Документ 008_001-16, чинний, поточна редакція — Затвердження від 08.02.2017, підстава - 63-2017-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.04.2017, підстава - v-587321-17. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог

{Угоду затверджено Постановою КМ № 63 від 08.02.2017}


Дата підписання:

04.11.2016


Дата набрання чинності для України:

01.04.2017

Кабінет Міністрів України та Рада Міністрів Республіки Албанія (далі - «Договірні Сторони»),

бажаючи зміцнювати дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія,

прагнучи спростити режим поїздок для громадян України та Республіки Албанія,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадяни держав Договірних Сторін, які мають дійсні проїзні документи, зазначені в Додатку до цієї Угоди, в'їжджають, перебувають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 (дев'яносто) днів протягом 180 (ста вісімдесяти) днів.

Стаття 2

Громадяни держав Договірних Сторін, які мають намір в'їхати на територію держави іншої Договірної Сторони на строк, що перевищує 90 (дев'яносто) днів, незалежно від мети поїздки, зобов'язані перед в'їздом на її територію отримати візу у дипломатичному представництві або консульській установі цієї Договірної Сторони.

Стаття 3

1. Громадяни держав Договірних Сторін у разі втрати чи пошкодження дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони, невідкладно повідомляють про це компетентні органи цієї держави, які в цьому випадку повинні видати довідку про факт отримання заяви про втрату зазначеного документа.

2. Дипломатичні представництва або консульські установи держав Договірних Сторін видають особам, зазначеним у пункті 1 цієї Статті, дійсний проїзний документ для повернення на територію держави відповідної Договірної Сторони.

Стаття 4

Громадяни держав Договірних Сторін, які мають дійсні проїзні документи, зазначені в Додатку до цієї Угоди, в'їжджають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони в пунктах пропуску через кордон у відповідності до законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 5

Ця Угода не звільняє осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, від обов'язку дотримуватися законодавства Договірних Сторін під час перебування на їх територіях.

Стаття 6

Кожна Договірна Сторона зберігає за собою право відмовити у в'їзді, зменшити строк перебування або припинити перебування на її території осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, визнаних «persona non grata» або неприйнятними, або які становлять загрозу громадському порядку, здоров'ю населення або громадській безпеці.

Стаття 7

1. Договірні Сторони не пізніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати підписання цієї Угоди, обмінюються дипломатичними каналами зразками дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди.

2. У разі запровадження нових проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, або внесення змін до дійсних документів, Договірні Сторони невідкладно повідомляють одна одній про це й обмінюються дипломатичними каналами зразками таких проїзних документів не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до введення їх у дію.

Стаття 8

Будь-які спори, що виникають між Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, повинні вирішуватись шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 9

1. Кожна з Договірних Сторін може зупинити дію цієї Угоди або її окремих положень з міркувань громадської безпеки, підтримання громадського порядку чи охорони здоров'я населення. Рішення про зупинення надсилається дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні не пізніше, ніж за 48 (сорок вісім) годин до такого зупинення.

2. Договірна Сторона, що прийняла рішення про зупинення дії цієї Угоди з причин, зазначених у пункті 1 цієї статті, в такому самому порядку повідомляє іншій Договірній Стороні про поновлення застосування цієї Угоди.

Стаття 10

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності на 30-й (тридцятий) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

2. За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни. Будь-які зміни або доповнення, погоджені Договірними Сторонами, набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Будь-яка Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншу Договірну Сторону дипломатичними каналами. У такому випадку ця Угода припиняє дію на 90-й (дев'яностий) день з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

Учинено в м. Тирана 4 листопада 2016 року у трьох примірниках, кожний українською, албанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Кабінет Міністрів України

За Раду Міністрів Республіки Албанія


(підпис)

(підпис)

ДОДАТОК

ДО УГОДИ
між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог

Перелік проїзних документів, що видаються громадянам України для в'їзду, виїзду, перетину транзитом та перебування на території Республіки Албанія:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- посвідчення особи моряка (за наявності запису у судновій ролі або витягу з неї);

- посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну).

Перелік проїзних документів, що видаються громадянам Республіки Албанія для в'їзду, виїзду, перетину транзитом та перебування в Україні:

- паспорт громадянина Республіки Албанія;

- посвідчення особи моряка (за наявності запису у судновій ролі або витягу з неї);

- проїзний документ для повернення до Республіки Албанія (тільки для повернення до Республіки Албанія).вгору