення досягненню таких цілей: 1) вивчення проектів, що мають спільний інтерес для наших
агентств у різноманітних сферах їх діяльності; 2) підтримка і сприяння на принципах взаємності
кореспондентам і спеціальним представникам обох Сторін у питаннях
технічного забезпечення шляхом використання відповідних структур у
їхніх державах, а також за їх межами. Телекомунікаційні витрати
при цьому має нести сторона-бенефіціарій; 3) у дусі професійної співпраці Сторони зобов'язуються
позитивно ставитись до прохань, що стосуються додаткових послуг
одна одній, не передбачених цією Угодою. У разі, якщо такі послуги вимагають додаткових витрат, ці
витрати має нести Сторона, яка звернулася із проханням; 4) Сторони домовляються поширити свою співпрацю на всі
міжнародні форуми, на яких вони можуть бути представлені.
Стаття 3
Агентства вирішуватимуть можливі суперечності, які можуть
виникнути у ході виконання цієї Угоди, у дусі професійного
співробітництва та взаєморозуміння. У випадку, якщо розбіжності не
вдасться вирішити на рівноправній основі, вони будуть передані на
розгляд компетентних органів у відповідності з міжнародними
конвенціями.
Стаття 4
До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть
вноситися зміни і доповнення, які оформлюються відповідними
протоколами і становлять невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 5
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та діятиме
протягом одного року. Дія цієї Угоди автоматично
продовжуватиметься на наступні однорічні періоди, якщо жодна із
Сторін письмово не повідомить іншу Сторону не пізніше ніж за шість
місяців про свій намір припинити дію цієї Угоди.
Вчинено в м. Києві 27 травня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською, албанською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні тексту Угоди переважну силу матиме текст англійською
мовою.
За Укрінформ За АТА
(підпис) (підпис)вгору