Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 09.01.201817
Документ v0017874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.09.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

09.01.2018  № 17

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1090/29220, що додаються.

2. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130, такі зміни:

у пункті 1:

підпункти 1.1 та 1.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.3-1.16 вважати відповідно підпунктами 1.1-1.14.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
09.01.2018  № 17

ЗМІНИ
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234

1. Пункт 1 доповнити новими підпунктами 19-24 такого змісту:

«19) форму звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи»;

20) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи»;

21) форму звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу»;

22) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу»;

23) форму звітності № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків»;

24) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків».».

2. У формах звітності № 1-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку», № 2-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)», № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ», № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу», № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про використання потужності газотранспортної системи», № 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях», № 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про балансування газотранспортної системи» та додатку до неї, № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про використання потужності газосховищ» та додатку до неї слова та символи «М.П. (за наявності)» виключити.

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку»:

1) у пункті 1 розділу I слова «виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню» замінити словами «виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)»;

2) абзац третій пункту 2 розділу I викласти в такій редакції:

«постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»;

3) у пункті 3 розділу II цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

4) у пункті 4 розділу II слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити.

4. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)»:

1) абзац третій пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:

«постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»;

2) у пункті 3 розділу II цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

3) у пункті 4 розділу II слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

4) у пункті 1 розділу ІІІ слова «в рамках виробництва теплової енергії для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії».

5. У формі звітності № 3-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії»:

1) рядок 3.1 після слів «побутовим споживачам» доповнити словами «розшифрувати в додатку 2»;

2) рядок 3.2 після слів «релігійним організаціям» доповнити словами «розшифрувати в додатку 2»;

3) рядок 4 викласти в такій редакції:

«Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям, усього, у тому числі:»;

4) у рядку 4.2 слова «релігійних організацій» замінити словами «надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям»;

5) у рядку 5 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії, крім зазначених у рядку 4»;

6) слова та символи «М.П. (за наявності)» виключити;

7) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

6. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії»:

1) у розділі І:

у пункті 1 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками»;

абзаци другий та третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 3:

цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«У випадку якщо форма № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, НАК «Нафтогаз України» визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою № 3 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень Закону України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 3 в цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані НАК «Нафтогаз України», такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо НАК «Нафтогаз України» не зазначив цього при поданні форми № 3 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.»;

у пункті 4:

слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо форма № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру та/або які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 3, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 1 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками (далі - виробники теплової енергії)»;

у пунктах 3, 4 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» виключити;

у пункті 13 після слів «постачальникам природного газу для постачання релігійним організаціям» доповнити словами «(крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)»;

у пункті 14 слова «Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, усього, у тому числі:» замінити словами «Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям, усього, у тому числі:»;

пункт 16 викласти в такій редакції

«16. У рядку 4.2 «постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям» зазначаються фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються релігійними організаціями для провадження їх виробничої діяльності) і ціна природного газу»;

у пункті 17 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії, крім зазначених у рядку 4»;

4) розділ ІV виключити.

У зв'язку з цим розділ V вважати розділом ІV.

7. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ»:

1) пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:

«2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

2) у розділі II:

у пункті 3:

цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

доповнити новими абзацами другим-четвертим такого змісту:

«У випадку якщо форма № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, оптовий продавець визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП, та подає його разом із формою № 4 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 4 в цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані оптовим продавцем, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо оптовий продавець не зазначив цього при поданні форми № 4 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.»;

у пункті 4:

слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо форма № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 4, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.».

8. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу»:

1) пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:

«2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

2) у розділі II:

у пункті 3:

цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«У випадку якщо форма № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, постачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою № 5 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 5 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані постачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми № 5 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.»;

у пункті 4:

слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо форма № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 5, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.».

9. В Інструкціях щодо заповнення форми звітності № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про використання потужності газотранспортної системи», форми звітності № 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях» та форми звітності № 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про балансування газотранспортної системи»:

1) слова та цифри «Постанова НКРЕКП 27 квітня 2017 року № 603» замінити словами та цифрами «Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 07 липня 2016 року № 1234»;

2) у пункті 3 розділу II слова та цифри «03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua» замінити словами та цифрами «03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6gas@nerc.gov.ua»;

3) у пункті 4 розділу II слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

4) у пункті 2 розділу IV слова та цифри «03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua» замінити словами та цифрами «03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6gas@nerc.gov.ua».

10. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про використання потужності газосховищ»:

1) слова та цифри «Постанова НКРЕКП 27.04.2017 № 603» замінити словами та цифрами «Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 07 липня 2016 року № 1234»;

2) у пункті 3 розділу II слова та цифри «03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7@nerc.gov.ua» замінити словами та цифрами «03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7gas@nerc.gov.ua»;

3) у пункті 4 розділу II слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

4) у пункті 2 розділу IV слова та цифри «03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7@nerc.gov.ua» замінити словами та цифрами «03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7gas@nerc.gov.ua».

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. РябухаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
07.07.2016  № 1234

ЗВІТ
про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
07.07.2016  № 1234

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (далі - Оператор ГРМ). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) та додатків до неї (далі - форма № 8а) і термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494.

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма № 8а складається Оператором ГРМ станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним періодом. Датою подачі форми № 8а вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є рік.

3. Форма № 8а направляється Оператором ГРМ до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m8gas@nerc.gov.ua.

4. Форма № 8а підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою. У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

5. Усі дані форми № 8а мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Оператор ГРМ не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми № 8а

1. У розділі I «Структура власності Оператора ГРМ та потужності газорозподільної системи» відображається інформація Оператора ГРМ щодо структури власності Оператора ГРМ (акції (частки, паї)), технічної (пропускної) та середньої використаної потужності точок надходження природного газу в ГРМ, приєднаної та середньої використаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам, технічної (пропускної) та середньої використаної потужності точок передачі в суміжні газорозподільні системи, а саме:

1) у графі 1 «За звітний період» зазначається інформація щодо структури власності Оператора ГРМ (акції (частки, паї)), загальної довжини газорозподільної системи, технічної (пропускної) та середньої використаної потужності точок надходження природного газу в ГРМ, приєднаної та середньої використаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам, технічної (пропускної) та середньої використаної потужності точок передачі в суміжні газорозподільні системи, об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до ГРМ, був розподілений з ГРМ споживачам та переданий у суміжні газорозподільні системи, витрати природного газу на власні потреби, фактичні втрати та виробничо-технологічні витрати природного газу;

2) у рядку 1 «Структура власності Оператора ГРМ (акції (частки, паї)):» інформація не зазначається. Значення рядка 1 складається із суми показників рядків 1.1, 1.2 та 1.3 та дорівнює 100 %;

3) у рядку 1.1 «державна» зазначається відсоток акцій (часток, паїв) Оператора ГРМ, якими володіли державні органи влади/суб’єкти господарювання державного сектору економіки, станом на кінець звітного періоду;

4) у рядку 1.2 «комунальна» зазначається відсоток акцій (часток, паїв) Оператора ГРМ, якими володіли територіальні громади та/або утворені ними органи місцевого самоврядування та/або суб’єкти господарювання комунального сектору економіки, станом на кінець звітного періоду;

5) у рядку 1.3 «приватна» зазначається відсоток акцій (часток, паїв) Оператора ГРМ, якими володіли юридичні та/або фізичні особи (крім визначених у рядках 1.1 та 1.2), станом на кінець звітного періоду;

6) у рядках 1.3.1-1.3.n (n - кількість юридичних та фізичних осіб (крім визначених у рядках 1.1 та 1.2), які станом на кінець звітного періоду були власниками більше ніж 10 % акцій (часток, паїв) Оператора ГРМ) зазначаються всі юридичні особи (із зазначенням їх повного найменування та місця знаходження) і фізичні особи (із зазначенням їх ПІБ та громадянства), які станом на кінець звітного періоду були власниками більше ніж 10 % акцій (часток, паїв) Оператора ГРМ, а також відповідні значення відсотків акцій (часток, паїв) Оператора ГРМ, які знаходяться в їхній власності;

7) у рядку 2 «Технічна (пропускна) потужність точок надходження природного газу в ГРМ, усього, у тому числі, від:» зазначається загальна технічна потужність точок надходження природного газу в ГРМ станом на кінець звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 2.1-2.4. Величина технічної (пропускної) потужності в певній точці/ділянці ГРМ розраховується відповідно до глави 1 розділу VIІ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі - Кодекс ГРМ);

8) у рядку 2.1 «газотранспортної системи» зазначається технічна (пропускна) потужність точок надходження природного газу в ГРМ від газотранспортної системи станом на кінець звітного періоду. Величина технічної (пропускної) потужності в певній точці/ділянці ГРМ розраховується відповідно до глави 1 розділу VIІ Кодексу ГРМ;

9) у рядку 2.2 «суміжних газорозподільних систем» зазначається технічна (пропускна) потужність точок надходження природного газу в ГРМ від суміжних газорозподільних систем станом на кінець звітного періоду. Величина технічної (пропускної) потужності в певній точці/ділянці ГРМ розраховується відповідно до глави 1 розділу VIІ Кодексу ГРМ;

10) у рядку 2.3 «газовидобувних підприємств» зазначається технічна (пропускна) потужність точок надходження природного газу в ГРМ від газовидобувних підприємств станом на кінець звітного періоду. Величина технічної (пропускної) потужності в певній точці/ділянці ГРМ розраховується відповідно до глави 1 розділу VIІ Кодексу ГРМ;

11) у рядку 2.4 «виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» зазначається технічна (пропускна) потужність точок надходження природного газу в ГРМ від виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел на кінець звітного періоду. Величина технічної (пропускної) потужності в певній точці/ділянці ГРМ розраховується відповідно до глави 1 розділу VIІ Кодексу ГРМ;

12) у рядку 3 «Технічна (пропускна) потужність точок передачі природного газу в суміжні газорозподільні системи» зазначається загальна технічна потужність точок передачі природного газу в суміжні газорозподільні системи станом на кінець звітного періоду. Величина технічної (пропускної) потужності в певній точці/ділянці ГРМ розраховується відповідно до глави 1 розділу VIІ Кодексу ГРМ;

13) у рядку 4 «Приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам, усього, у тому числі:» зазначається загальна приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам, приєднаним до газорозподільної системи, станом на кінець звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 4.1 та 4.2. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

14) у рядку 4.1 «побутовим» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

15) у рядку 4.2 «непобутовим, усього, у тому числі:» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи, станом на кінець звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 4.2.1-4.2.4. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

16) у рядку 4.2.1 «ТКЕ» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - виробникам теплової енергії, приєднаним до газорозподільної системи, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

17) у рядку 4.2.2 «бюджетним організаціям» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - бюджетним установам та організаціям, приєднаним до газорозподільної системи, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

18) у рядку 4.2.3 «промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання (за винятком релігійних організацій), приєднаним до газорозподільної системи, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

19) у рядку 4.2.4 «релігійним організаціям» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - релігійним організаціям, приєднаним до газорозподільної системи, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

20) у рядку 5 «Приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам, усього, у тому числі (розшифрувати у Додатку 1):» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи високого, середнього та низького тисків, станом на кінець звітного періоду. Рядок 4 складається із суми показників рядків 4.1-4.3 та дорівнює показнику рядка 4.2. Якщо один і той самий споживач приєднаний одночасно до газорозподільної системи високого/середнього/низького тисків, то значення його приєднаної потужності окремо зазначається у рядках 5.1/5.2/5.3 відповідно;

21) у рядку 5.1 «високого тиску» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

22) у рядку 5.2 «середнього тиску» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

23) у рядку 5.3 «низького тиску» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

24) у рядку 6 «Приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам, усього, у тому числі (розшифрувати у Додатку 2):» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього та низького тисків станом на кінець звітного періоду. Рядок 6 складається із суми показників рядків 6.1-6.3 та дорівнює показнику рядка 4.1. Якщо один і той самий споживач приєднаний одночасно до газорозподільної системи високого/середнього/низького тисків, то значення його приєднаної потужності окремо зазначається у рядках 6.1/6.2/6.3;

25) у рядку 6.1 «високого тиску» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

26) у рядку 6.2 «середнього тиску» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

27) у рядку 6.3 «низького тиску» зазначається приєднана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, станом на кінець звітного періоду. Величина приєднаної потужності точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ;

28) у рядку 7 «Середня використана потужність точок надходження природного газу в ГРМ, усього, у тому числі від:» зазначається середньорічне значення потужності всіх точок надходження природного газу в ГРМ, яка використовувалась протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 7.1-7.4;

29) у рядку 7.1 «газотранспортної системи» зазначається середньорічне значення потужності точок надходження природного газу в ГРМ від газотранспортної системи, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який надійшов у ГРМ від газотранспортної системи протягом звітного періоду (рядок 1.1 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

30) у рядку 7.2 «суміжних газорозподільних систем» зазначається середньорічне значення потужності точок надходження природного газу в ГРМ від суміжних газорозподільних систем, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який надійшов у ГРМ від суміжних газорозподільних систем протягом звітного періоду (рядок 1.2 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

31) у рядку 7.3 «газовидобувних підприємств» зазначається середньорічне значення потужності точок надходження природного газу в ГРМ від газовидобувних підприємств, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який надійшов у ГРМ від газовидобувних підприємств протягом звітного періоду (рядок 1.3 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

32) у рядку 7.4 «виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» зазначається середньорічне значення потужності точок надходження природного газу в ГРМ від виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який надійшов у ГРМ від виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел протягом звітного періоду (рядок 1.4 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

33) у рядку 8 «Середня використана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам, усього, у тому числі:» зазначається середньорічне значення потужності всіх точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ), яка використовувалась протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 8.1-8.2;

34) у рядку 8.1 «побутовим» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ побутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ) протягом звітного періоду (рядок 2.1 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

35) у рядку 8.2 «непобутовим» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ), яка використовувалась протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 8.2.1-8.2.4. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ) протягом звітного періоду (рядок 2.2 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

36) у рядку 8.2.1 «ТКЕ» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - виробникам теплової енергії (приєднаним до газорозподільної системи), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - виробникам теплової енергії (приєднаним до газорозподільної системи) протягом звітного періоду (рядок 2.2.1 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

37) у рядку 8.2.2 «бюджетним організаціям» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - бюджетним установам та організаціям (приєднаним до газорозподільної системи), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - бюджетним установам та організаціям (приєднаним до газорозподільної системи) протягом звітного періоду (рядок 2.2.2 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

38) у рядку 8.2.3 «промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання (за винятком релігійних організацій) (приєднаним до газорозподільної системи), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання (приєднаним до газорозподільної системи) протягом звітного періоду (рядок 2.2.3 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

39) у рядку 8.2.4 «релігійним організаціям» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - релігійним організаціям (приєднаним до газорозподільної системи), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - релігійним організаціям (приєднаним до газорозподільної системи) протягом звітного періоду (рядок 2.2.4 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

40) у рядку 9 «Середня використана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам, усього, у тому числі:» зазначається середньорічне значення потужності всіх точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього та низького тисків), яка використовувалась протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 9.1-9.3 та дорівнює значенню рядка 8.2. Якщо один і той самий споживач приєднаний одночасно до газорозподільної системи високого/середнього/низького тисків, то значення середньорічної використаної ним потужності окремо зазначається в рядках 9.1/9.2/9.3 відповідно;

41) у рядку 9.1 «високого тиску» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, протягом звітного періоду (рядок 3.1 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

42) у рядку 9.2 «середнього тиску» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, протягом звітного періоду (рядок 3.2 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

43) у рядку 9.3 «низького тиску» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, протягом звітного періоду (рядок 3.3 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

44) у рядку 10 «Середня використана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам, усього, у тому числі:» зазначається середньорічне значення потужності всіх точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього та низького тисків), яка використовувалась протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 10.1-10.3 та дорівнює значенню рядка 8.1. Якщо один і той самий споживач приєднаний одночасно до газорозподільної системи високого/середнього/низького тисків, то значення середньорічної використаної ним потужності окремо зазначається в рядках 10.1/10.2/10.3 відповідно;

45) у рядку 10.1 «високого тиску» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, протягом звітного періоду (рядок 4.1 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

46) у рядку 10.2 «середнього тиску» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, протягом звітного періоду (рядок 4.2 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

47) у рядку 10.3 «низького тиску» зазначається середньорічне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, протягом звітного періоду (рядок 4.3 розділу ІІ), поділений на кількість днів у звітному періоді;

48) у рядку 11 «Середня використана потужність точок передачі природного газу в суміжні газорозподільні системи» зазначається середньорічне значення потужності точок передачі природного газу в суміжні газорозподільні системи, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був переданий у суміжні газорозподільні системи протягом звітного періоду (рядок 5), поділений на кількість днів у звітному періоді.

2. У розділі IІ «Об'єми/обсяги надходження/розподілу/передачі природного газу до/з ГРМ та кількість суб'єктів, які передавали та відбирали природний газ до/з ГРМ» відображається інформація Оператора ГРМ щодо об’ємів/обсягів природного газу, який надійшов до ГРМ, був розподілений з ГРМ споживачам та переданий у суміжні газорозподільні системи, витрати природного газу на власні потреби, фактичні втрати та виробничо-технологічні витрати природного газу, об’єми/обсяги негативного та позитивного небалансів, а також кількість суб’єктів ринку природного газу від яких надійшов та яким був розподілений та переданий природний газ, а саме:

1) у графі 1 «Об’єм/обсяг надходження/розподілу/передачі природного газу» зазначається інформація щодо об’ємів/обсягів природного газу, який надійшов до ГРМ, був розподілений з ГРМ споживачам та переданий у суміжні газорозподільні системи, витрати природного газу на власні потреби, фактичні втрати та виробничо-технологічні витрати природного газу, об’єми/обсяги негативного та позитивного небалансів Оператора ГРМ;

2) у графі 2 «Кількість суб’єктів ринку, від яких надійшов/яким був розподілений/переданий об’єм/обсяг природного газу» зазначається інформація щодо кількості суб’єктів ринку природного газу від яких надійшов та яким був розподілений та переданий природний газ протягом звітного періоду;

3) у рядку 1 «Об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до ГРМ, усього, у тому числі від:» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від газотранспортної системи, суміжних газорозподільних систем, газовидобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та оператором газотранспортної системи, операторами суміжних газорозподільних систем, газовидобувними підприємствами та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел відповідно. Рядок 1 складається із суми показників рядків 1.1-1.4;

4) у рядку 1.1 «газотранспортної системи» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від газотранспортної системи протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та оператором газотранспортної системи, та інформація щодо кількості операторів газотранспортної системи від яких надійшов природний газ;

5) у рядку 1.2 «суміжних газорозподільних систем» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від суміжних газорозподільних систем протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та оператором суміжних газорозподільних систем, та інформація щодо кількості операторів суміжних газорозподільних систем від яких надійшов природний газ;

6) у рядку 1.3 «газовидобувних підприємств» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від газовидобувних підприємств, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та газовидобувними підприємствами, та інформація щодо кількості газовидобувних підприємств від яких надійшов природний газ;

7) у рядку 1.4 «виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, та інформація щодо кількості виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел від яких надійшов природний газ;

8) у рядку 2 «Об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ споживачам, усього, у тому числі:» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу споживачами, та інформація щодо кількості споживачів, яким цей газ був розподілений. Рядок 2 складається із суми показників рядків 2.1 та 2.2;

9) у рядку 2.1 «побутовим» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу побутовими споживачами, та інформація щодо кількості побутових споживачів, яким цей газ був розподілений;

10) у рядку 2.2 «непобутовим, усього, у тому числі:» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами, та інформація щодо кількості непобутових споживачів, яким цей газ був розподілений. Рядок 2.2 складається із суми показників рядків 2.2.1-2.2.4;

11) у рядку 2.2.1 «ТКЕ» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - виробникам теплової енергії, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами - виробниками теплової енергії, та інформація щодо кількості непобутових споживачів - виробників теплової енергії, яким цей газ був розподілений;

12) у рядку 2.2.2 «бюджетним організаціям» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - бюджетним організаціям, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами - бюджетними організаціями, та інформація щодо кількості непобутових споживачів - бюджетних організацій, яким цей газ був розподілений;

13) у рядку 2.2.3 «промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання (за винятком релігійних організацій), приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами - промисловими підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, та інформація щодо кількості непобутових споживачів - промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, яким цей газ був розподілений;

14) у рядку 2.2.4 «релігійним організаціям» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - релігійним організаціям, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами - релігійними організаціями, та інформація щодо кількості непобутових споживачів - релігійних організацій, яким цей газ був розподілений;

15) у рядку 3 «Об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, усього, у тому числі:» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього, низького тисків, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами. Рядок 3 складається із суми показників рядків 3.1-3.3 та дорівнює показнику рядка 2.2. Якщо один і той самий споживач приєднаний одночасно до газорозподільної системи високого/середнього/низького тисків, то значення фактично спожитого ним природного газу окремо зазначається у рядках 3.1/3.2/3.3 відповідно;

16) у рядку 3.1 «високого тиску» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та такими непобутовими споживачами, та інформація щодо кількості непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, яким цей газ був розподілений;

17) у рядку 3.2 «середнього тиску» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та такими непобутовими споживачами, та інформація щодо кількості непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, яким цей газ був розподілений;

18) у рядку 3.3 «низького тиску» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та такими непобутовими споживачами, та інформація щодо кількості непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, яким цей газ був розподілений;

19) у рядку 4 «Об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ побутовим споживачам, усього, у тому числі:» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього, низького тисків, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу побутовими споживачами. Рядок 4 складається із суми показників рядків 4.1-4.3 та дорівнює показнику рядка 2.1. Якщо один і той самий споживач приєднаний одночасно до газорозподільної системи високого/середнього/низького тисків, то значення фактично спожитого ним природного газу окремо зазначається у рядках 4.1/4.2/4.3 відповідно;

20) у рядку 4.1 «високого тиску» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу такими побутовими споживачами, та інформація щодо кількості побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, яким цей газ був розподілений;

21) у рядку 4.2 «середнього тиску» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу такими побутовими споживачами, та інформація щодо кількості побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, яким цей газ був розподілений;

22) у рядку 4.3 «низького тиску» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу такими побутовими споживачами, та інформація щодо кількості побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, яким цей газ був розподілений;

23) у рядку 5 «Об’єм/обсяг природного газу, переданий у суміжні газорозподільні системи» зазначається об’єм/обсяг природного газу, переданий у суміжні газорозподільні системи протягом звітного періоду, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та операторами суміжних газорозподільних систем, та інформація щодо кількості операторів суміжних газорозподільних систем, яким був переданий природний газ;

24) у рядку 6 «Об’єм/обсяг розподіленого природного газу, який не було підтверджено актами приймання-передачі газу» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподіленого протягом звітного періоду, який не було підтверджено актами приймання-передачі газу;

25) у рядку 7 «Витрати природного газу на власні потреби» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, спожитий Оператором ГРМ протягом звітного періоду на власні потреби;

26) у рядку 8 «Фактичні втрати та виробничо-технологічні витрати природного газу, усього, у тому числі:» зазначається об’єм/обсяг фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу Оператора ГРМ у звітному періоді, що складається із суми показників рядків 8.1 та 8.2;

27) у рядку 8.1 «фактичні втрати природного газу» зазначається об’єм/обсяг фактичних втрат природного газу Оператора ГРМ у звітному періоді;

28) у рядку 8.2 «фактичні виробничо-технологічні витрати природного газу» зазначається об’єм/обсяг фактичних виробничо-технологічних витрат природного газу Оператора ГРМ у звітному періоді;

29) у рядку 9 «Об'єм/обсяг негативного небалансу» зазначається інформація щодо суми об’ємів/обсягів негативних небалансів, які виникли в Оператора ГРМ як замовника послуг транспортування, протягом звітного періоду;

30) у рядку 10 «Об'єм/обсяг позитивного небалансу» зазначається інформація щодо суми об’ємів/обсягів позитивних небалансів, які виникли в Оператора ГРМ як замовника послуг транспортування, протягом звітного періоду.

3. У розділі IIІ «Кількість споживачів, приєднаних до газорозподільної системи, та їх комерційні вузли обліку» відображається інформація станом на кінець звітного періоду щодо кількості споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, у розрізі категорій споживачів; кількості побутових та непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього, низького тиску; кількості побутових споживачів, які використовують природний газ комплексно (у тому числі для опалення), для підігріву води і приготування їжі та тільки для приготування їжі; кількості побутових споживачів, які забезпечені індивідуальними та загальнобудинковими лічильниками природного газу та використовують природний газ комплексно (у тому числі для опалення), для підігріву води і приготування їжі та тільки для приготування їжі; кількості комерційних вузлів обліку непобутових споживачів (у власності Оператора ГРМ та непобутових споживачів), які облаштовані та не облаштовані дистанційними засобами передачі даних, у розрізі обсягів обліку природного газу такими комерційними вузлами обліку, а саме:

1) у графі 1 «За звітний період» зазначається інформація станом на кінець звітного періоду щодо кількості споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, у розрізі категорій споживачів; кількості побутових та непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього, низького тиску; кількості побутових споживачів, які використовують природний газ комплексно (у тому числі для опалення), для підігріву води і приготування їжі та тільки для приготування їжі; кількості побутових споживачів, які забезпечені індивідуальними та загальнобудинковими лічильниками природного газу та використовують природний газ комплексно (у тому числі для опалення), для підігріву води і приготування їжі та тільки для приготування їжі; кількості комерційних вузлів обліку непобутових споживачів (у власності Оператора ГРМ та непобутових споживачів), які облаштовані та не облаштовані дистанційними засобами передачі даних, у розрізі обсягів обліку природного газу такими комерційними вузлами обліку;

2) у рядку 1 «Кількість споживачів, приєднаних до ГРМ, усього, у тому числі:» зазначається кількість споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

3) у рядку 1.1 «побутових» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду;

4) у рядку 1.2 «непобутових, усього, у тому числі:» зазначається кількість непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.2.1-1.2.4;

5) у рядку 1.2.1 «ТКЕ» зазначається кількість непобутових споживачів - виробників теплової енергії, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду;

6) у рядку 1.2.2 «бюджетних організацій» зазначається кількість непобутових споживачів - бюджетних установ та організацій, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду;

7) у рядку 1.2.3 «промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання» зазначається кількість непобутових споживачів - промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання (за винятком релігійних організацій), приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду;

8) у рядку 1.2.4 «релігійних організацій» зазначається кількість непобутових споживачів - релігійних організацій, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду;

9) у рядку 2 «Кількість непобутових споживачів, приєднаних до ГРМ, усього, у тому числі:» зазначається кількість непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього, низького тисків, станом на кінець звітного періоду, що складається із суми показників рядків 2.1-2.3. Якщо один і той самий споживач приєднаний одночасно до газорозподільної системи високого/середнього/низького тисків, то такий споживач окремо зазначається в рядках 2.1/2.2/2.3 відповідно (у такому випадку рядок 2 не дорівнюватиме показнику рядка 1.2);

10) у рядку 2.1 «високого тиску» зазначається кількість непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, станом на кінець звітного періоду;

11) у рядку 2.2 «середнього тиску» зазначається кількість непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, станом на кінець звітного періоду;

12) у рядку 2.3 «низького тиску» зазначається кількість непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, станом на кінець звітного періоду;

13) у рядку 3 «Кількість побутових споживачів, приєднаних до ГРМ, усього, у тому числі:» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого, середнього, низького тисків, станом на кінець звітного періоду, що складається із суми показників рядків 3.1-3.3. Якщо один і той самий споживач приєднаний одночасно до газорозподільної системи високого/середнього/низького тисків, то такий споживач окремо зазначається в рядках 3.1/3.2/3.3 відповідно (у такому випадку рядок 3 не дорівнюватиме показнику рядка 1.1);

14) у рядку 3.1 «високого тиску» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ високого тиску, станом на кінець звітного періоду;

15) у рядку 3.2 «середнього тиску» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ середнього тиску, станом на кінець звітного періоду;

16) у рядку 3.3 «низького тиску» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ низького тиску, станом на кінець звітного періоду;

17) у рядку 4 «Кількість споживачів, приєднаних до ГРМ, які змінили постачальника, усього, у тому числі:» зазначається загальна кількість споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які змінили постачальника природного газу протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 4.1 та 4.2;

18) у рядку 4.1 «побутових» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які змінили постачальника природного газу протягом звітного періоду;

19) у рядку 4.2 «непобутових» зазначається загальна кількість непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які змінили постачальника природного газу протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 4.2.1-4.2.4;

20) у рядку 4.2.1 «ТКЕ» зазначається кількість непобутових споживачів - виробників теплової енергії, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які змінили постачальника природного газу протягом звітного періоду;

21) у рядку 4.2.2 «бюджетних організацій» зазначається кількість непобутових споживачів - бюджетних установ та організацій, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які змінили постачальника природного газу протягом звітного періоду;

22) у рядку 4.2.3 «промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання» зазначається кількість непобутових споживачів - промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання (за винятком релігійних організацій), приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які змінили постачальника природного газу протягом звітного періоду;

23) у рядку 4.2.4 «релігійних організацій» зазначається кількість непобутових споживачів - релігійних організацій, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які змінили постачальника природного газу протягом звітного періоду;

24) у рядку 5 «Кількість побутових споживачів, які:» інформація не зазначається;

25) у рядку 5.1 «використовують природний газ комплексно, у тому числі для опалення, усього, у тому числі:» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які використовували природний газ комплексно, у тому числі для опалення, станом на кінець звітного періоду;

26) у рядку 5.1.1 «з індивідуальними лічильниками природного газу» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які використовували природний газ комплексно, у тому числі для опалення, та забезпечені індивідуальними лічильниками природного газу станом на кінець звітного періоду;

27) у рядку 5.2 «використовують природний газ для підігріву води та приготування їжі, усього, у тому числі:» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які використовували природний газ для підігріву води та приготування їжі, станом на кінець звітного періоду;

28) у рядку 5.2.1 «з індивідуальними лічильниками природного газу» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які використовували природний газ для підігріву води та приготування їжі, та забезпечені індивідуальними лічильниками природного газу станом на кінець звітного періоду;

29) у рядку 5.2.2 «із загальнобудинковими лічильниками природного газу» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які використовували природний газ для підігріву води та приготування їжі, та забезпечені загальнобудинковими лічильниками природного газу станом на кінець звітного періоду (за винятком споживачів, забезпечених індивідуальними лічильниками природного газу);

30) у рядку 5.3 «використовують природний газ тільки для приготування їжі, усього, у тому числі:» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які використовували природний газ тільки для приготування їжі, станом на кінець звітного періоду;

31) у рядку 5.3.1 «з індивідуальними лічильниками природного газу» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які використовували природний газ тільки для приготування їжі, та забезпечені індивідуальними лічильниками природного газу станом на кінець звітного періоду;

32) у рядку 5.3.2 «із загальнобудинковими лічильниками природного газу» зазначається кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, які використовували природний газ тільки для приготування їжі, та забезпечені загальнобудинковими лічильниками природного газу станом на кінець звітного періоду (за винятком споживачів, забезпечених індивідуальними лічильниками природного газу);

33) у рядку 6 «Кількість комерційних вузлів обліку (у власності непобутових споживачів), які облаштовані засобами дистанційної передачі даних, усього, у тому числі річний обсяг обліку природного газу якими становить:» зазначається загальна кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів та були облаштовані засобами дистанційної передачі даних, що складається із суми показників рядків 6.1-6.5;

34) у рядку 6.1 «більше 3 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив більше 3 млн м-3;

35) у рядку 6.2 «від 1 млн м-3 до 3 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 1 млн м-3 до 3 млн м-3;

36) у рядку 6.3 «від 100 тис. м-3 до 1 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 100 тис. м-3 до 1 млн м-3;

37) у рядку 6.4 «від 10 тис. м-3 до 100 тис. м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 10 тис. м-3 до 100 тис. м-3;

38) у рядку 6.5 «менше 10 тис. м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив менше ніж 10 тис. м-3;

39) у рядку 7 «Кількість комерційних вузлів обліку (у власності непобутових споживачів), які не облаштовані засобами дистанційної передачі даних, усього, у тому числі річний обсяг обліку природного газу якими становить:» зазначається загальна кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів та не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних, що складається із суми показників рядків 7.1-7.5;

40) у рядку 7.1 «більше 3 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив більше ніж 3 млн м-3;

41) у рядку 7.2 «від 1 млн м-3 до 3 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду налічував від 1 млн м-3 до 3 млн м-3;

42) у рядку 7.3 «від 100 тис. м-3 до 1 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 100 тис. м-3 до 1 млн м-3;

43) у рядку 7.4 «від 10 тис. м-3 до 100 тис. м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 10 тис. м-3 до 100 тис. м-3;

44) у рядку 7.5 «менше 10 тис. м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності непобутових споживачів, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду налічував менше ніж 10 тис. м-3;

45) у рядку 8 «Кількість комерційних вузлів обліку непобутових споживачів (у власності Оператора ГРМ), які облаштовані засобами дистанційної передачі даних, усього, у тому числі річний обсяг обліку природного газу якими становить:» зазначається загальна кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ та були облаштовані засобами дистанційної передачі даних, що складається із суми показників рядків 8.1-8.5;

46) у рядку 8.1 «більше 3 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив більше ніж 3 млн м-3;

47) у рядку 8.2 «від 1 млн м-3 до 3 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 1 млн м-3 до 3 млн м-3;

48) у рядку 8.3 «від 100 тис. м-3 до 1 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 100 тис. м-3 до 1 млн м-3;

49) у рядку 8.4 «від 10 тис. м-3 до 100 тис. м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду налічував від 10 тис. м-3 до 100 тис. м-3;

50) у рядку 8.5 «менше 10 тис. м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду налічував менше ніж 10 тис. м-3;

51) у рядку 9 «Кількість комерційних вузлів обліку непобутових споживачів (у власності Оператора ГРМ), які не облаштовані засобами дистанційної передачі даних, усього, у тому числі річний обсяг обліку природного газу якими становить:» зазначається загальна кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ та не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних, що складається із суми показників рядків 9.1-9.5;

52) у рядку 9.1 «більше 3 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив більше ніж 3 млн м-3;

53) у рядку 9.2 «від 1 млн м-3 до 3 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду налічував від 1 млн м-3 до 3 млн м-3;

54) у рядку 9.3 «від 100 тис. м-3 до 1 млн м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 100 тис. м-3 до 1 млн м-3;

55) у рядку 9.4 «від 10 тис. м-3 до 100 тис. м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив від 10 тис. м-3 до 100 тис. м-3;

56) у рядку 9.5 «менше 10 тис. м-3» зазначається кількість комерційних вузлів обліку природного газу непобутових споживачів, які станом на кінець звітного періоду перебували у власності Оператора ГРМ, не були облаштовані засобами дистанційної передачі даних та обсяг обліку природного газу якими протягом звітного періоду становив менше ніж 10 тис. м-3.

4. У розділі ІV «Приєднання до газорозподільної системи» відображається інформація Оператора ГРМ щодо кількості заяв на приєднання всього та в розрізі замовників - споживачів (побутові/непобутові, стандартне/нестандартне приєднання), газовидобувних підприємств, виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, суміжних операторів газорозподільних систем; кількості нових приєднань усього та в розрізі замовників - споживачів (побутові/непобутові, стандартне/нестандартне приєднання), газовидобувних підприємств, виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, суміжних операторів газорозподільних систем; середньої тривалості стандартного приєднання мереж зовнішнього газопостачання замовників (споживачів) усього та в розрізі категорій споживачів; середньої тривалості приєднання всього та в розрізі замовників - споживачів (побутові/непобутові, стандартне/нестандартне приєднання), газовидобувних підприємств, виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, суміжних операторів газорозподільних систем; кількості випадків обмеження/припинення газопостачання за неоплату послуг усього та в розрізі категорій споживачів протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 «За звітний період» зазначається інформація щодо кількості заяв на приєднання всього та в розрізі замовників - споживачів (побутові/непобутові, стандартне/нестандартне приєднання), газовидобувних підприємств, виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, суміжних операторів газорозподільних систем; кількості нових приєднань усього та в розрізі замовників - споживачів (побутові/непобутові, стандартне/нестандартне приєднання), газовидобувних підприємств, виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, суміжних операторів газорозподільних систем; середньої тривалості стандартного приєднання мереж зовнішнього газопостачання замовників (споживачів) усього та в розрізі категорій споживачів; середньої тривалості приєднання всього та в розрізі замовників - споживачів (побутові/непобутові, стандартне/нестандартне приєднання), газовидобувних підприємств, виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, суміжних операторів газорозподільних систем; кількості випадків обмеження/припинення газопостачання за неоплату послуг усього та в розрізі категорій споживачів протягом звітного періоду;

2) у рядку 1 «Кількість заяв на приєднання, усього, у тому числі від:» зазначається загальна кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників на приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 1.1-1.4;

3) у рядку 1.1 «замовників (споживачів), усього, у тому числі від:» зазначається загальна кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (споживачів) на приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 1.1.1 та 1.1.2;

4) у рядку 1.1.1 «побутових, усього, з них на:» зазначається кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (побутових споживачів) на приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 1.1.1.1 та 1.1.1.2;

5) у рядку 1.1.1.1 «стандартне приєднання» зазначається кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (побутових споживачів) на стандартне приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду;

6) у рядку 1.1.1.2 «нестандартне приєднання» зазначається кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (побутових споживачів) на нестандартне приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду;

7) у рядку 1.1.2 «непобутових, усього, з них на:» зазначається кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (непобутових споживачів) на приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 1.1.2.1 та 1.1.2.2;

8) у рядку 1.1.2.1 «стандартне приєднання» зазначається кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (непобутових споживачів) на стандартне приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду;

9) у рядку 1.1.2.2 «нестандартне приєднання» зазначається кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (непобутових споживачів) на нестандартне приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду;

10) у рядку 1.2 «газовидобувних підприємств» зазначається загальна кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (газовидобувних підприємств) на приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду;

11) у рядку 1.3 «виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» зазначається загальна кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел) на приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду;

12) у рядку 1.4 «суміжних операторів газорозподільних систем» зазначається загальна кількість зареєстрованих Оператором ГРМ заяв від замовників (суміжних операторів газорозподільних систем) на приєднання до газорозподільної системи протягом звітного періоду;

13) у рядку 2 «Кількість нових приєднань, усього, у тому числі:» зазначається загальна кількість нових приєднань замовників, здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 2.1-2.4;

14) у рядку 2.1 «замовників (споживачів), усього, у тому числі:» зазначається загальна кількість нових приєднань замовників (споживачів), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (споживачами) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 2.1.1 та 2.1.2;

15) у рядку 2.1.1 «побутових, усього, з них:» зазначається кількість нових приєднань замовників (побутових споживачів), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (побутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 2.1.1.1 та 2.1.1.2;

16) у рядку 2.1.1.1 «стандартне приєднання» зазначається кількість нових стандартних приєднань замовників (побутових споживачів), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (побутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду;

17) у рядку 2.1.1.2 «нестандартне приєднання» зазначається кількість нових нестандартних приєднань замовників (побутових споживачів), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (побутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду;

18) у рядку 2.1.2 «непобутових, усього, з них:» зазначається кількість нових приєднань замовників (непобутових споживачів), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (непобутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду, яка складається із суми показників рядків 2.1.2.1 та 2.1.2.2;

19) у рядку 2.1.2.1 «стандартне приєднання» зазначається кількість нових стандартних приєднань замовників (непобутових споживачів), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (непобутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду;

20) у рядку 2.1.2.2 «нестандартне приєднання» зазначається кількість нових нестандартних приєднань замовників (непобутових споживачів), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (непобутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду;

21) у рядку 2.2 «газовидобувних підприємств» зазначається загальна кількість нових приєднань замовників (газовидобувних підприємств), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (газовидобувними підприємствами) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду;

22) у рядку 2.3 «виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» зазначається загальна кількість нових приєднань замовників (виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду;

23) у рядку 2.4 «суміжних операторів газорозподільних систем» зазначається загальна кількість нових приєднань замовників (суміжних операторів газорозподільних систем), здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками (суміжними операторами газорозподільних систем) актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду;

24) у рядку 3 «Середня тривалість стандартного приєднання (мереж зовнішнього газопостачання) замовників (споживачів), усього, у тому числі:» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось стандартне приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (споживачів) (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання), а саме з дати оплати вартості послуги стандартного приєднання до дати введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

25) у рядку 3.1 «побутових» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось стандартне приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (побутових споживачів) (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання), а саме з дати оплати вартості послуги стандартного приєднання до дати введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

26) у рядку 3.2 «непобутових» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось стандартне приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (непобутових споживачів) (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання), а саме з дати оплати вартості послуги стандартного приєднання до дати введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

27) у рядку 4 «Середня тривалість приєднання, усього, у тому числі:» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників, а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками актів виконання послуги приєднання;

28) у рядку 4.1 «замовників (споживачів), усього, у тому числі:» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (споживачів), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (споживачами) актів виконання послуги приєднання;

29) у рядку 4.1.1 «побутових, усього, з них:» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (побутових споживачів), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (побутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання;

30) у рядку 4.1.1.1 «стандартне приєднання» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось стандартне приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (побутових споживачів), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (побутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання;

31) у рядку 4.1.1.2 «нестандартне приєднання» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось нестандартне приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (побутових споживачів), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (побутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання;

32) у рядку 4.1.2 «непобутових, усього, з них:» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (непобутових споживачів), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (непобутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання;

33) у рядку 4.1.2.1 «стандартне приєднання» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось стандартне приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (непобутових споживачів), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (непобутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання;

34) у рядку 4.1.2.2 «нестандартне приєднання» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось нестандартне приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (непобутових споживачів), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (непобутовими споживачами) актів виконання послуги приєднання;

35) у рядку 4.2 «газовидобувних підприємств» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (газовидобувних підприємств), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (газовидобувними підприємствами) актів виконання послуги приєднання;

36) у рядку 4.3 «виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел) актів виконання послуги приєднання;

37) у рядку 4.4 «суміжних операторів газорозподільних систем» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких здійснювалось приєднання об'єктів чи земельних ділянок замовників (суміжних операторів газорозподільних систем), а саме з дати реєстрації Оператором ГРМ їх заяв на приєднання до дати оформлення між Оператором ГРМ та замовниками (суміжних операторів газорозподільних систем) актів виконання послуги приєднання;

38) у рядку 5 «Кількість випадків припинення/обмеження газопостачання за неоплату послуг, усього, у тому числі:» зазначається інформація щодо загальної кількості здійснених відключень об’єктів від газорозподільної системи у зв’язку із заборгованістю/неоплатою послуг із розподілу та/або постачання природного газу протягом звітного періоду;

39) у рядку 5.1 «побутових споживачів» зазначається інформація щодо кількості здійснених відключень об’єктів побутових споживачів від газорозподільної системи у зв’язку із заборгованістю/неоплатою послуг із розподілу та/або постачання природного газу протягом звітного періоду;

40) у рядку 5.2 «непобутових споживачів» зазначається інформація щодо кількості здійснених відключень об’єктів непобутових споживачів від газорозподільної системи у зв’язку із заборгованістю/неоплатою послуг із розподілу та/або постачання природного газу протягом звітного періоду.

5. У розділі V «Дохід/витрати Оператора ГРМ від надання послуг із стандартного приєднання» зазначається інформація щодо кількості стандартних приєднань, здійснених Оператором ГРМ протягом звітного періоду, величини доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди від стандартного приєднання, здійсненого у звітному періоді, величини фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди на стандартне приєднання, здійснене у звітному періоді, величини валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від стандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду, у розрізі типорозміру лічильника та сільської і міської місцевості, а саме:

1) у графі 1 «Кількість стандартних приєднань» зазначається кількість нових (стандартних) приєднань замовників, здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду в розрізі типорозміру лічильника та сільської і міської місцевості;

2) у графі 2 «за звітний період» зазначається величина доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду від стандартного приєднання замовників, здійсненого у звітному періоді, у розрізі типорозміру лічильника та сільської і міської місцевості відповідно до даних бухгалтерського обліку;

3) у графі 3 «за попередні періоди» зазначається величина доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ у попередні періоди від стандартного приєднання замовників, здійсненого у звітному періоді, у розрізі типорозміру лічильника та сільської і міської місцевості відповідно до даних бухгалтерського обліку;

4) у графі 4 «за звітний період» зазначається величина фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду на стандартне приєднання замовників, здійснене у звітному періоді, в розрізі типорозміру лічильника та сільської і міської місцевості відповідно до даних бухгалтерського обліку;

5) у графі 5 «за попередні періоди» зазначається величина фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених у попередні періоди на стандартне приєднання замовників, здійснене у звітному періоді, у розрізі типорозміру лічильника та сільської і міської місцевості відповідно до даних бухгалтерського обліку;

6) у графі 6 «Валовий прибуток» зазначається величина валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від стандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду, у розрізі типорозміру лічильника та сільської і міської місцевості. Розрахунок значення графи 6 здійснюється за формулою гр. 6 = гр. 2 + гр. 3 - гр. 4 - гр. 5;

7) у рядках 1, 3, 5, 7, 9 зазначається інформація щодо кількості стандартних приєднань, здійснених Оператором ГРМ протягом звітного періоду, величини доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди від стандартного приєднання, здійсненого у звітному періоді, величини фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди на стандартне приєднання, здійснене у звітному періоді, величини валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від стандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду у сільській місцевості, у розрізі відповідного типорозміру лічильника;

8) у рядках 2, 4, 6, 8, 10 зазначається інформація щодо кількості стандартних приєднань, здійснених Оператором ГРМ протягом звітного періоду, величини доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди від стандартного приєднання, здійсненого у звітному періоді, величини фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди на стандартне приєднання, здійснене у звітному періоді, величини валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від стандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду у міській місцевості, у розрізі відповідного типорозміру лічильника.

6. У розділі VІ «Дохід/витрати Оператора ГРМ від надання послуг із нестандартного приєднання» зазначається інформація щодо кількості нестандартних приєднань, здійснених Оператором ГРМ протягом звітного періоду, величини доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди від нестандартного приєднання, здійсненого у звітному періоді, величини фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди на нестандартне приєднання, здійснене у звітному періоді, величини валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від нестандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду, у розрізі типорозміру лічильника та випадків підключення третіх осіб, а саме:

1) у графі 1 «Кількість нестандартних приєднань» зазначається кількість нових (нестандартних) приєднань замовників, здійснених Оператором ГРМ, відповідно до оформлених між Оператором ГРМ та замовниками актів виконання послуги приєднання протягом звітного періоду в розрізі типорозміру лічильника та випадків підключення третіх осіб;

2) у графі 2 «за звітний період» зазначається величина доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду від нестандартного приєднання замовників, здійснене у звітному періоді, у розрізі типорозміру лічильника та випадків підключення третіх осіб відповідно до даних бухгалтерського обліку;

3) у графі 3 «за попередні періоди» зазначається величина доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ, у попередні періоди від нестандартного приєднання замовників, здійснене у звітному періоді, у розрізі типорозміру лічильника та випадків підключення третіх осіб відповідно до даних бухгалтерського обліку;

4) у графі 4 «за звітний період» зазначається величина фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду на нестандартне приєднання замовників, здійснене у звітному періоді, у розрізі типорозміру лічильника та випадків підключення третіх осіб відповідно до даних бухгалтерського обліку;

5) у графі 5 «за попередні періоди» зазначається величина фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених у попередні періоди на нестандартне приєднання замовників, здійснене у звітному періоді, у розрізі типорозміру лічильника та випадків підключення третіх осіб відповідно до даних бухгалтерського обліку;

6) у графі 6 «Валовий прибуток» зазначається величина валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від нестандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду, у розрізі типорозміру лічильника та випадків підключення третіх осіб. Розрахунок значення графи 6 здійснюється за формулою гр. 6 = гр. 2 + гр. 3 - гр. 4 - гр. 5;

7) у рядку 1 «Підключення третіх осіб» зазначається інформація щодо кількості нестандартних приєднань у випадках, якщо система внутрішнього газопостачання замовника передбачала підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів) згідно з пунктом 10 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, здійснених Оператором ГРМ протягом звітного періоду, величини доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди від такого нестандартного приєднання, здійсненого у звітному періоді, величини фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди на таке нестандартне приєднання, здійснене у звітному періоді, величини валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від такого нестандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду;

8) у рядках 2-7 зазначається інформація щодо кількості нестандартних приєднань, здійснених Оператором ГРМ протягом звітного періоду, величини доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди від нестандартного приєднання, здійсненого у звітному періоді, величини фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди на нестандартне приєднання, здійснене у звітному періоді, величини валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від нестандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду окремо для кожного типорозміру лічильника газу від G1,6 до G16;

9) у рядках 8 - n зазначається інформація щодо кількості нестандартних приєднань, здійснених Оператором ГРМ протягом звітного періоду, величини доходу (без урахування податку на додану вартість), отриманого Оператором ГРМ протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди від нестандартного приєднання, здійсненого у звітному періоді, величини фактичних витрат Оператора ГРМ, понесених протягом звітного періоду та окремо у попередні періоди на нестандартне приєднання, здійснене у звітному періоді, величини валового прибутку, отриманого Оператором ГРМ від нестандартного приєднання, здійсненого протягом звітного періоду окремо для кожного типорозміру лічильника газу (розшифровується) із максимальною потужністю вищою за максимальну потужність лічильника газу типорозміру G16.

7. У розділі VІІ «Основні техніко-економічні показники активів у розрізі форми власності» заповнюється інформація щодо протяжності розподільних газопроводів та кількості активів, задіяних у ліцензованій діяльності, їх первісна та залишкова вартість, амортизація в розрізі форм власності на майно, а також умовна протяжність розподільних газопроводів, а саме:

1) у графі 1 «протяжність/кількість» зазначається інформація щодо загальної протяжності розподільних газопроводів та кількості активів, задіяних у ліцензованій діяльності, станом на кінець звітного періоду;

2) у графі 2 «первісна вартість» зазначається інформація щодо первісної вартості всіх розподільних газопроводів та активів, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

3) у графі 3 «залишкова вартість» зазначається інформація щодо залишкової вартості всіх розподільних газопроводів та активів, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

4) у графі 4 «амортизація» зазначається інформація щодо амортизації всіх розподільних газопроводів та активів, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

5) у графі 5 «протяжність/кількість» зазначається інформація щодо протяжності розподільних газопроводів та кількості активів, що належать державі, задіяних у ліцензованій діяльності, станом на кінець звітного періоду;

6) у графі 6 «первісна вартість» зазначається інформація щодо первісної вартості розподільних газопроводів та активів, що належать державі, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

7) у графі 7 «залишкова вартість» зазначається інформація щодо залишкової вартості розподільних газопроводів та активів, що належать державі, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

8) у графі 8 «амортизація» зазначається інформація щодо амортизації розподільних газопроводів та активів, що належать державі, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

9) у графі 9 «протяжність/кількість» зазначається інформація щодо протяжності розподільних газопроводів та кількості активів, що перебувають у власності Оператора ГРМ, задіяних у ліцензованій діяльності, станом на кінець звітного періоду;

10) у графі 10 «первісна вартість» зазначається інформація щодо первісної вартості розподільних газопроводів та активів, що перебувають у власності Оператора ГРМ, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

11) у графі 11 «залишкова вартість» зазначається інформація щодо залишкової вартості розподільних газопроводів та активів, що перебувають у власності Оператора ГРМ, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

12) у графі 12 «амортизація» зазначається інформація щодо амортизації розподільних газопроводів та активів, що перебувають у власності Оператора ГРМ, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

13) у графі 13 «протяжність/кількість» зазначається інформація щодо протяжності розподільних газопроводів та кількості активів, що перебувають у комунальній власності, задіяних у ліцензованій діяльності, станом на кінець звітного періоду;

14) у графі 14 «первісна вартість» зазначається інформація щодо первісної вартості розподільних газопроводів та активів, що перебувають у комунальній власності, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

15) у графі 15 «залишкова вартість» зазначається інформація щодо залишкової вартості розподільних газопроводів та активів, що перебувають у комунальній власності, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

16) у графі 16 «амортизація» зазначається інформація щодо амортизації розподільних газопроводів та активів, що перебувають у комунальній власності, задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

17) у графі 17 «протяжність/кількість» зазначається інформація щодо протяжності розподільних газопроводів та кількості активів, що перебувають у іншій власності (у тому числі із невизначеним власником), задіяних у ліцензованій діяльності, станом на кінець звітного періоду;

18) у графі 18 «первісна вартість» зазначається інформація щодо первісної вартості розподільних газопроводів та активів, що перебувають у іншій власності (у тому числі із невизначеним власником), задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

19) у графі 19 «залишкова вартість» зазначається інформація щодо залишкової вартості розподільних газопроводів та активів, що перебувають у іншій власності (у тому числі із невизначеним власником), задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

20) у графі 20 «амортизація» зазначається інформація щодо амортизації розподільних газопроводів та активів, що перебувають у іншій власності (у тому числі із невизначеним власником), задіяних у ліцензованій діяльності, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду;

21) у графі 21 «Умовна протяжність розподільних газопроводів» зазначається інформація з урахуванням положень з визначення прямих нормативних витрат на обслуговування газорозподільних систем Операторами ГРМ;

22) у рядках 1-18 зазначається інформація щодо протяжності розподільних газопроводів та кількості активів, задіяних у ліцензованій діяльності, їх первісна та залишкова вартість, амортизація в розрізі форм власності на майно, а також умовна протяжність розподільних газопроводів, на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець звітного періоду.

8. У розділі VIII «Кількість активних споживачів, їх об'єм/обсяг споживання в розрізі категорій та постачальників» зазначається EIC-код постачальників, які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, кількість активних споживачів, приєднаних до газорозподільної системи, та об’єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками споживачам протягом звітного періоду в розрізі категорій споживачів, а саме:

1) у графі 1 «EIC-код постачальника» зазначається EIC-код постачальників, які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «кількість активних споживачів» зазначається загальна кількість побутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, якими протягом звітного періоду було спожито щонайменше один кубічний метр природного газу, у розрізі постачальників природного газу;

3) у графі 3 «об'єм/обсяг постачання» наводиться інформація щодо фактичного об’єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником побутовим споживачам протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «кількість активних споживачів» зазначається загальна кількість непобутових споживачів, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, якими протягом звітного періоду було спожито щонайменше один кубічний метр природного газу, у розрізі постачальників природного газу;

5) у графі 5 «об'єм/обсяг постачання» наводиться інформація щодо фактичного об’єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником непобутовим споживачам протягом звітного періоду;

6) у графі 6 «кількість активних споживачів» зазначається кількість непобутових споживачів - виробників теплової енергії, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, якими протягом звітного періоду було спожито щонайменше один кубічний метр природного газу, у розрізі постачальників природного газу;

7) у графі 7 «об'єм/обсяг постачання» наводиться інформація щодо фактичного об’єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником непобутовим споживачам - виробникам теплової енергії протягом звітного періоду;

8) у графі 8 «кількість активних споживачів» зазначається кількість непобутових споживачів - бюджетних установ та організацій, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, якими протягом звітного періоду було спожито щонайменше один кубічний метр природного газу, у розрізі постачальників природного газу;

9) у графі 9 «об'єм/обсяг постачання» наводиться інформація щодо фактичного об’єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником непобутовим споживачам - бюджетним установам та організаціям протягом звітного періоду;

10) у графі 10 «кількість активних споживачів» зазначається кількість непобутових споживачів - промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, якими протягом звітного періоду було спожито щонайменше один кубічний метр природного газу, у розрізі постачальників природного газу;

11) у графі 11 «об'єм/обсяг постачання» наводиться інформація щодо фактичного об’єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником непобутовим споживачам - промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання протягом звітного періоду;

12) у графі 12 «кількість активних споживачів» зазначається кількість непобутових споживачів - релігійних організацій, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, якими протягом звітного періоду було спожито щонайменше один кубічний метр природного газу, у розрізі постачальників природного газу;

13) у графі 13 «об'єм/обсяг постачання» наводиться інформація щодо фактичного об’єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником непобутовим споживачам - релігійним організаціям протягом звітного періоду;

14) у рядках 1 - n (де n - кількість постачальників природного газу споживачам, приєднаним до ГРМ) зазначається EIC-код та повне найменування постачальників, які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, кількість активних споживачів, приєднаних до газорозподільної системи, та об’єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками споживачам протягом звітного періоду в розрізі категорій споживачів.

9. У додатку 1 «Розшифрування приєднаної потужності об’єктів побутових споживачів у газорозподільній системі» до форми № 8а відображається інформація щодо кількості об’єктів побутових споживачів та їх приєднаної потужності (визначається відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ) у розрізі тисків розподільних газопроводів та типорозмірів лічильників, а також відповідні обсяги розподіленого природного газу споживачам у розрізі типорозмірів лічильників станом на кінець звітного періоду.

10. У додатку 2 «Розшифрування приєднаної потужності непобутових споживачів у газорозподільній системі» до форми № 8а відображається інформація щодо кількості та приєднаної потужності об’єктів непобутових споживачів у газопроводах низького, середнього та високого тисків у розрізі категорій споживачів та типорозмірів лічильників, а також відповідні обсяги розподіленого природного газу споживачам у розрізі типорозміру лічильників станом на кінець звітного періоду, а саме:

1) у розділі 1 «Приєднана потужність об’єктів непобутових споживачів у газопроводах низького тиску» відображається інформація щодо кількості та приєднаної потужності об’єктів непобутових споживачів у газопроводах низького тиску в розрізі категорій споживачів та типорозмірів лічильників, а також відповідні обсяги розподіленого природного газу споживачам у розрізі типорозміру лічильників станом на кінець звітного періоду;

2) у розділі 2 «Приєднана потужність об’єктів непобутових споживачів у газопроводах середнього тиску» відображається інформація щодо кількості та приєднаної потужності об’єктів непобутових споживачів у газопроводах середнього тиску в розрізі категорій споживачів та типорозмірів лічильників, а також відповідні обсяги розподіленого природного газу споживачам у розрізі типорозміру лічильників станом на кінець звітного періоду;

3) у розділі 3 «Приєднана потужність об’єктів непобутових споживачів у газопроводах високого тиску» відображається інформація щодо кількості та приєднаної потужності об’єктів непобутових споживачів у газопроводах високого тиску в розрізі категорій споживачів та типорозмірів лічильників, а також відповідні обсяги розподіленого природного газу споживачам у розрізі типорозміру лічильників станом на кінець звітного періоду.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 8а за минулий звітний період, їх виправлення здійснюється Оператором ГРМ.

2. Виправлена або уточнена форма № 8а направляється Оператором ГРМ окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m8gas@nerc.gov.ua.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. РябухаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
07.07.2016  № 1234

ЗВІТ
про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
07.07.2016  № 1234

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу»

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (далі - Оператор ГРМ). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) та додатків до неї (далі - форма № 8б) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Податкового кодексу України;

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494;

Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 вересня 2006 року № 1182, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2006 року за № 1076/12950 (із змінами).

II. Порядок і терміни надання інформації

1. Форма № 8б складається Оператором ГРМ станом на останнє число звітного періоду і подається Оператором ГРМ за перший - третій квартали до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за четвертий квартал - до 25 лютого після звітного періоду.

2. Звітним періодом є квартал.

3. Оператор ГРМ подає форму № 8б до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням Оператора ГРМ.

4. Форма № 8б направляється Оператором ГРМ до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m8gas_t@nerc.gov.ua.

5. Форма № 8б підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою. У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

6. Усі дані форми № 8б мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

7. Оператор ГРМ не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

8. Оператор ГРМ забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі № 8б.

9. Усі дані форми № 8б зазначаються з точністю до двох знаків після коми.

III. Пояснення щодо заповнення форми № 8б

1. У розділі І «Фінансово-економічні результати діяльності підприємства» відображається інформація щодо виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), адміністративних витрат, витрат операційної діяльності, доходу, фінансових результатів від операційної діяльності та розподілу прибутку, капітальних інвестицій (підтримка мереж у технічному стані), витрат на встановлення лічильників газу населенню (індивідуальних), витрат на встановлення будинкових приладів обліку, інших операційних витрат, фінансових витрат Оператора ГРМ за кожний місяць звітного періоду в розрізі діяльності з розподілу природного газу (експлуатаційні витрати, витрати, пов’язані з обліком природного газу, витрати, пов’язані з повіркою та ремонтом лічильників) та інших видів діяльності, складена на підставі даних бухгалтерського обліку, а саме:

1) у рядку 1 «Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього» відображається сума значень рядків 1.1-1.5, яка включає всю суму витрат виробничої собівартості, що відносяться до відповідного виду діяльності;

2) у рядку 1.1 «Матеріальні витрати, усього» відображається сума значень рядків 1.1.1-1.1.5, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності;

3) у рядку 1.1.1 «у т. ч.: газ на технологічні потреби та власні потреби, усього» відображається сума значень рядків 1.1.1.1, 1.1.1.2, яка включає суму вартості природного газу на нормативні втрати і виробничо-технологічні витрати та природного газу на власні потреби, що відносяться до відповідного виду діяльності;

4) елементи рядка 1.1 «Матеріальні витрати, усього» розшифровуються в додатку 3 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна))»;

5) у рядку 1.2 «Витрати на оплату праці» відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до виробничої собівартості відповідного виду діяльності;

6) у рядку 1.3 «Відрахування на соціальні заходи» відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що відносяться до відповідного виду діяльності;

7) у рядку 1.4 «Амортизація» відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відноситься до відповідного виду діяльності;

8) у рядку 1.5 «Інші витрати, усього» відображається сума значень рядків 1.5.1-1.5.14, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності;

9) елементи рядка 1.5 «Інші витрати, усього» розшифровуються в додатку 4 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна))»;

10) у рядку 2 «Адміністративні витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.1-2.5, яка включає всю суму адміністративних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності;

11) у рядку 2.1 «у т. ч.: матеріальні витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.1.1-2.1.5, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до адміністративних витрат відповідного виду діяльності;

12) елементи рядка 2.1 «у т. ч.: матеріальні витрати, усього» розшифровуються в додатку 3 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна))»;

13) у рядку 2.2 «витрати на оплату праці» відображається сума витрат на оплату праці, що відносяться до адміністративних витрат відповідного виду діяльності;

14) у рядку 2.3 «відрахування на соціальні заходи» відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що відносяться до адміністративних витрат відповідного виду діяльності;

15) у рядку 2.4 «амортизація» відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відноситься до адміністративних витрат відповідного виду діяльності;

16) у рядку 2.5 «інші витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.5.1-2.5.11, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до адміністративних витрат відповідного виду діяльності;

17) елементи рядка 2.5 «інші витрати, усього» розшифровуються в додатку 4 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна))»;

18) у рядку 3 «Витрати операційної діяльності, усього» відображається сума рядків 3.1-3.5, яка включає всю суму операційних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності;

19) у рядку 3.1 «у т. ч.: матеріальні витрати» відображається сума значень рядків 1.1 та 2.1, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності;

20) у рядку 3.2 «витрати на оплату праці» відображається сума значень рядків 1.2 та 2.2, яка включає всю суму витрат на оплату праці, що відносяться до відповідного виду діяльності;

21) у рядку 3.3 «відрахування на соціальні заходи» відображається сума значень рядків 1.3 та 2.3, яка включає всю суму витрат, пов'язаних з відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

22) у рядку 3.4 «амортизація» відображається сума значень рядків 1.4 та 2.4, яка включає всю суму амортизації, що відноситься до відповідного виду діяльності;

23) у рядку 3.5 «інші витрати» відображається сума значень рядків 1.5 та 2.5, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності;

24) у рядку 4.1 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього» відображається сума всієї тарифної виручки, яку одержано від відповідного виду діяльності;

25) у рядку 4.2 «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

26) у рядку 4.3 «Інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без непрямих податків. Зокрема у цьому рядку відображаються одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо;

27) у рядку 4.4 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця значень рядка 4.1 та рядків 4.2, 4.3;

28) у рядку 4.5 «Інший операційний дохід» зазначається дохід, пов'язаний з відповідним видом діяльності;

29) у рядку 5.1 «Прибуток (збиток)» відображається різниця значень рядка 4.4 та рядка 3;

30) у рядку 5.2 «Податок на прибуток» відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України;

31) рядок 5.3 «Чистий прибуток» заповнюється як різниця значень, вказаних у рядках 5.1 та 5.2;

32) у рядку 5.4 «Використання чистого прибутку, усього» відображається сума значень рядків 5.4.1 та 5.4.2, яка включає всю суму використаного чистого прибутку, що відноситься до відповідного виду діяльності;

33) у рядку 6 «Капітальні інвестиції, усього» відображається сума значень рядків 6.1-6.4, яка включає суму капітальних інвестицій на мережі та споруди, на встановлення лічильників газу населенню, на заходи щодо зменшення витрат обсягів газу на технологічні потреби та інше;

34) у рядку 7 «Витрати на встановлення лічильників газу населенню, усього» відображається сума рядків 7.1-7.5, яка включає всю суму витрат на встановлення лічильників газу населенню;

35) у рядку 8 «Інші операційні витрати, усього» відображається сума витрат звітного періоду, які не входять до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут продукції, витрат на встановлення лічильників газу населенню, що відносяться до відповідного виду діяльності, зокрема витрат, визначених Законом України «Про природні монополії»;

36) у рядку 9 «Фінансові витрати, усього» відображається сума рядків 9.1, 9.2, яка включає відсотки за кредитами та інші фінансові витрати.

2. У розділі ІІ «Показники ефективності використання основних фондів» відображається інформація Оператора ГРМ щодо об’ємів/обсягів розподілу природного газу, загальної потужності розподілу природного газу, рентабельності за видами діяльності, нормативної кількості працівників, середньої кількості працівників, первісної вартості основних засобів, залишкової вартості основних засобів за кожний місяць звітного періоду в розрізі діяльності з розподілу природного газу та інших видів діяльності, складена на підставі даних бухгалтерського обліку, а саме:

1) у рядку 1 «Об’єм/обсяг розподілу природного газу» відображається фактичний обсяг розподілу природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

2) у рядку 2 «Загальна потужність розподілу природного газу» відображається загальна потужність розподілу природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

3) рядок 3 «Рентабельність за видами діяльності» заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 5.1 до рядка 3 розділу І;

4) рядок 4 «Нормативна кількість працівників» заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності;

5) у рядку 5 «Середня кількість працівників (розшифрувати у Додатку 2)» зазначається середня кількість працівників, визначена відповідно до глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників);

6) у рядку 6 «Первісна вартість основних засобів» відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних основних засобів (заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку);

7) у рядку 7 «Залишкова вартість основних засобів» відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу (заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку).

3. У розділі ІІІ «Витрати на ремонт» відображаються витрати Оператора ГРМ на ремонт, які враховані у складі операційних матеріальних витрат та операційних інших витрат, а саме:

1) у рядку 1 «Витрати на ремонт (у складі матеріальних витрат)» зазначається інформація щодо фактичних витрат Оператора ГРМ на ремонт, урахованих у складі операційних матеріальних витрат від діяльності з розподілу природного газу (зазначених у рядку 3.1 розділу І), за кожний місяць звітного періоду, складена на підставі даних бухгалтерського обліку;

2) у рядку 2 «Витрати на ремонт (у складі інших витрат)» зазначається інформація щодо фактичних витрат Оператора ГРМ на ремонт, урахованих у складі операційних інших витрат від діяльності з розподілу природного газу (зазначених у рядку 3.5 розділу І), за кожний місяць звітного періоду, складена на підставі даних бухгалтерського обліку.

4. У додатку 1 «Розшифрування основних показників інших видів діяльності» до форми № 8б відображається інформація щодо операційних доходів, вирахування з доходу, чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), операційних витрат та прибутку (до оподаткування) Оператора ГРМ від інших видів діяльності за кожний місяць звітного періоду, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку.

5. Додаток 2 «Розшифрування витрат на оплату праці (рядки 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3 форми № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна))» заповнюється згідно з Класифікатором професій на підставі даних бухгалтерського обліку та за видом діяльності - розподіл природного газу. У графах 1, 4, 7 додатка зазначається середня кількість працівників, визначена відповідно до глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

6. Додаток 3 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна))» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються матеріальні витрати у вартісному виразі в розрізі видів (типів) матеріалів (поділених на основні групи). У графі Б указаний номер рядка форми № 8б, що розшифровується.

7. Додаток 4 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна))» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються інші витрати у вартісному виразі в розрізі інших витрат. У графі Б указаний номер рядка форми № 8б, що розшифровується.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 8б за минулий звітний період, їх виправлення здійснюється Оператором ГРМ.

2. Виправлена або уточнена форма № 8б направляється Оператором ГРМ окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m8gas_t@nerc.gov.ua.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
07.07.2016  № 1234

ЗВІТ
про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
07.07.2016  № 1234

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 8в - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (далі - Оператор ГРМ). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (далі - форма № 8в) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494.

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма № 8в складається Оператором ГРМ станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подачі форми № 8в вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є місяць.

3. Форма № 8в направляється Оператором ГРМ до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m8gas@nerc.gov.ua.

4. Форма № 8в підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою та головним бухгалтером. У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, а також прізвище, електронна адреса та номер контактного телефону виконавця.

5. Усі дані форми № 8в мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Оператор ГРМ не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми № 8в

1. У розділі I «Надходження/розподіл природного газу до/з газорозподільної системи» відображається інформація Оператора ГРМ щодо об’єму/обсягу природного газу, який надійшов до ГРМ, був розподілений з ГРМ споживачам та переданий у суміжні газорозподільні системи, витрати природного газу на власні потреби, фактичні втрати та виробничо-технологічні витрати природного газу, а також обсяг позитивного небалансу за звітний період, а саме:

1) у графі 1 «За __ місяць» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до ГРМ, був розподілений з ГРМ споживачам та переданий у суміжні газорозподільні системи, витрати природного газу на власні потреби, фактичні втрати та виробничо-технологічні витрати природного газу, а також обсяг позитивного небалансу за звітний період;

2) у рядку 1 «Об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до ГРМ, усього, у тому числі від:» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від газотранспортної системи, суміжних газорозподільних систем, газовидобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та оператором газотранспортної системи, операторами суміжних газорозподільних систем, газовидобувними підприємствами та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел відповідно. Рядок 1 складається із суми показників рядків 1.1-1.4;

3) у рядку 1.1 «газотранспортної системи» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від газотранспортної системи протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та оператором газотранспортної системи;

4) у рядку 1.2 «суміжних газорозподільних систем» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від суміжних газорозподільних систем протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та оператором суміжних газорозподільних систем;

5) у рядку 1.3 «газовидобувних підприємств» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від газовидобувних підприємств, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та газовидобувними підприємствами;

6) у рядку 1.4 «виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який надійшов до газорозподільної системи Оператора ГРМ від виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, приєднаних до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел;

7) у рядку 2 «Об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ споживачам, усього, у тому числі:» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу споживачами. Рядок 2 складається із суми показників рядків 2.1-2.2;

8) у рядку 2.1 «побутовим» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу побутовими споживачами. Рядок 2.1 складається із суми показників рядків 2.1.1-2.1.2;

9) у рядку 2.1.1 «з лічильниками природного газу» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, об’єкти яких обладнані лічильниками природного газу, протягом звітного періоду відповідно до фактичних даних споживання природного газу такими побутовими споживачами;

10) у рядку 2.1.2 «без лічильників природного газу» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ побутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, об’єкти яких не обладнані лічильниками природного газу, протягом звітного періоду відповідно до даних споживання природного газу такими побутовими споживачами;

11) у рядку 2.2 «непобутовим, усього, у тому числі:» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами. Рядок 2.2 складається із суми показників рядків 2.2.1-2.2.4;

12) у рядку 2.2.1 «ТКЕ» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - виробникам теплової енергії, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами - виробниками теплової енергії;

13) у рядку 2.2.2 «бюджетним організаціям» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - бюджетним організаціям, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами - бюджетними організаціями;

14) у рядку 2.2.3 «промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання (за винятком релігійних організацій), приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами - промисловими підприємствами та іншими суб'єктами господарювання;

15) у рядку 2.2.4 «релігійним організаціям» зазначається об’єм/обсяг природного газу, який розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - релігійним організаціям, приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ, протягом звітного періоду відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та непобутовими споживачами - релігійними організаціями;

16) у рядку 3 «Об’єм/обсяг природного газу, який переданий у суміжні газорозподільні системи» зазначається об’єм/обсяг природного газу, переданий у суміжні газорозподільні системи протягом звітного періоду, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та операторами суміжних газорозподільних систем;

17) у рядку 4 «Об’єм/обсяг розподіленого природного газу, який не було підтверджено актами приймання-передачі газу» зазначається об’єм/обсяг природного газу, розподіленого протягом звітного періоду, який не було підтверджено актами приймання-передачі газу;

18) у рядку 5 «Витрати природного газу на власні потреби» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, спожитий Оператором ГРМ протягом звітного періоду на власні потреби;

19) у рядку 6 «Фактичні втрати та виробничо-технологічні витрати природного газу, усього, у тому числі:» зазначається об’єм/обсяг фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу Оператора ГРМ у звітному періоді;

20) у рядку 6.1 «фактичні втрати природного газу» зазначається об’єм/обсяг фактичних втрат природного газу Оператора ГРМ у звітному періоді;

21) у рядку 6.2 «фактичні виробничо-технологічні витрати природного газу» зазначається об’єм/обсяг фактичних виробничо-технологічних витрат природного газу Оператора ГРМ у звітному періоді.

2. У розділі II «Використання потужностей газорозподільної системи» відображається інформація Оператора ГРМ щодо середньої використаної потужності точок надходження природного газу в ГРМ, точок розподілу з ГРМ та точок передачі в суміжні газорозподільні системи протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 «За __ місяць» зазначається середня використана потужність точок надходження природного газу в ГРМ, точок розподілу з ГРМ та точок передачі в суміжні газорозподільні системи протягом звітного періоду;

2) у рядку 1 «Середня використана потужність точок надходження природного газу в ГРМ, усього, у тому числі від:» зазначається середньомісячне значення потужності усіх точок надходження природного газу в ГРМ, яка використовувалась протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.1-1.4;

3) у рядку 1.1 «газотранспортної системи» зазначається середньомісячне значення потужності точок надходження природного газу в ГРМ від газотранспортної системи, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньорічне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який надійшов у ГРМ від газотранспортної системи протягом звітного періоду (рядок 1.1 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

4) у рядку 1.2 «суміжних газорозподільних систем» зазначається середньомісячне значення потужності точок надходження природного газу в ГРМ від суміжних газорозподільних систем, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який надійшов у ГРМ від суміжних газорозподільних систем протягом звітного періоду (рядок 1.2 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

5) у рядку 1.3 «газовидобувних підприємств» зазначається середньомісячне значення потужності точок надходження природного газу в ГРМ від газовидобувних підприємств, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який надійшов у ГРМ від газовидобувних підприємств протягом звітного періоду (рядок 1.3 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

6) у рядку 1.4 «виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» зазначається середньомісячне значення потужності точок надходження природного газу в ГРМ від виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який надійшов у ГРМ від виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел протягом звітного періоду (рядок 1.4 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

7) у рядку 2 «Середня використана потужність точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам, усього, у тому числі:» зазначається середньомісячне значення потужності усіх точок розподілу природного газу з ГРМ споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ), яка використовувалась протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 2.1-2.2;

8) у рядку 2.1 «побутовим» зазначається середньомісячне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ побутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ побутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ) протягом звітного періоду (рядок 2.1 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

9) у рядку 2.2 «непобутовим» зазначається середньомісячне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ), яка використовувалась протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 2.2.1-2.2.4. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам (приєднаним до газорозподільної системи Оператора ГРМ) протягом звітного періоду (рядок 2.2 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

10) у рядку 2.2.1 «ТКЕ» зазначається середньомісячне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - виробникам теплової енергії (приєднаним до газорозподільної системи), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - виробникам теплової енергії (приєднаним до газорозподільної системи) протягом звітного періоду (рядок 2.2.1 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

11) у рядку 2.2.2 «бюджетним організаціям» зазначається середньомісячне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - бюджетним установам та організаціям (приєднаним до газорозподільної системи), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - бюджетним організаціям (приєднаним до газорозподільної системи) протягом звітного періоду (рядок 2.2.2 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

12) у рядку 2.2.3 «промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання» зазначається середньомісячне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання (за винятком релігійних організацій) (приєднаним до газорозподільної системи), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання (за винятком релігійних організацій) (приєднаним до газорозподільної системи) протягом звітного періоду (рядок 2.2.3 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

13) у рядку 2.2.4 «релігійним організаціям» зазначається середньомісячне значення потужності точок розподілу природного газу з ГРМ непобутовим споживачам - релігійним організаціям (приєднаним до газорозподільної системи), яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був розподілений з ГРМ непобутовим споживачам - релігійним організаціям (приєднаним до газорозподільної системи) протягом звітного періоду (рядок 2.2.4 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді;

14) у рядку 3 «Середня використана потужність точок передачі природного газу в суміжні газорозподільні системи» зазначається середньомісячне значення потужності точок передачі природного газу в суміжні газорозподільні системи, яка використовувалась протягом звітного періоду. Середньомісячне значення використаної потужності розраховується як обсяг природного газу, який був переданий в суміжні газорозподільні системи протягом звітного періоду (рядок 3 розділу I), поділений на кількість днів у звітному періоді.

3. У розділі IIІ «Об'єм/обсяг небалансів, віднесених на Оператора ГРМ, та їх компенсація» зазначається фактично спожитий об’єм/обсяг природного газу споживачами, які спричинили неврегульований їх постачальниками небаланс; фактично поставлений постачальниками об’єм/обсяг природного газу (за даними Оператора ГТС) споживачам, які спричинили неврегульований їх постачальниками небаланс; об’єм/обсяг неврегульованого постачальниками небалансу, який віднесено Оператором ГТС на Оператора ГРМ, усього, у тому числі внаслідок відсутності у споживача підтвердженого обсягу природного газу на розрахунковий період; ціна закупівлі природного газу Оператором ГРМ для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат газу в газорозподільній системі у відповідний період та вартість природного газу, яка компенсується Оператору ГРМ, усього, у тому числі окремо з урахуванням коефіцієнта компенсації, який становить 1,5 та 2, протягом звітного періоду згідно з главою 5 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, а саме:

1) у графах 1-4 зазначається фактично спожитий об’єм/обсяг природного газу споживачами, які спричинили неврегульований їх постачальниками небаланс; фактично поставлений постачальниками об’єм/обсяг природного газу (за даними Оператора ГТС) споживачам, які спричинили неврегульований їх постачальниками небаланс; об’єм/обсяг неврегульованого постачальниками небалансу, який віднесено Оператором ГТС на Оператора ГРМ, усього, у тому числі внаслідок відсутності у споживача підтвердженого обсягу природного газу на розрахунковий період; ціна закупівлі природного газу Оператором ГРМ для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат газу в газорозподільній системі у відповідний період та вартість природного газу, яка компенсується Оператору ГРМ, усього, у тому числі окремо з урахуванням коефіцієнта компенсації, який становить 1,5 та 2, протягом звітного періоду;

2) у рядку 1 «Фактично спожитий об'єм/обсяг природного газу споживачами, які спричинили неврегульований небаланс» зазначається фактично спожитий об’єм/обсяг природного газу споживачами, які спричинили неврегульований їх постачальниками небаланс протягом звітного періоду;

3) у рядку 2 «Фактично поставлений постачальниками об'єм/обсяг природного газу (за даними Оператора ГТС) споживачам, які спричинили неврегульований небаланс» зазначається фактично поставлений постачальниками об’єм/обсяг природного газу (за даними Оператора ГТС) споживачам, які спричинили неврегульований їх постачальниками небаланс протягом звітного періоду;

4) у рядку 3 «Об'єм/обсяг неврегульованого небалансу, який віднесений на Оператора ГРМ, усього, у тому числі внаслідок:» зазначається загальний об’єм/обсяг неврегульованого постачальниками небалансу, який віднесено Оператором ГТС на Оператора ГРМ, протягом звітного періоду;

5) у рядку 3.1 «відсутності у споживача підтвердженого обсягу природного газу на розрахунковий період» зазначається об’єм/обсяг неврегульованого постачальниками небалансу, який віднесено Оператором ГТС на Оператора ГРМ внаслідок відсутності у споживача підтвердженого обсягу природного газу на розрахунковий період, протягом звітного періоду;

6) у рядку 4 «Ціна закупівлі природного газу для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ» зазначається ціна закупівлі природного газу Оператором ГРМ для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат газу в газорозподільній системі у відповідний період протягом звітного періоду;

7) у рядку 5 «Вартість природного газу, яка компенсується Оператору ГРМ, усього, у тому числі:» зазначається загальна вартість природного газу, яка компенсується Оператору ГРМ споживачами внаслідок неврегульованих їх постачальниками небалансів (фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу по об'єктах споживачів перевищували об'єми/обсяги, фактично поставлені їх постачальниками за даними Оператора ГТС протягом відповідного періоду) протягом звітного періоду;

8) у рядку 5.1 «з урахуванням коефіцієнта компенсації, який становить 1,5» зазначається вартість природного газу, яка компенсується Оператору ГРМ споживачами внаслідок неврегульованих їх постачальниками небалансів (фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу по об'єктах споживачів перевищували об'єми/обсяги, фактично поставлені їх постачальниками за даними Оператора ГТС протягом відповідного періоду) з урахуванням коефіцієнта компенсації, який становить 1,5, протягом звітного періоду;

9) у рядку 5.2 «з урахуванням коефіцієнта компенсації, який становить 2» зазначається вартість природного газу, яка компенсується Оператору ГРМ споживачами внаслідок неврегульованих їх постачальниками небалансів (фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу по об'єктах споживачів перевищували об'єми/обсяги, фактично поставлені їх постачальниками за даними Оператора ГТС протягом відповідного періоду) з урахуванням коефіцієнта компенсації, який становить 2, протягом звітного періоду.

4. У розділі IV «Стан розрахунків Оператора ГРМ за отримані послуги балансування» зазначається інформація щодо розміру боргу Оператора ГРМ за отримані у звітному та минулих роках послуги балансування станом на початок звітного періоду, значень негативних небалансів, що виникли в Оператора ГРМ у звітному періоді, вартості отриманих Оператором ГРМ послуг балансування (з урахуванням застосованого коефіцієнта компенсації) протягом звітного періоду, величини застосованого коефіцієнта компенсації при отриманні Оператором ГРМ послуг балансування, розміру оплати Оператором ГРМ у звітному періоді вартості отриманих послуг балансування у звітному періоді та минулих періодах/роках, розміру боргу Оператора ГРМ за отримані послуги балансування у звітному періоді та розміру загального боргу Оператора ГРМ за отримані послуги балансування у звітному періоді та минулих періодах станом на кінець звітного періоду з урахуванням наступного:

інформація щодо розміру боргу Оператора ГРМ перед Оператором ГТС за отримані послуги балансування, вартості отриманих Оператором ГРМ послуг балансування та їх оплати, а також застосованого коефіцієнта компенсації відноситься до місяця звітного періоду, в якому виникли негативні небаланси, для врегулювання яких надавалися послуги балансування;

1) у графі 1 «Борг за отримані послуги балансування станом на початок місяця» зазначається загальний розмір боргу Оператора ГРМ за отримані у звітному та минулих періодах/роках послуги балансування станом на початок звітного періоду;

2) у графі 2 «Обсяг негативного небалансу» зазначається обсяг негативного небалансу Оператора ГРМ, що виник та не був урегульований ним у звітному періоді;

3) у графі 3 «Вартість отриманих послуг балансування (з урахуванням коефіцієнта компенсації)» зазначається вартість отриманих Оператором ГРМ послуг балансування (з урахуванням застосованого коефіцієнта компенсації) протягом звітного періоду. Інформація щодо вартості отриманих Оператором ГРМ послуг балансування відноситься до звітного періоду, в якому виникли негативні небаланси, для врегулювання яких надавалися такі послуги балансування;

4) у графі 4 «Величина застосованого коефіцієнта компенсації» зазначається величина застосованого коефіцієнта компенсації при отриманні Оператором ГРМ послуг балансування протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір оплати Оператором ГРМ у звітному періоді вартості послуг балансування, отриманих у звітному та минулих періодах/роках;

6) у графі 6 «грошовими коштами» зазначається загальний розмір оплати грошовими коштами Оператором ГРМ у звітному періоді вартості послуг балансування, отриманих у звітному та минулих періодах/роках;

7) у графі 7 «усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір оплати Оператором ГРМ у звітному періоді вартості послуг балансування, отриманих у минулих роках;

8) у графі 8 «грошовими коштами» зазначається загальний розмір оплати грошовими коштами Оператором ГРМ у звітному періоді вартості послуг балансування, отриманих у минулих роках;

9) у графі 9 «Борг за отримані послуги балансування» зазначається розмір боргу Оператора ГРМ за отримані послуги балансування у звітному та попередніх періодах цього календарного року. Розрахунок значення графи 9 здійснюється за формулою

гр. 9 = гр. 3 - (гр. 5 - гр. 7);

10) у графі 10 «Борг за отримані послуги балансування на кінець місяця» зазначається розмір загального боргу Оператора ГРМ за отримані послуги балансування у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду. Розрахунок значення графи 10 здійснюється за формулою

гр. 10 = гр. 1 + гр. 3 - гр. 5;

11) у рядку 1 зазначається інформація щодо розміру боргу Оператора ГРМ за отримані у звітному та минулих періодах/роках послуги балансування станом на початок звітного періоду, значень негативних небалансів, що виникли в Оператора ГРМ у звітному періоді, вартості отриманих Оператором ГРМ послуг балансування (з урахуванням застосованого коефіцієнта компенсації) протягом звітного періоду, величини застосованого коефіцієнта компенсації при отриманні Оператором ГРМ послуг балансування, розміру оплати Оператором ГРМ у звітному періоді вартості отриманих послуг балансування у звітному та минулих періодах/роках, розміру боргу Оператора ГРМ за отримані послуги балансування у звітному та попередніх періодах цього календарного року та розміру загального боргу Оператора ГРМ за отримані послуги балансування у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду.

5. У розділі V «Стан розрахунків Оператора ГРМ за закуплений природний газ для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) та втрат» зазначається повне найменування оптових продавців, у яких Оператор ГРМ здійснював закупівлю природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат, інформація щодо розміру боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та минулих періодах/роках обсяг природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу закупленого Оператором ГРМ природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат (у тис. м-3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати Оператором ГРМ у звітному періоді вартості закупленого у звітному та минулих періодах/роках природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат, розміру боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та попередніх періодах цього року природний газ для виробничо-технологічних витрат та втрат та розміру загального боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та минулих періодах/роках обсяг природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат станом на кінець звітного періоду у розрізі кожного оптового продавця, у якого здійснювалась закупівля такого природного газу, а саме:

1) у графі 1 «Назва оптового продавця» зазначається повне найменування оптових продавців, у яких Оператор ГРМ здійснював закупівлю природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат у звітному періоді;

2) у графі 2 «Борг за закуплений природний газ для ВТВ та втрат на початок місяця» зазначається розмір боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та минулих періодах/роках обсяг природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат станом на початок звітного періоду в розрізі кожного оптового продавця;

3) у графах 3 та 4 «Фактичний обсяг закупленого природного газу для ВТВ та втрат» зазначається фактичний обсяг закупленого Оператором ГРМ природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат (у тис. м-3 та тис. грн) протягом звітного періоду в розрізі кожного оптового продавця;

4) у графі 5 «усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір оплати Оператором ГРМ у звітному періоді вартості закупленого у звітному та минулих періодах/роках природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат у розрізі кожного оптового продавця;

5) у графі 6 «грошовими коштами» зазначається розмір оплати грошовими коштами Оператором ГРМ у відповідному звітному періоді вартості закупленого у звітному та минулих періодах/роках природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат у розрізі кожного оптового продавця;

6) у графі 7 «усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір оплати Оператором ГРМ у звітному періоді вартості закупленого у минулих роках природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат у розрізі кожного оптового продавця;

7) у графі 8 «грошовими коштами» зазначається розмір оплати грошовими коштами Оператором ГРМ у звітному періоді вартості закупленого у минулих роках природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат у розрізі кожного оптового продавця;

8) у графі 9 «Борг за закуплений природний газ для ВТВ та втрат» зазначається розмір боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та попередніх періодах цього року природний газ для виробничо-технологічних витрат та втрат у розрізі кожного оптового продавця. Розрахунок значення графи 9 здійснюється за формулою

гр. 9 = гр. 4 - (гр. 5 - гр. 7);

9) у графі 10 «Борг за закуплений природний газ для ВТВ та втрат на кінець місяця» зазначається розмір загального боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та минулих періодах/роках обсяг природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат станом на кінець звітного періоду в розрізі кожного оптового продавця. Розрахунок значення графи 10 здійснюється за формулою

гр. 10 = гр. 2 + гр. 4 - гр. 5;

10) у рядках 1 - n (де n - кількість оптових продавців, у яких Оператор ГРМ здійснював закупівлю природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат протягом звітного періоду) зазначається повне найменування оптових продавців, у яких Оператор ГРМ здійснював закупівлю природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат, інформація щодо розміру боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та минулих періодах/роках обсяг природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу закупленого Оператором ГРМ природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат (у тис. м-3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати Оператором ГРМ у звітному періоді вартості закупленого у звітному та минулих періодах/роках природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат, розміру боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та попередніх періодах цього року природний газ для виробничо-технологічних витрат та втрат та розміру загального боргу Оператора ГРМ за закуплений у звітному та минулих періодах/роках обсяг природного газу для виробничо-технологічних витрат та втрат станом на кінець звітного періоду у розрізі кожного оптового продавця, у якого здійснювалась закупівля такого природного газу.

6. У розділі VІ «Стан розрахунків замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу» зазначається інформація щодо розміру боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м-3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати замовниками у звітному періоді наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках, розміру боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та попередніх періодах цього року та розміру загального боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 «Борг за надані послуги розподілу природного газу на початок місяця» зазначається розмір боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду;

2) у графах 2 та 3 «Фактичний обсяг наданих послуг розподілу природного газу у звітному періоді» зазначається фактичний обсяг наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу замовникам (у тис. м-3 та тис. грн) протягом звітного періоду;

3) у графі 4 «усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір оплати замовниками у звітному періоді наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках;

4) у графі 5 «грошовими коштами» зазначається розмір оплати грошовими коштами замовниками у звітному періоді наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках;

5) у графі 6 «усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір оплати замовниками у звітному періоді наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу у минулих роках;

6) у графі 7 «грошовими коштами» зазначається розмір оплати грошовими коштами замовниками у звітному періоді наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу у минулих роках;

7) у графі 8 «Борг за надані послуги розподілу природного газу» зазначається розмір боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та попередніх періодах цього року. Розрахунок значення графи 8 здійснюється за формулою

гр. 8 = гр. 3 - (гр. 4 - гр. 6);

8) у графі 9 «Борг за надані послуги розподілу природного газу на кінець місяця» зазначається розмір загального боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду. Розрахунок значення графи 9 здійснюється за формулою

гр. 9 = гр. 1 + гр. 3 - гр. 4;

9) у рядку 1 зазначається інформація щодо розміру боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на початок звітного періоду, фактичного обсягу наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу (у тис. м-3 та тис. грн) протягом звітного періоду, розміру оплати замовниками у звітному періоді наданих Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках, розміру боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та попередніх періодах цього року та розміру загального боргу замовників за надані Оператором ГРМ послуги розподілу природного газу у звітному та минулих періодах/роках станом на кінець звітного періоду.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 8в за минулий звітний період, їх виправлення здійснюється Оператором ГРМ.

2. Виправлена або уточнена форма № 8в направляється Оператором ГРМ окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m8gas@nerc.gov.ua.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. РябухаДодаток 2
до форми № 3–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна)

РОЗШИФРУВАННЯ ЗВІТНИХ ДАНИХ
щодо продажу природного газу суб’єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціямвгору