Верховна Рада України
Законодавство України

 Про поводження з радіоактивними відходами
Закон України від 30.06.1995255/95-ВР
 1. Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами
  Закон України; Програма, Паспорт, Заходи від 17.09.2008516-VI
  516-VI, Чинний, Редакція від 15.11.2011, 248 кб (3 редакції)
  #51
 2. #52
 3. #53
 4. Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії
  Держатомрегулювання України; Наказ, Вимоги, Умови, Форма типового документа, Звіт, Форма від 28.12.2007193
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.01.200831/14722
  z0031-08, Чинний, 52 кб
  #54
 5. Про затвердження Вимог та правил довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях
  Держатомрегулювання України; Наказ, Вимоги, Правила, Перелік від 07.12.2007169
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.02.2008149/14840
  z0149-08, Чинний, 54 кб
  #55
 6. Про затвердження Вимог щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів
  Держатомрегулювання України; Наказ, Вимоги від 07.12.2007168
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.02.2008134/14825
  z0134-08, Чинний, 38 кб
  #56
 7. Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання
  Верховна Рада України; Повідомлення, Угода, Програма, Список від 29.11.2007
  n0003001-07, Редакція від 17.09.2008, 277 кб (2 редакції)
  #57
 8. Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів
  Держатомрегулювання України; Наказ, Умови, Порядок, Перелік, Заява, Форма типового документа, Дозвіл від 19.11.2007161
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.12.20071352/14619
  z1352-07, Чинний, 29 кб
  #58
 9. Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 03.10.20071196
  1196-2007-п, Чинний, Редакція від 28.08.2019, 31 кб (3 редакції)
  #59
 10. Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування
  Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Перелік, Декларація, План, Заходи від 18.07.2007939
  939-2007-п, Чинний, Редакція від 07.06.2013, 36 кб (3 редакції)
  #60
 11. Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах
  Держатомрегулювання України; Наказ, Положення від 29.05.200781
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.06.2007605/13872
  z0605-07, Втратив чинність, Редакція від 02.10.2018, 60 кб (2 редакції)
  #61
 12. Про державну інвентаризацію радіоактивних відходів у 2007 році
  Мінпаливенерго України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Акт, Звіт, Картка від 22.05.2007254
  v0254558-07, База даних "Законодавство України"
  #62
 13. Про затвердження Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії
  Держатомрегулювання України; Наказ, Вимоги, Форма типового документа від 16.10.2006162
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.12.20061268/13142
  z1268-06, Чинний, Редакція від 08.01.2019, 81 кб (2 редакції)
  #63
 14. Про створення у Верховній Раді України п'ятого скликання Коаліції демократичних сил
  Верховна Рада України; Повідомлення, Угода, Список, Програма від 22.06.2006
  n0002001-06, 275 кб
  #64
 15. Про внесення змін до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002)
  Держатомрегулювання України; Наказ від 30.05.200675
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.06.2006703/12577
  z0703-06, Чинний, 13 кб
  #65
 16. #66
 17. Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів
  МНС України (з 2005 р.); Наказ, Методика, Перелік від 23.02.200698
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.03.2006286/12160
  z0286-06, Чинний, 113 кб
  #67
 18. Про затвердження Програми розвитку та реформування системи ядерного регулювання України
  Держатомрегулювання України; Постанова, Програма, План, Вимоги від 29.12.200539
  v0039578-05, База даних "Законодавство України"
  #68
 19. #69
 20. #70
 21. Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"
  МОЗ України; Наказ, Правила, Форма типового документа, Вказівки, Перелік від 02.02.200554
  Зареєстровано: Мін'юст України від 20.05.2005552/10832
  z0552-05, Чинний, 393 кб
  #71
 22. Про затвердження "Основних положень забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу"
  Держатомрегулювання України; Наказ, Положення, Перелік від 29.12.2004198
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.01.200549/10329
  z0049-05, Чинний, Редакція від 17.01.2005, 58 кб
  #72
 23. Про затвердження Рекомендацій щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах
  Держатомрегулювання України; Наказ, Рекомендації, Вимоги, Перелік від 25.10.2004160
  v0160578-04, База даних "Законодавство України"
  #73
 24. Про затвердження Методики з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок
  Держатомрегулювання України; Наказ, Методика, Перелік від 30.06.2004113
  v0113578-04, База даних "Законодавство України"
  #74
 25. Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки
  Закон України від 24.06.20041868-IV
  1868-IV, Чинний, Редакція від 11.06.2017, 32 кб (12 редакцій)
  #75
 26. #76
 27. Про митне оформлення відходів
  Держмитслужба України; Лист від 02.03.200425/4-9-17/2495-ЕП
  v2495342-04, Втратив чинність, База даних "Законодавство України"
  #77
 28. #78
 29. Порядок проведення інспекційних обстежень та перевірок сховищ для захоронення радіоактивних відходів на етапах експлуатації та закриття
  Держатомрегулювання України; Порядок, План від 19.06.200375
  v0075578-03, База даних "Законодавство України"
  #79
 30. #80
 31. Про затвердження Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002)
  Держатомрегулювання України; Наказ, Порядок, Форма від 11.02.200327
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.02.2003160/7481
  z0160-03, Редакція від 09.02.2016, 36 кб (4 редакції)
  #81
 32. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
  Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 25.12.20022015
  2015-2002-п, Втратив чинність, Редакція від 17.04.2009, 68 кб
  #82
 33. Про затвердження Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами
  Держатомрегулювання України; Наказ, Умови від 22.10.2002110
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.11.2002874/7162
  z0874-02, Редакція від 28.01.2018, 123 кб (4 редакції)
  #83
 34. Про місце та умови зберігання бланків сертифікатів цінних паперів
  ПАРД; Лист від 01.10.200201-03/356
  v_356378-02, База даних "Законодавство України"
  #84
 35. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів
  Закон України від 07.03.20023073-III
  3073-III, Чинний, Редакція від 28.06.2015, 22 кб (5 редакцій)
  #85
 36. #86
 37. Порядок взаємодії Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання з Державним реєстром радіоактивних відходів
  Мінекоресурсів України, МНС України; Порядок від 22.03.2001117/66
  v0117556-01, База даних "Законодавство України"
  #87
 38. Про затвердження Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
  Мінекоресурсів України; Наказ, Правила від 14.12.2000241
  Зареєстровано: Мін'юст України від 12.01.200113/5204
  z0013-01, Редакція від 12.04.2009, 11 кб
  #88
 39. #89
 40. Національний план дій з гігієни довкілля на 2000 - 2005 роки
  Кабінет Міністрів України; План від 02.10.2000
  n0002120-00, 170 кб
  #90
 41. Програма інтеграції України до Європейського Союзу
  Президент України; Програма від 14.09.2000
  n0001100-00, Редакція від 10.07.2015, 870 кб (2 редакції)
  #91
 42. Норми радіаційної безпеки України; доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)
  Голов.державн.санітарний лікар, МОЗ України; Постанова, Норми, Структура, Вимоги, Схема від 12.07.2000116
  v0116488-00, База даних "Законодавство України"
  #92
 43. #93
 44. Про парламентські слухання щодо чотирнадцятої річниці Чорнобильської катастрофи
  Постанова Верховної Ради України від 20.04.20001681-III
  1681-III, 17 кб
  #94
 45. #95
 46. #96
 47. #97
 48. #98
 49. #99
 50. #100
Документи 51—100 з 120
Показувати на сторінці

вгору