Верховна Рада України
Законодавство України

№№ Класифікація документів Кількість
1. Бухгалтерський облік, оподаткування, аудит, статистика, облік і звітність 1
2. Ліцензування, сертифікація, патентування, метрологія, стандартизація, авторське право 2
3. Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування 2
4. Не визначено 2


вгору