Верховна Рада України
Законодавство України

№№ Видавники документів Кількість
Верховна Рада (2) 5
1. Верховна Рада України [з 24.08.1991] 4
2. Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки (Президія Верховної Ради УРСР) [з 25.07.1938 по 24.08.1991] 1
Кабінет Міністрів (2) 91
1. Кабінет Міністрів України [з 24.08.1991] 80
2. Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки (Рада Міністрів УРСР) [з 25.03.1946 по 18.04.1991] 11
Міністерства (36) 356
1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України) [з 09.12.2010] 3
2. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) [з 13.05.1991] 78
3. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) [з 09.12.2010] 10
4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) [з 09.12.2010] 2
5. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України) [з 09.12.2010] 7
6. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури) [з 09.12.2010] 10
7. Міністерство оборони України (Міноборони України) [з 24.08.1991] 21
8. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) [з 13.05.1991] 46
9. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України) [з 12.05.2011] 4
10. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики України) [з 09.12.2010] 19
11. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [з 13.05.1991] 6
12. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [з 13.05.1991] 35
13. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) [з 28.02.2013] 8
14. Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 3
15. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбуд України) [з 01.06.2005 по 01.03.2007] 1
16. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів України) [з 15.12.1999 по 15.09.2003] 2
17. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (Мінекономіки, європ.інтеграції) [з 21.08.2001 по 20.04.2005] 2
18. Міністерство економіки України (Мінекономіки (з 2005 р.)) [з 20.04.2005 по 09.12.2010] 1
19. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (Мінжитлокомунгосп) [з 01.03.2007 по 09.12.2010] 1
20. Міністерство культури України [з 13.05.1991 по 26.09.1995] 2
21. Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС України) [з 09.12.2010 по 24.12.2012] 9
22. Міністерство освіти і науки України (МОН України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 4
23. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНмолодьспорт України) [з 09.12.2010 по 28.02.2013] 1
24. Міністерство освіти України (Міносвіти) [з 12.12.1991 по 15.12.1999] 3
25. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України) [з 15.09.2003 по 09.12.2010] 3
26. Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго України) [з 15.12.1999 по 09.12.2010] 6
27. Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці України) [з 25.07.1997 по 09.12.2010] 40
28. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики (з 2001р.)) [з 05.06.2001 по 09.12.2010] 3
29. Міністерство торгівлі України (Мінторгівлі України) [з 13.05.1991 по 25.02.1992] 1
30. Міністерство транспорту та зв'язку України (Мінтрансзв'язку України) [з 16.07.2004 по 09.12.2010] 5
31. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) [з 13.05.1991 по 16.07.2004] 3
32. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України (з 2005 р.)) [з 20.04.2005 по 09.12.2010] 9
33. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (Мін. надзвичайних ситуацій) [з 06.07.2004 по 20.04.2005] 2
34. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) [з 26.07.1996 по 06.07.2004] 2
35. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт України) [з 18.08.2005 по 09.12.2010] 3
36. Міністерство України у справах молоді і спорту (Мінмолодьспорт України) [з 25.02.1992 по 26.07.1996] 1
Комітети (17) 42
1. Державний комітет ветеринарної медицини України (Держкомветмедицини) [з 30.08.2007 по 09.12.2010] 5
2. Державний комітет зв'язку та інформатизації України (Держкомзв'язку та інформатизац) [з 13.03.1999 по 16.07.2004] 1
3. Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп України) [з 29.07.1997 по 09.12.2010] 1
4. Державний комітет молодіжної політики спорту і туризму України (Держкоммолодьспорттуризм) [з 15.12.1999 по 22.11.2001] 1
5. Державний комітет промислової політики України (Держпромполітики України) [з 15.12.1999 по 05.06.2001] 1
6. Державний комітет рибного господарства України (Держкомрибгосп України) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 1
7. Державний комітет статистики України (Держкомстат України) [з 29.07.1997 по 09.12.2010] 1
8. Державний комітет України з державного матеріального резерву (Держком.матеріального резерву) [з 07.08.2001 по 09.12.2010] 5
9. Державний комітет України з енергозбереження (Держкоменергозбереження) [з 26.07.1995 по 20.04.2005] 4
10. Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Держспецмонополія України) [з 22.07.1998 по 13.03.1999] 1
11. Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України) [з 18.09.2002 по 20.04.2005] 7
12. Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп України) [з 16.03.2002 по 01.06.2005] 2
13. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) [з 01.10.2002 по 09.12.2010] 2
14. Державний комітет України з фізичної культури і спорту (Держкомспорт України) [з 26.07.1996 по 15.12.1999] 1
15. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
16. Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп) [з 02.10.1999 по 09.12.2010] 1
17. Комітет по нагляду за охороною праці України (Комнаглядохоронпраці) [з 25.07.1997 по 15.12.1999] 7
Агентства (2) 3
1. Державне космічне агентство України (ДКА України) [з 09.12.2010] 2
2. Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) [з 18.07.2011] 1
Комісії (6) 51
1. Центральна виборча комісія (Центрвиборчком) [з 18.11.1993] 32
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) [з 23.11.2011] 1
3. Вища атестаційна комісія України (ВАК) [з 25.02.1992 по 09.12.2010] 15
4. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) [з 11.12.2002 по 23.11.2011] 1
5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів) [з 12.06.1995 по 23.11.2011] 1
6. Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) [з 21.04.1998 по 23.11.2011] 1
Інші (17) 216
1. Національний банк України (Національний банк) [з 20.03.1991] 4
2. Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держкордонслужби) [з 31.07.2003] 3
3. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Адміністрація Держспецзв’язку) [з 25.05.2006] 10
4. Національна академія медичних наук України (НАМН України) 1
5. Органи влади СРСР 126
6. Служба безпеки України [з 25.03.1992] 3
7. Управління державної охорони України (Управління державної охорони) 3
8. Фонд державного майна України (Фонд державного майна) [з 24.05.1991] 1
9. Інші 3
10. Головне управління Державної пожежної охорони МВС (ГУ Державної пожежної охорони) [з 17.12.1993 по 02.02.2002] 1
11. Головне управління державної служби України (Головдержслужба України) [з 13.03.1999 по 18.07.2011] 1
12. Державна митна служба України (Держмитслужба України) [з 29.11.1996 по 24.12.2012] 1
13. Державне казначейство України (Державне казначейство) [з 27.04.1995 по 28.03.2011] 1
14. Державний департамент ветеринарної медицини (Держветмедицини) [з 17.11.1997 по 30.08.2007] 1
15. Державний департамент України з питань виконання покарань (Держдепартамент вик.покарань) [з 12.03.1999 по 09.12.2010] 28
16. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) [з 14.08.2006 по 09.12.2010] 28
17. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Фонд втрати працездатності) [з 18.01.2001 по 28.12.2014] 1


вгору