Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

 Про вищу освіту
Закон Украины от 01.07.20141556-VII
 1. Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 24.10.2018865
  865-2018-п, Действует, 77 кб
  #1
 2. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти
  МОН України; Приказ, Условия, Порядок, Перечень, Форма типового документа от 11.10.20181096
  Зарегистровано: Мін'юст України от 21.12.20181456/32908
  z1456-18, Действует, 391 кб
  #2
 3. Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень от 29.08.2018673
  673-2018-п, Действует, 33 кб
  #3
 4. Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Положение, Форма типового документа, Заявление от 29.08.2018703
  703-2018-п, Действует, 24 кб
  #4
 5. #5
 6. Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2016 року № 315
  МВС України; Приказ от 08.05.2018383
  Зарегистровано: Мін'юст України от 15.05.2018592/32044
  z0592-18, Действует, 65 кб
  #6
 7. #7
 8. Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа, Положение от 22.11.2017926
  926-2017-п, Действует, 10 кб
  #8
 9. Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Критерии от 22.11.2017912
  912-2017-п, Действует, 27 кб
  #9
 10. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти
  МОН України; Приказ, Условия, Перечень, Форма типового документа, Порядок от 13.10.20171378
  Зарегистровано: Мін'юст України от 14.11.20171397/31265
  z1397-17, Действует, Редакция от 08.06.2018, 406 кб (2 редакции)
  #10
 11. Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
  МОН України; Приказ, Перечень от 31.07.20171103
  Зарегистровано: Мін'юст України от 16.08.20171014/30882
  z1014-17, Действует, Редакция от 17.11.2017, 9 кб (2 редакции)
  #11
 12. Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Условия от 23.11.2016975
  975-2016-п, Действует, Редакция от 14.04.2017, 25 кб (2 редакции)
  #12
 13. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
  МОН України; Приказ, Условия, Перечень, Порядок от 13.10.20161236
  Зарегистровано: Мін'юст України от 23.11.20161515/29645
  z1515-16, Действует, Редакция от 07.07.2017, 300 кб (3 редакции)
  #13
 14. Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти
  МОН України; Приказ, Положение от 23.09.20161142
  Зарегистровано: Мін'юст України от 19.10.20161368/29498
  z1368-16, Действует, 11 кб
  #14
 15. Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів
  МОН України; Приказ, Порядок, Свидетельство, Форма типового документа, Перечень, Дело от 05.08.2016952
  Зарегистровано: Мін'юст України от 26.08.20161188/29318
  z1188-16, Действует, 29 кб
  #15
 16. Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти
  МОН України; Наказ, Положення от 17.06.2016693
  v0693729-16, База данных "Законодательство Украины"
  #16
 17. Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2016 році за КПКВК 2201040
  МОН України; Наказ от 24.02.2016153
  v0153729-16, База данных "Законодательство Украины"
  #17
 18. Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів
  Постановление Кабинета Министров Украины; Сертификат, Форма типового документа, Порядок от 23.12.20151117
  1117-2015-п, Действует, 9 кб
  #18
 19. Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників
  Постановление Кабинета Министров Украины; Перечень, Порядок от 23.12.20151109
  1109-2015-п, Действует, Редакция от 01.09.2018, 5 кб (2 редакции)
  #19
 20. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. № 1005
  МОН України; Наказ от 26.11.20151230
  v1230729-15, База данных "Законодательство Украины"
  #20
 21. #21
 22. Щодо виборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів
  МОН України; Лист от 21.10.20151/9-498
  v_498729-15, База данных "Законодательство Украины"
  #22
 23. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
  МОН України; Приказ, Условия, Перечень, Порядок, Положение от 15.10.20151085
  Зарегистровано: Мін'юст України от 04.11.20151351/27796
  z1351-15, Действует, Редакция от 12.12.2017, 380 кб (4 редакции)
  #23
 24. Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
  МОН України; Лист, Рекомендації от 25.09.20151/9-454
  v-454729-15, База данных "Законодательство Украины"
  #24
 25. Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України
  МОН України; Наказ, Положення от 11.09.2015922
  v0922729-15, База данных "Законодательство Украины"
  #25
 26. Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 26.08.2015658
  658-2015-п, Действует, Редакция от 24.01.2017, 17 кб (2 редакции)
  #26
 27. Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Образец, Перечень от 19.08.2015656
  656-2015-п, Действует, Редакция от 27.04.2018, 30 кб (4 редакции)
  #27
 28. Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 19.08.2015652
  652-2015-п, Действует, Редакция от 21.02.2018, 25 кб (3 редакции)
  #28
 29. Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою
  Постановление Кабинета Министров Украины; Форма типового документа, Договор от 19.08.2015634
  634-2015-п, Действует, 2 кб
  #29
 30. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
  Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 12.08.2015579
  579-2015-п, Действует, 13 кб
  #30
 31. Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році
  МОН України; Приказ от 30.07.2015822
  Зарегистровано: Мін'юст України от 31.07.2015927/27372
  z0927-15, Действует, 5 кб
  #31
 32. Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень от 17.07.2015506
  506-2015-п, Действует, 13 кб
  #32
 33. Про проведення VI Українсько-польського форуму "Освіта для сучасності" в Україні
  Нац.академія пед. наук, МОН України; Наказ, Склад колегіального органу от 30.06.201532/684
  v_684601-15, База данных "Законодательство Украины"
  #33
 34. Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту
  МОН України; Приказ, Порядок от 05.05.2015504
  Зарегистровано: Мін'юст України от 27.05.2015614/27059
  z0614-15, Действует, 35 кб
  #34
 35. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Перечень от 29.04.2015266
  266-2015-п, Действует, Редакция от 11.02.2017, 77 кб (3 редакции)
  #35
 36. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Устав от 15.04.2015244
  244-2015-п, Действует, Редакция от 28.12.2018, 37 кб (3 редакции)
  #36
 37. Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 15.04.2015222
  222-2015-п, Действует, Редакция от 03.12.2015, 16 кб (2 редакции)
  #37
 38. Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
  МОН України; Приказ, Порядок от 16.03.2015300
  Зарегистровано: Мін'юст України от 31.03.2015359/26804
  z0359-15, Утратил силу, Редакция от 17.02.2017, 62 кб (3 редакции)
  #38
 39. Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
  МОН України; Приказ, Положение от 16.03.2015299
  Зарегистровано: Мін'юст України от 31.03.2015356/26801
  z0356-15, Действует, Редакция от 25.01.2019, 11 кб (3 редакции)
  #39
 40. #40
 41. Про утворення робочої групи з питань удосконалення порядку призначення академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
  МОН України; Наказ, Склад колегіального органу от 15.01.201514
  v0014729-15, База данных "Законодательство Украины"
  #41
 42. Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту”
  Постановление Кабинета Министров Украины; Рекомендации, Форма типового документа, Форма от 05.12.2014726
  726-2014-п, Действует, Редакция от 06.12.2018, 42 кб (4 редакции)
  #42
 43. #43
 44. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році
  МОН України; Приказ, Условия, Перечень, Порядок от 15.10.20141172
  Зарегистровано: Мін'юст України от 04.11.20141390/26167
  z1390-14, Действует, Редакция от 01.08.2015, 405 кб (3 редакции)
  #44
 45. Про проведення Міжнародних днів освіти дорослих в Україні
  МОН України, Нац.академія пед. наук; Наказ, Склад колегіального органу от 03.10.20141127/87
  v1127729-14, База данных "Законодательство Украины"
  #45
 46. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
  Постановление Кабинета Министров Украины; Описание от 23.11.20111341
  1341-2011-п, Действует, 28 кб
  #46
 47. Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Положение, Перечень от 13.07.2011752
  752-2011-п, Действует, Редакция от 18.12.2018, 6 кб (6 редакций)
  #47
Документы 1—47 с 47
Показывать на странице

вверх