Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

№№ Издатели документов Кол-во
Президент (1) 170
1. Президент Украины (Президент України) [с 05.12.1991] 170
Кабинет Министров (1) 239
1. Кабинет Министров Украины (Кабінет Міністрів України) [с 24.08.1991] 239
Судебная власть (2) 14
1. Верховний Суд України (Верховний Суд України) [с 05.06.1981 по 30.09.2016] 10
2. Вищий арбітражний суд України (Вищий арбітражний суд) [с 04.06.1991 по 21.06.2001] 4
Министерства (15) 43
1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) [с 13.05.1991] 1
2. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) [с 13.05.1991] 7
3. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [с 13.05.1991] 7
4. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [с 13.05.1991] 1
5. Міністерство агропромислового комплексу України (Мінагропром України) [с 25.07.1997 по 15.12.1999] 2
6. Міністерство економіки України (до 2000 р.) (Мінекономіки (до2000р.)) [с 13.05.1991 по 15.12.1999] 4
7. Міністерство енергетики України (Міненерго України) [с 06.05.1997 по 15.12.1999] 2
8. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг України) [с 03.07.1995 по 15.12.1999] 3
9. Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури України) [с 26.09.1995 по 20.04.2005] 1
10. Міністерство освіти України (Міносвіти) [с 12.12.1991 по 15.12.1999] 2
11. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) [с 15.12.1994 по 15.12.1999] 7
12. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики України) [с 25.07.1997 по 15.12.1999] 1
13. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) [с 13.05.1991 по 16.07.2004] 3
14. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) [с 26.07.1996 по 06.07.2004] 1
15. Міністерство України у справах науки і технологій (Міннауки України) [с 26.07.1996 по 13.03.1999] 1
Комитеты (9) 12
1. Антимонопольний комітет України (Антимонопольний комітет) [с 26.11.1993] 1
2. Державний комітет рибного господарства України (Держкомрибгосп України) [с 25.07.1997 по 15.12.1999] 1
3. Державний комітет статистики України (Держкомстат України) [с 29.07.1997 по 09.12.2010] 3
4. Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон України) [с 04.11.1991 по 31.07.2003] 1
5. Державний комітет України з енергозбереження (Держкоменергозбереження) [с 26.07.1995 по 20.04.2005] 1
6. Державний комітет України з питань розвитку підприємництва (Держпідприємництва) [с 29.07.1997 по 15.12.1999] 1
7. Державний комітет України з фізичної культури і спорту (Держкомспорт України) [с 26.07.1996 по 15.12.1999] 1
8. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) [с 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
9. Державний комітет України по матеріальних резервах (Держкомрезерв) [с 08.04.1992 по 15.12.1999] 2
Агентства (1) 1
1. Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції (НАУРЄІ) [с 24.02.1998 по 15.12.1999] 1
Комиссии (2) 10
1. Центральна виборча комісія (Центрвиборчком) [с 18.11.1993] 9
2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів) [с 12.06.1995 по 23.11.2011] 1
Другие (8) 57
1. Национальный банк Украины (Національний банк) [с 20.03.1991] 33
2. Державна акціонерна компанія "Хліб України" (ДАК "Хліб України") [с 22.08.1996] 2
3. Державна акціонерна компанія "Ліки України" (ДАК"Ліки України") [с 07.07.1997] 1
4. Фонд державного майна України (Фонд державного майна) [с 24.05.1991] 6
5. Державна митна служба України (Держмитслужба України) [с 29.11.1996 по 24.12.2012] 7
6. Державна податкова адміністрація України (ДПА України) [с 22.08.1996 по 09.12.2010] 4
7. Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль України) [с 28.12.1996 по 15.12.1999] 3
8. Державне казначейство України (Державне казначейство) [с 27.04.1995 по 28.03.2011] 1
№№ Международные издатели Кол-во
Международные организации (1) 1
1. Співдружність незалежних держав (СНД) [с 08.12.1991] 1
Страны (2) 2
1. Ісламська Республіка Іран (Іран)   1
2. Російська Федерація (Російська Федерація)   1
№№ Виды документов Кол-во
1. Постановление (Постанова) 179
2. Указ (Указ) 116
3. Распоряжение (Розпорядження) 128
4. Приказ (Наказ) 60
5. Выдержка (Витяг) 8
6. Образец (Зразок) 1
7. Инструкция (Інструкція) 10
8. Письмо (Лист) 31
9. Меморандум (Меморандум) 1
10. Международный документ (Міжнародний документ) 3
11. Нормы (Норми) 2
12. Перечень (Перелік) 15
13. План (План) 1
14. Положение (Положення) 28
15. Порядок (Порядок) 36
16. Регламент (Регламент) 1
17. Соглашение (Угода) 1
18. Условия (Умови) 1
19. Определение (Ухвала) 10
20. Форма (Форма) 3
21. Форма типового документа (Форма типового документа) 3
№№ Годы принятия Кол-во
1998 г. (1) 528
1. Август 1998 г. 528
№№ Статус документов Кол-во
1. Действует (Чинний) 12
2. Утратил силу (Втратив чинність) 139
3. Действие возобновлено (Дію відновлено) 1
4. Не вступил в силу (Не набрав чинності) 1
5. Не определено (Не визначено) 375


вверх