Документ z1994-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2016, підстава - z0742-16

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

05.11.2013  № 716


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2013 р.
за № 1994/24526

Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
№ 676 від 30.09.2014
№ 110 від 01.03.2016}

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зразок заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, що додається.

2. Департаменту регулювання та ліцензування і Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з 01 червня 2016 року.

{Пункт 3 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016}

Голова НКРЗІ

П.Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
М.Ю. Бродський

В.П. ЦушкоГ.А. Резніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
05.11.2013  № 716


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2013 р.
за № 1994/24526

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Директор Департаменту
регулювання та ліцензування


М. Сокирко
Додаток 1
до заяви про видачу ліцензії
на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій

ВИМОГИ
до змісту плану утворення та використання телекомунікаційної мережі

1. Детально описується телекомунікаційна мережа та шляхи її розвитку, особливості здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, на яку подається заява про видачу ліцензії, а саме зазначаються:

1) вид діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню;

2) ємність мережі, що утворюється, або ємність наявної телекомунікаційної мережі, кількість користувачів (споживачів), яким можуть бути надані телекомунікаційні послуги;

3) місцезнаходження пунктів встановлення технічних засобів телекомунікацій;

4) схема організації телекомунікаційної мережі та типи технічних засобів телекомунікацій, які планується використовувати;

5) короткострокові та довгострокові плани розвитку мереж фіксованого телефонного зв'язку:

етапи та їх особливості;

Продовження додатка 1

заплановані затрати на технічні засоби телекомунікацій, створення мережі, організаційні витрати та інші;

6) інші відомості щодо утворення та використання телекомунікаційних мереж (за бажанням заявника).

2. План утворення та використання телекомунікаційної мережі підписується керівником заявника (уповноваженою особою) та скріплюється печаткою (за наявності).Додаток 2
до заяви про видачу ліцензії
на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій

ПЕРЕЛІК
документів, що підтверджують фінансові можливості здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

1. Засвідчені в установленому порядку копії бухгалтерських звітів (балансу і звіту про фінансові результати) суб’єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік (за наявності).

2. Довідка в довільній формі за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріплена печаткою (за наявності), що підтверджує фінансові можливості здійснення заявленої діяльності.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 3
до заяви про видачу ліцензії
на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій

ДОВІДКА,
що підтверджує кадрове забезпечення здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

№ з/п

Найменування посад за спеціальностями

Кількість працівників

Примітки

усього на посаді

у тому числі відповідної кваліфікації*

кількість

відсоток від кількості на посаді
Всього:

__________
*Працівники, які мають базову вищу освіту в галузі радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв’язку або досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року.

__________________________________
(керівник суб’єкта господарювання)
(уповноважена особа)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)


М. П.   (за наявності)


_______________ 20___ року{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014, № 110 від 01.03.2016}вгору