Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

№№ Издатели документов Кол-во
Верховная Рада (1) 53
1. Верховная Рада Украины (Верховна Рада України) [с 24.08.1991] 53
Президент (1) 135
1. Президент Украины (Президент України) [с 05.12.1991] 135
Кабинет Министров (1) 298
1. Кабинет Министров Украины (Кабінет Міністрів України) [с 24.08.1991] 298
Судебная власть (3) 27
1. Конституційний Суд України (Конституційний Суд) [с 16.10.1996] 3
2. Верховний Суд України (Верховний Суд України) [с 05.06.1981 по 30.09.2016] 18
3. Вищий арбітражний суд України (Вищий арбітражний суд) [с 04.06.1991 по 21.06.2001] 6
Министерства (13) 44
1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) [с 13.05.1991] 1
2. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) [с 13.05.1991] 3
3. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [с 13.05.1991] 9
4. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [с 13.05.1991] 6
5. Міністерство агропромислового комплексу України (Мінагропром України) [с 25.07.1997 по 15.12.1999] 1
6. Міністерство економіки України (до 2000 р.) (Мінекономіки (до2000р.)) [с 13.05.1991 по 15.12.1999] 5
7. Міністерство енергетики України (Міненерго України) [с 06.05.1997 по 15.12.1999] 1
8. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг України) [с 03.07.1995 по 15.12.1999] 5
9. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) [с 15.12.1994 по 15.12.1999] 2
10. Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці України) [с 25.07.1997 по 09.12.2010] 3
11. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) [с 13.05.1991 по 16.07.2004] 6
12. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) [с 26.07.1996 по 06.07.2004] 1
13. Міністерство України у справах науки і технологій (Міннауки України) [с 26.07.1996 по 13.03.1999] 1
Комитеты (11) 19
1. Антимонопольний комітет України (Антимонопольний комітет) [с 26.11.1993] 3
2. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України) [с 11.08.1997 по 16.03.2002] 2
3. Державний комітет зв'язку України (Держкомзв'язку України) [с 25.07.1997 по 13.03.1999] 1
4. Державний комітет статистики України (Держкомстат України) [с 29.07.1997 по 09.12.2010] 3
5. Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон України) [с 04.11.1991 по 31.07.2003] 1
6. Державний комітет України з енергозбереження (Держкоменергозбереження) [с 26.07.1995 по 20.04.2005] 1
7. Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості (Держкоммедбіопром України) [с 21.08.1993 по 13.03.1999] 1
8. Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (Держпідприємництва) [с 29.07.1997 по 15.12.1999] 1
9. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) [с 08.04.1992 по 13.03.1999] 2
10. Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології) [с 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
11. Комітет по нагляду за охороною праці України (Комнаглядохоронпраці) [с 25.07.1997 по 15.12.1999] 3
Комиссии (2) 3
1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів) [с 12.06.1995 по 23.11.2011] 2
2. Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) [с 21.04.1998 по 23.11.2011] 1
Другие (14) 80
1. Национальный банк Украины (Національний банк) [с 20.03.1991] 51
2. Генеральна прокуратура України (Генеральна прокуратура України) [с 05.11.1991] 1
3. Національна Академія наук України (НАН України) [с 14.11.1918] 1
4. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (НАК "Нафтогаз України") [с 25.05.1998] 1
5. Пенсійний фонд України (Пенсійний фонд) [с 28.01.1992] 2
6. Служба безпеки України (Служба безпеки України) [с 25.03.1992] 1
7. Фонд державного майна України (Фонд державного майна) [с 24.05.1991] 5
8. Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України (Головархів) [с 08.04.1992 по 13.03.1999] 2
9. Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України (ГУРЧ) [с 04.05.1994 по 13.03.1999] 1
10. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (Департам.спецтелекомсистем СБУ) [с 10.04.2000 по 25.05.2006] 1
11. Державна митна служба України (Держмитслужба України) [с 29.11.1996 по 24.12.2012] 5
12. Державна податкова адміністрація України (ДПА України) [с 22.08.1996 по 09.12.2010] 6
13. Державний департамент ветеринарної медицини (Держветмедицини) [с 17.11.1997 по 30.08.2007] 1
14. Ліцензійна палата України (Ліцензійна палата України) [с 07.02.1997 по 15.12.1999] 2
№№ Международные издатели Кол-во
Международные организации (8) 38
1. Європейський Союз (Європейський Союз) [с 07.02.1992]  1
2. Європейський суд з прав людини (Європейський суд з прав людини) [с 01.11.1998]  1
3. Міжнародна організація міграції (МОМ)   1
4. Міжнародний союз електрозв'язку (Міжнародний союз електрозв'язк)   2
5. Міжнародні суди (Міжнародні суди) 1
6. Організація Об'єднаних Націй (ООН)   10
7. Рада Європи (Рада Європи) [с 05.05.1949]  2
8. Співдружність незалежних держав (СНД) [с 08.12.1991] 20
Страны (19) 64
1. Азербайджанська Республіка (Азербайджан)   4
2. Грузія (Грузія)   6
3. Киргизька Республіка (Киргизстан)   5
4. Південно-Африканська республіка (Південна Африка)   1
5. Республіка Білорусь (Білорусь)   5
6. Республіка Болгарія (Болгарія)   1
7. Республіка Вірменія (Вірменія)   5
8. Республіка Казахстан (Казахстан)   3
9. Республіка Литва (Литва)   1
10. Республіка Молдова (Молдова)   4
11. Республіка Польща (Польща)   1
12. Республіка Таджикистан (Таджикистан)   5
13. Республіка Туреччина (Туреччина)   1
14. Республіка Туркменістан (Туркменістан)   1
15. Республіка Узбекистан (Узбекистан)   2
16. Російська Федерація (Російська Федерація)   12
17. Румунія (Румунія)   1
18. Сполучені Штати Америки (США)   1
19. Україна (Україна)   5
№№ Виды документов Кол-во
1. Закон (Закон) 15
2. Постановление (Постанова) 223
3. Указ (Указ) 104
4. Распоряжение (Розпорядження) 151
5. Приказ (Наказ) 55
6. Выдержка (Витяг) 16
7. Директива (Директива) 1
8. Договор (Договір) 1
9. Доклад (Доповідь) 1
10. Мероприятия (Заходи) 1
11. Обращение (Звернення) 1
12. Отчет (Звіт) 1
13. Инструкция (Інструкція) 9
14. Другие (Інші) 1
15. Конвенция (Конвенція) 6
16. Письмо (Лист) 38
17. Меморандум (Меморандум) 1
18. Методика (Методика) 1
19. Международный документ (Міжнародний документ) 48
20. Перечень (Перелік) 11
21. План (План) 1
22. Положение (Положення) 25
23. Порядок (Порядок) 18
24. Правила (Правила) 1
25. Программа (Програма) 3
26. Протокол (Протокол) 2
27. Регламент (Регламент) 1
28. Резолюция (Резолюція) 11
29. Решение (Рішення) 11
30. Разъяснение (Роз'яснення) 4
31. Устав (Статут) 2
32. Соглашение (Угода) 17
33. Определение (Ухвала) 17
34. Форма (Форма) 2
35. Форма типового документа (Форма типового документа) 2
№№ Годы принятия Кол-во
1998 г. (1) 663
1. Ноябрь 1998 г. 663
№№ Статус документов Кол-во
1. Действует (Чинний) 65
2. Утратил силу (Втратив чинність) 129
3. Действие остановлено (Дію зупинено) 1
4. Не вступил в силу (Не набрав чинності) 1
5. Не определено (Не визначено) 467


вверх