Верховна Рада України
Законодавство України

 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Закон України від 15.12.19933687-XII
 1. Про затвердження Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу
  МОН України; Наказ, Інструкція від 13.05.2002298
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.05.2002453/6741
  z0453-02, Редакція від 25.07.2011, 13 кб (3 редакції)
  #101
 2. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на винахід (корисну модель)
  МОН України; Наказ, Інструкція від 04.04.2002238
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.04.2002372/6660
  z0372-02, Втратив чинність, Редакція від 11.05.2005, 5 кб (2 редакції)
  #102
 3. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
  МОН України; Наказ, Правила від 15.03.2002197
  Зареєстровано: Мін'юст України від 15.04.2002364/6652
  z0364-02, Редакція від 25.07.2011, 146 кб (2 редакції)
  #103
 4. #104
 5. Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
  МОН України; Наказ, Інструкція від 11.03.2002184
  Зареєстровано: Мін'юст України від 28.03.2002308/6596
  z0308-02, 13 кб
  #105
 6. Про затвердження Положення про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності
  МОН України; Наказ, Положення від 28.01.200247
  Зареєстровано: Мін'юст України від 08.02.2002120/6408
  z0120-02, Втратив чинність, Редакція від 12.11.2003, 3 кб (3 редакції)
  #106
 7. Про організацію захисту прав інтелектуальної власності
  Держмитслужба України; Лист від 11.01.200211/6-24-294-ЕП
  v-294342-02, База даних "Законодавство України"
  #107
 8. #108
 9. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи
  МОН України; Наказ, Положення від 14.11.2001739
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.11.2001965/6156
  z0965-01, Редакція від 23.12.2011, 21 кб (2 редакції)
  #109
 10. Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі
  МОН України; Наказ, Положення від 14.11.2001738
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.11.2001964/6155
  z0964-01, Редакція від 23.12.2011, 16 кб (2 редакції)
  #110
 11. #111
 12. #112
 13. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі
  МОН України; Наказ, Положення від 20.06.2001469
  Зареєстровано: Мін'юст України від 04.07.2001558/5749
  z0558-01, Редакція від 25.07.2011, 37 кб (5 редакцій)
  #113
 14. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи
  МОН України; Наказ, Положення від 12.04.2001291
  Зареєстровано: Мін'юст України від 28.04.2001379/5570
  z0379-01, Редакція від 25.07.2011, 46 кб (6 редакцій)
  #114
 15. Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ, Положення від 05.03.200178
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.03.2001250/5441
  z0250-01, Редакція від 18.10.2010, 59 кб (2 редакції)
  #115
 16. #116
 17. Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов'язані із здійсненням права власності та його захистом
  Вищий арбітражний суд; Лист від 31.01.200101-8/98
  v8_98800-01, Редакція від 21.07.2006, 46 кб (8 редакцій)
  #117
 18. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
  МОН України; Наказ, Правила від 22.01.200122
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.02.2001173/5364
  z0173-01, Редакція від 25.07.2011, 146 кб (4 редакції)
  #118
 19. #119
 20. Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі)
  МОН України; Наказ, Інструкція від 18.09.2000451
  Зареєстровано: Мін'юст України від 02.10.2000675/4896
  z0675-00, Втратив чинність, Редакція від 30.07.2001, 33 кб
  #120
 21. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи
  МОН України; Наказ, Положення від 25.07.2000346
  Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2000502/4723
  z0502-00, Втратив чинність, Редакція від 28.04.2001, 26 кб
  #121
 22. #122
 23. #123
 24. Щодо отримання патенту України на винахід
  Держпатент України; Лист від 09.04.199924-25/810
  v_810223-99, База даних "Законодавство України"
  #124
 25. Методичні рекомендації з визначення прибутку від використання об'єктів промислової власності
  Держпатент України; Рекомендації від 26.08.199880
  v0080223-98, База даних "Законодавство України"
  #125
 26. Про затвердження Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи
  Міннауки України; Наказ, Положення від 24.04.1998131
  Зареєстровано: Мін'юст України від 16.07.1998462/2902
  z0462-98, 36 кб
  #126
 27. Про видавничу справу
  Закон України від 05.06.1997318/97-ВР
  318/97-ВР, Чинний, Редакція від 04.10.2018, 81 кб (18 редакцій)
  #127
 28. Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)
  Держпатент України; Наказ, Порядок від 29.11.1996244
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.12.1996730/1755
  z0730-96, Втратив чинність, Редакція від 15.04.2002, 80 кб (2 редакції)
  #128
 29. Щодо питань створення лікарських засобів
  МОЗ України; Наказ, Порядок від 16.08.1996259
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.10.1996639/1664
  z0639-96, Втратив чинність, Редакція від 04.12.2005, 8 кб (6 редакцій)
  #129
 30. Конституція України
  Верховна Рада України; Конституція України, Конституція, Закон від 28.06.1996254к/96-ВР
  254к/96-ВР, Чинний, Редакція від 21.02.2019, 207 кб (9 редакцій)
  #130
 31. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи та порядок видачі патентів
  Держпатент України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 07.06.1996122
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.06.1996304/1329
  z0304-96, Втратив чинність, Редакція від 15.08.2000, 19 кб (3 редакції)
  #131
 32. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі та порядок видачі патентів
  Держпатент України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 07.06.1996123
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.06.1996305/1330
  z0305-96, Втратив чинність, Редакція від 04.07.2001, 21 кб (3 редакції)
  #132
 33. Про затвердження Порядку розгляду заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять державну таємницю
  Держпатент України; Наказ, Порядок від 26.03.199657
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.04.1996172/1197
  z0172-96, Втратив чинність, Редакція від 15.04.2002, 14 кб (2 редакції)
  #133
 34. Про затвердження Положення про Апеляційну раду Держпатенту України
  Держпатент України; Наказ, Положення від 28.02.199634
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.04.1996171/1196
  z0171-96, Втратив чинність, Редакція від 12.11.2003, 2 кб (5 редакцій)
  #134
 35. Про затвердження Інструкції про особливості складання та подання заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять державну таємницю
  Держпатент України; Наказ, Інструкція від 21.02.199632
  Зареєстровано: Мін'юст України від 14.03.1996111/1136
  z0111-96, Втратив чинність, Редакція від 15.04.2002, 15 кб (2 редакції)
  #135
 36. Про затвердження Порядку видачі посвідчень України на винаходи, що становлять державну таємницю і охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
  Держпатент України; Наказ від 23.01.199610
  Зареєстровано: Мін'юст України від 16.02.199677/1102
  z0077-96, Втратив чинність, Редакція від 28.03.2002, 10 кб (2 редакції)
  #136
 37. Про затвердження нормативних актів
  Держпатент України; Наказ, Положення від 14.12.1995187
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.01.199623/1048
  z0023-96, Втратив чинність, Редакція від 12.11.2003, 2 кб (3 редакції)
  #137
 38. Положення про Державний реєстр посвідчень України на корисні моделі, що становлять державну таємницю, та порядок видачі посвідчень
  Держпатент України; Положення від 14.12.1995187
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.01.199625/1050
  z0025-96, Втратив чинність, Редакція від 20.11.2001, 11 кб (2 редакції)
  #138
 39. Про затвердження нормативних актів
  Держпатент України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 10.11.1995164
  Зареєстровано: Мін'юст України від 22.11.1995418/954
  z0418-95, Втратив чинність, Редакція від 12.11.2003, 2 кб (5 редакцій)
  #139
 40. Інструкція про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)
  Держпатент України; Інструкція від 10.11.1995164
  Зареєстровано: Мін'юст України від 22.11.1995419/955
  z0419-95, Втратив чинність, Редакція від 30.07.2001, 15 кб (3 редакції)
  #140
 41. Про затвердження нормативних актів
  Держпатент України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 13.07.1995111
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.07.1995246/782
  z0246-95, Редакція від 26.07.2005, 2 кб (2 редакції)
  #141
 42. Інструкція про порядок заповнення звіту про оновлення продукції машинобудування
  Мінстат; Інструкція від 06.07.1995168
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.07.1995238/774
  z0238-95, Втратив чинність, Редакція від 01.01.2004, 29 кб (2 редакції)
  #142
 43. Про затвердження Інструкції про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури
  Держпатент України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 26.06.1995106/115
  Зареєстровано: Мін'юст України від 04.08.1995286/822
  z0286-95, 76 кб
  #143
 44. Про затвердження нормативних актів
  Держпатент України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 06.06.199589
  Зареєстровано: Мін'юст України від 21.06.1995180/716
  z0180-95, Втратив чинність, Редакція від 12.11.2003, 3 кб (4 редакції)
  #144
 45. Про затвердження Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах
  Держпатент України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 22.05.199581
  Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.1995163/699
  z0163-95, Втратив чинність, Редакція від 12.11.2003, 16 кб (3 редакції)
  #145
 46. Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах
  Держпатент України; Інструкція від 22.05.199581
  Зареєстровано: Мін'юст України від 01.06.1995164/700
  z0164-95, Втратив чинність, Редакція від 12.11.2003, 15 кб (3 редакції)
  #146
 47. #147
 48. Про затвердження Правил проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель
  Держпатент України; Наказ, Правила від 09.03.199544
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.04.1995115/651
  z0115-95, Втратив чинність, Редакція від 20.12.1996, 67 кб (2 редакції)
  #148
 49. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності
  Закон України від 28.02.199575/95-ВР
  75/95-ВР, Чинний, Редакція від 16.01.2016, 14 кб (8 редакцій)
  #149
 50. Про затвердження Порядку надання послуг Держпатентом України
  Держпатент України; Наказ від 25.01.19959
  Зареєстровано: Мін'юст України від 28.02.199550/586
  z0050-95, Втратив чинність, Редакція від 12.11.2003, 24 кб (5 редакцій)
  #150
Документи 101—150 з 162
Показувати на сторінці

вгору