Документ z1374-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2019, підстава - v0894874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.12.2006 N 1629
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1374/13248
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 894 ( v0894874-18 ) від 23.08.2018 }
Про внесення змін до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з оптового постачання електричної енергії
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України"
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з оптового постачання електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕ від 16.12.96 N 256 ( z0759-96 ) та зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 30.12.96 за N 759/1784, такі зміни: у пункті 1.3 у визначенні "Споріднене підприємство" та в
пункті 2.8 слова "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити
словами "Про захист економічної конкуренції"; в абзаці четвертому підпункту 3.2.2 слова "(якщо ця зміна
пов'язана з реорганізацією)" виключити; розділи 5, 6 та 7 виключити; у зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 5
та 6.
2. Управлінню ліцензування забезпечити подання цієї постанови
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
Голова Комісії О.Рогозін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України Ю.Г.Кравченко
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України В.П.Чупрунвгору