Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

 Про вищу освіту
Закон Украины от 01.07.20141556-VII
 1. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 06.03.2019167
  167-2019-п, Действует, 47 кб
  #1
 2. Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні
  Распоряжение Кабинета Министров Украины; Стратегия от 27.02.201995-р
  95-2019-р, Действует, 29 кб
  #2
 3. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 і від 28 грудня 2016 р. № 1045
  Постановление Кабинета Министров Украины от 23.01.201944
  44-2019-п, Действует, 12 кб
  #3
 4. Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами
  МОН України; Приказ, Порядок от 14.01.201928
  Зарегистровано: Мін'юст України от 05.02.2019124/33095
  z0124-19, Действует, 9 кб
  #4
 5. Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти
  МОН України; Приказ, Форма, Протокол от 14.01.201932
  Зарегистровано: Мін'юст України от 28.01.2019106/33077
  z0106-19, Действует, 8 кб
  #5
 6. Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.20181130
  1130-2018-п, Действует, 35 кб
  #6
 7. Про затвердження Положення про проходження практики курсантами (слухачами) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України
  Приказ Министерства юстиции Украины; Положение, План, Форма типового документа от 13.12.20183907/5
  Зарегистровано: Мін'юст України от 17.12.20181425/32877
  z1425-18, Действует, 26 кб
  #7
 8. Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації
  МОН України; Приказ, Порядок, Протокол, Форма типового документа от 07.12.20181369
  Зарегистровано: Мін'юст України от 02.01.20198/32979
  z0008-19, Действует, 35 кб
  #8
 9. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо зовнішнього незалежного оцінювання
  МОН України; Приказ от 07.12.20181353
  Зарегистровано: Мін'юст України от 04.01.201910/32981
  z0010-19, Действует, 26 кб
  #9
 10. #10
 11. Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства оборони України
  Міноборони України; Приказ от 29.11.2018605
  Зарегистровано: Мін'юст України от 20.12.20181452/32904
  z1452-18, Действует, 19 кб
  #11
 12. Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432
  МОН України; Приказ от 28.11.20181315
  Зарегистровано: Мін'юст України от 12.12.20181410/32862
  z1410-18, Действует, 3 кб
  #12
 13. Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Сертификат, Критерии от 28.11.20181010
  1010-2018-п, Действует, 23 кб
  #13
 14. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726
  Постановление Кабинета Министров Украины от 28.11.20181005
  1005-2018-п, Действует, 15 кб
  #14
 15. #15
 16. Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
  МОЗ України; Приказ, Перечень от 02.11.20182013
  Зарегистровано: Мін'юст України от 26.11.20181335/32787
  z1335-18, Действует, 6 кб
  #16
 17. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978
  Постановление Кабинета Министров Украины от 31.10.2018901
  901-2018-п, Действует, 2 кб
  #17
 18. #18
 19. Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 24.10.2018865
  865-2018-п, Действует, 77 кб
  #19
 20. Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти
  МОН України; Лист, Рекомендації от 23.10.20181/9-650
  v-650729-18, База данных "Законодательство Украины"
  #20
 21. Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
  МОЗ України; Приказ, Методика от 19.10.20181883
  Зарегистровано: Мін'юст України от 27.12.20181486/32938
  z1486-18, Действует, 108 кб
  #21
 22. Порядок подання розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному віборі до закладів вищої освіти України в 2019 році
  МОН України; Приказ, Порядок от 11.10.20181096
  Зарегистровано: Мін'юст України от 21.12.20181457/32909
  z1457-18, Действует, 21 кб
  #22
 23. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти
  МОН України; Приказ, Условия, Порядок, Перечень, Форма типового документа от 11.10.20181096
  Зарегистровано: Мін'юст України от 21.12.20181456/32908
  z1456-18, Действует, 391 кб
  #23
 24. Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році
  МОН України; Приказ, Условия, Перечень от 10.10.20181082
  Зарегистровано: Мін'юст України от 30.10.20181231/32683
  z1231-18, Действует, 167 кб
  #24
 25. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МОЗ України
  МОЗ України; Наказ от 18.09.20181696
  v1696282-18, База данных "Законодательство Украины"
  #25
 26. Положення про експертну комісію з проведення державної атестації наукових установ
  МОН України; Приказ, Положение от 17.09.20181008
  Зарегистровано: Мін'юст України от 28.12.20181506/32598
  z1506-18, Действует, 10 кб
  #26
 27. Положення про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ
  МОН України; Приказ, Положение, Требования, Перечень, Форма типового документа от 17.09.20181008
  Зарегистровано: Мін'юст України от 28.12.20181505/32597
  z1505-18, Действует, 34 кб
  #27
 28. Деякі питання державної атестації наукових установ
  МОН України; Приказ, Методика, Форма типового документа, Записка, Карточка, Заключение, Свидетельство, Положение от 17.09.20181008
  Зарегистровано: Мін'юст України от 28.12.20181504/32956
  z1504-18, Действует, 179 кб
  #28
 29. Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб
  Постановление Кабинета Министров Украины от 12.09.2018729
  729-2018-п, Действует, 5 кб
  #29
 30. Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень от 29.08.2018673
  673-2018-п, Действует, 33 кб
  #30
 31. Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Постановление Кабинета Министров Украины; Положение, Форма типового документа, Заявление от 29.08.2018703
  703-2018-п, Действует, 24 кб
  #31
 32. Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
  МОН України; Приказ, Перечень от 22.08.2018931
  Зарегистровано: Мін'юст України от 11.09.20181030/32482
  z1030-18, Действует, 10 кб
  #32
 33. Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень от 22.08.2018652
  652-2018-п, Действует, 22 кб
  #33
 34. Про затвердження Інструкції з організації підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній прикордонній службі України
  МВС України; Приказ, Инструкция от 17.08.2018682
  Зарегистровано: Мін'юст України от 11.09.20181037/32489
  z1037-18, Действует, 18 кб
  #34
 35. Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти
  МОН України, Міноборони України; Приказ, Положение от 15.08.2018910/412
  Зарегистровано: Мін'юст України от 30.10.20181229/32681
  z1229-18, Действует, 69 кб
  #35
 36. #36
 37. Про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"
  Мінсоцполітики України; Наказ, Стандарт от 10.08.20181143
  v1143732-18, База данных "Законодательство Украины"
  #37
 38. Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Заявление, Перечень, Решение от 26.07.2018605
  605-2018-п, Действует, 22 кб
  #38
 39. Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення
  МОН України; Лист, Рекомендації от 09.07.20181/9-434
  v-434729-18, База данных "Законодательство Украины"
  #39
 40. Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів
  МОН України; Приказ, Регламент от 04.07.2018707
  Зарегистровано: Мін'юст України от 23.07.2018858/32310
  z0858-18, Действует, 24 кб
  #40
 41. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567
  Постановление Кабинета Министров Украины от 04.07.2018519
  519-2018-п, Действует, 2 кб
  #41
 42. Положення про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
  МВС України; Приказ, Положение, Форма типового документа, Отчет от 25.06.2018535
  Зарегистровано: Мін'юст України от 16.07.2018820/32272
  z0820-18, Действует, 24 кб
  #42
 43. #43
 44. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74
  МОН України; Приказ от 15.06.2018652
  Зарегистровано: Мін'юст України от 31.08.2018993/32445
  z0993-18, Действует, 7 кб
  #44
 45. Про затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти
  МОН України; Приказ, Положение от 08.06.2018620
  Зарегистровано: Мін'юст України от 05.10.20181132/32584
  z1132-18, Действует, 33 кб
  #45
 46. #46
 47. Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм
  МОН України; Лист от 05.06.20181/9-377
  v-377729-18, База данных "Законодательство Украины"
  #47
 48. Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням
  Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Соглашение от 30.05.2018417
  417-2018-п, Действует, 20 кб
  #48
 49. #49
 50. Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України
  МОН України; Приказ, Положение от 22.05.2018509
  Зарегистровано: Мін'юст України от 31.07.2018885/32337
  z0885-18, Действует, 36 кб
  #50
Документы 1—50 с 483
Показывать на странице

вверх