Верховна Рада України
Законодавство України

 Про депозитарну систему України
Закон України від 06.07.20125178-VI
 1. Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України
  НКЦПФР; Рішення від 30.07.20131331
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.08.20131431/23963
  z1431-13, Чинний, Редакція від 02.06.2015, 12 кб (2 редакції)
  #301
 2. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2006 № 806
  НКЦПФР; Рішення від 30.07.20131333
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.08.20131435/23967
  z1435-13, Чинний, 4 кб
  #302
 3. Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності
  НКЦПФР; Рішення, Вимоги від 16.07.20131247
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.08.20131321/23853
  z1321-13, Чинний, Редакція від 07.11.2017, 19 кб (4 редакції)
  #303
 4. #304
 5. #305
 6. #306
 7. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394
  НКЦПФР; Рішення від 20.06.20131101
  Зареєстровано: Мін'юст України від 02.09.20131504/24036
  z1504-13, Чинний, 86 кб
  #307
 8. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
  НКЦПФР; Наказ від 20.06.2013377
  v0377863-13, База даних "Законодавство України"
  #308
 9. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
  НКЦПФР; Наказ від 20.06.2013378
  v0378863-13, База даних "Законодавство України"
  #309
 10. Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування
  НКЦПФР; Рішення, Положення, Форма, Заява, Звіт, Довідка, Свідоцтво від 18.06.20131047
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.07.20131198/23730
  z1198-13, Чинний, Редакція від 14.08.2018, 126 кб (4 редакції)
  #310
 11. #311
 12. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
  НКЦПФР; Наказ від 13.06.2013352
  v0352863-13, База даних "Законодавство України"
  #312
 13. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
  НКЦПФР; Наказ від 13.06.2013353
  v0353863-13, База даних "Законодавство України"
  #313
 14. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
  НКЦПФР; Наказ від 12.06.2013348
  v0348863-13, База даних "Законодавство України"
  #314
 15. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
  НКЦПФР; Наказ від 12.06.2013345
  v0345863-13, База даних "Законодавство України"
  #315
 16. #316
 17. Щодо застосування пункту 7 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"
  НКЦПФР; Роз'яснення від 11.06.20132
  vr-02863-13, База даних "Законодавство України"
  #317
 18. #318
 19. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності
  НКЦПФР; Рішення, Умови від 21.05.2013862
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.06.2013897/23429
  z0897-13, Чинний, Редакція від 24.11.2017, 120 кб (3 редакції)
  #319
 20. #320
 21. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами
  НКЦПФР; Рішення, Умови від 14.05.2013819
  Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2013857/23389
  z0857-13, Чинний, Редакція від 13.10.2017, 85 кб (4 редакції)
  #321
 22. Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
  НКЦПФР; Рішення, Порядок, Умови, Заява, Форма типового документа, Перелік, Опис, Довідка від 14.05.2013817
  Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2013854/23386
  z0854-13, Чинний, Редакція від 08.09.2017, 328 кб (4 редакції)
  #322
 23. Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
  НКЦПФР; Рішення, Порядок, Заява, Форма типового документа від 14.05.2013816
  Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2013862/23394
  z0862-13, Чинний, Редакція від 16.01.2018, 86 кб (4 редакції)
  #323
 24. #324
 25. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
  НКЦПФР; Рішення, Умови від 14.05.2013818
  Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.2013856/23388
  z0856-13, Чинний, Редакція від 13.10.2017, 78 кб (4 редакції)
  #325
 26. Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності
  НКЦПФР; Рішення, Положення від 23.04.2013735
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.06.20131084/23616
  z1084-13, Чинний, Редакція від 22.03.2019, 566 кб (15 редакцій)
  #326
 27. Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування
  НКЦПФР; Рішення від 18.04.2013729
  Зареєстровано: Мін'юст України від 30.04.2013705/23237
  z0705-13, Втратив чинність, Редакція від 29.07.2014, 32 кб (2 редакції)
  #327
 28. Про затвердження Положення про порядок реєстрації Правил ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
  Постанова Національного банку України; Положення від 12.04.2013137
  Зареєстровано: Мін'юст України від 29.04.2013697/23229
  z0697-13, Чинний, Редакція від 25.05.2018, 11 кб (2 редакції)
  #328
 29. #329
 30. Про затвердження Змін до нормативно-правового акта Національного банку України
  Постанова Національного банку України від 22.02.201351
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.03.2013433/22965
  z0433-13, Чинний, 29 кб
  #330
 31. Про визначення Принципів побудови системи депозитарного обліку
  НКЦПФР; Рішення, Принципи від 14.02.2013198
  vr198863-13, База даних "Законодавство України"
  #331
 32. Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 18 липня 2001 року № 11-3
  Пенсійний фонд; Наказ від 11.02.20132-6
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.02.2013333/22865
  z0333-13, Чинний, 6 кб
  #332
 33. Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності та клірингової діяльності та вимог до системи управління ризиками
  НКЦПФР; Рішення, Положення від 15.01.201337
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.02.2013216/22748
  z0216-13, Втратив чинність, Редакція від 01.01.2016, 61 кб (4 редакції)
  #333
 34. План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2013 рік
  Розпорядження Національного банку України; План, Витяг від 14.12.2012689-р
  v0689500-12, 8 кб
  #334
 35. #335
 36. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
  НКЦПФР; Рішення, Положення, Порядок від 22.11.20121688
  Зареєстровано: Мін'юст України від 14.12.20122082/22394
  z2082-12, Чинний, Редакція від 25.09.2018, 196 кб (9 редакцій)
  #336
 37. #337
 38. #338
 39. Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України
  НКЦПФР; Рішення, Довідник, Класифікатор від 08.05.2012646
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.05.2012831/21143
  z0831-12, Чинний, Редакція від 17.08.2018, 352 кб (12 редакцій)
  #339
 40. #340
 41. Про затвердження Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю
  Фонд державного майна; Наказ, Порядок, Список, Форма типового документа, Заява, Протокол від 29.07.2008878
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.08.2008783/15474
  z0783-08, Втратив чинність, Редакція від 22.05.2018, 79 кб (6 редакцій)
  #341
 42. Інструкція про застосування Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду
  Пенсійний фонд; Інструкція від 18.07.200111-3
  Зареєстровано: Мін'юст України від 04.02.2002102/6390
  z0102-02, Редакція від 11.10.2013, 67 кб (4 редакції)
  #342
 43. Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах
  Фонд державного майна; Наказ, Положення від 08.09.20001871
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.09.2000652/4873
  z0652-00, Втратив чинність, Редакція від 22.05.2018, 58 кб (8 редакцій)
  #343
 44. Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші
  Фонд державного майна; Наказ, Порядок від 09.08.20001660
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.08.2000551/4772
  z0551-00, Втратив чинність, Редакція від 22.05.2018, 58 кб (6 редакцій)
  #344
 45. Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств
  Фонд державного майна; Наказ, Порядок, Договір, Заява, Протокол, Перелік, Розпорядження, Форма типового документа від 03.07.20001368
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.07.2000428/4649
  z0428-00, Втратив чинність, Редакція від 22.05.2018, 83 кб (7 редакцій)
  #345
 46. Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування
  Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення від 30.06.200098
  Зареєстровано: Мін'юст України від 12.10.2000706/4927
  z0706-00, Втратив чинність, Редакція від 29.07.2014, 143 кб (7 редакцій)
  #346
Документи 301—346 з 346
Показувати на сторінці

вгору