Верховна Рада України
Законодавство України

 1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання розпорядчого документа про облікову політику державного підприємства та акціонерного товариства
  Мінагрополітики України; Наказ, Рекомендації, Форма типового документа від 22.06.2016217
  v0217730-16, База даних "Законодавство України"
  #1
 2. Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо основних засобів
  Держстат України; Наказ, Положення від 07.07.2014208
  v0208832-14, База даних "Законодавство України"
  #2
 3. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
  Мінфін України; Наказ від 08.02.201448
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.02.2014341/25118
  z0341-14, Чинний, 55 кб
  #3
 4. Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
  НКЦПФР; Рішення, Положення, Довідка, Форма типового документа від 30.07.20131336
  Зареєстровано: Мін'юст України від 21.08.20131444/23976
  z1444-13, Чинний, Редакція від 14.11.2017, 79 кб (4 редакції)
  #4
 5. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
  Мінфін України; Наказ від 27.06.2013627
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.07.20131242/23774
  z1242-13, Чинний, Редакція від 12.05.2015, 61 кб (2 редакції)
  #5
 6. #6
 7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності
  Мінфін України; Наказ, Рекомендації від 28.03.2013433
  v0433201-13, База даних "Законодавство України"
  #7
 8. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
  Мінфін України; Наказ, План від 09.12.20111591
  Зареєстровано: Мін'юст України від 28.12.20111556/20294
  z1556-11, Чинний, Редакція від 23.08.2013, 18 кб (3 редакції)
  #8
 9. #9
 10. Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
  Мінфін України; Наказ, Положення, Форма, Звіт від 24.01.201125
  Зареєстровано: Мін'юст України від 14.02.2011189/18927
  z0189-11, Чинний, 71 кб
  #10
 11. Щодо деяких питань з бухгалтерського обліку
  Мінфін України; Лист, Витяг від 21.07.201031-34020-20-10/18556
  v8556201-10, База даних "Законодавство України"
  #11
 12. #12
 13. Щодо форм річної фінансової звітності
  Мінфін України; Роз'яснення, Перелік від 28.12.2009
  n0001201-09, База даних "Законодавство України"
  #13
 14. Про надання зауважень (щодо Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів)
  Мінфін України; Лист від 16.11.200931-34000-30-5/31019
  v3400201-09, База даних "Законодавство України"
  #14
 15. Щодо бухгалтерського обліку переданих в оренду активів
  Мінфін України; Лист, Витяг від 05.11.200931-34000-20-27/29944
  v2994201-09, База даних "Законодавство України"
  #15
 16. Щодо відображення в бухгалтерському обліку активів при припиненій діяльності
  Мінфін України; Лист від 27.03.200931-34010-10-27/8710
  v8710201-09, База даних "Законодавство України"
  #16
 17. Про внесення змін до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 19.06.2006 N 338 "Про облікову політику"
  Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ від 19.09.2008483
  v0483644-08, База даних "Законодавство України"
  #17
 18. Про затвердження Змін до Інструкції щодо складання форми державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)"
  Держкомстат України; Наказ від 08.09.2008314
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.09.2008887/15578
  z0887-08, Чинний, Редакція від 08.11.2013, 7 кб (2 редакції)
  #18
 19. Щодо бухгалтерського обліку окремих активів
  Мінфін України; Лист від 29.08.200831-34000-01-13/33357
  v3357201-08, База даних "Законодавство України"
  #19
 20. #20
 21. Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку
  Мінфін України; Наказ від 08.07.2008901
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.07.2008680/15371
  z0680-08, Чинний, 7 кб
  #21
 22. Щодо форм квартальної фінансової звітності
  Мінфін України; Роз'яснення від 20.06.2008
  n0002201-08, База даних "Законодавство України"
  #22
 23. Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку
  Мінфін України; Наказ від 31.05.2008756
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.06.2008539/15230
  z0539-08, Чинний, Редакція від 19.03.2013, 13 кб (2 редакції)
  #23
 24. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
  Мінфін України; Наказ від 05.03.2008353
  Зареєстровано: Мін'юст України від 19.03.2008225/14916
  z0225-08, Чинний, Редакція від 01.01.2015, 21 кб (3 редакції)
  #24
 25. Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617
  Мінфін України; Наказ, Положення від 03.10.20071100
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.10.20071221/14488
  z1221-07, Чинний, Редакція від 10.01.2012, 18 кб (2 редакції)
  #25
 26. Щодо списання непокритих збитків підприємства, що ліквідується
  Мінфін України; Лист від 02.08.200731-34000-10-10/15607
  v5607201-07, База даних "Законодавство України"
  #26
 27. Про облікову політику
  Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ, Рекомендації від 19.06.2006338
  v0338644-06, База даних "Законодавство України"
  #27
 28. Щодо дій принципу безперервності підприємствами, діяльність яких припинена
  Мінфін України; Лист від 06.03.200631-34000-20-10/4555
  v4555201-06, База даних "Законодавство України"
  #28
 29. Про програми удосконалення знань аудиторів
  Аудиторська палата; Рішення, Програма від 02.02.2006159/3
  vr9_3230-06, Втратив чинність, База даних "Законодавство України"
  #29
 30. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо системи управління та розкриття інформації фінансовими установами
  Держфінпослуг; Розпорядження, Рекомендації від 27.12.20055207
  v5207486-05, База даних "Законодавство України"
  #30
 31. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"
  Мінфін України; Наказ, Положення, Форма від 19.05.2005412
  Зареєстровано: Мін'юст України від 03.06.2005621/10901
  z0621-05, Чинний, Редакція від 09.08.2013, 72 кб (6 редакцій)
  #31
 32. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"
  Мінфін України; Наказ, Положення від 24.12.2004817
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.01.200535/10315
  z0035-05, Чинний, Редакція від 10.01.2012, 33 кб (3 редакції)
  #32
 33. Складання річної фінансової звітності
  Редакції видань; Коментар від 03.02.2004
  n0034697-04, База даних "Законодавство України"
  #33
 34. Цивілізована ампутація (коментар до П(С)БО 27 "Діяльність, що припиняється")
  Редакції видань; Коментар від 05.01.2004
  n0001697-04, База даних "Законодавство України"
  #34
 35. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
  Мінфін України; Наказ, Положення, Форма від 25.02.200039
  Зареєстровано: Мін'юст України від 15.03.2000161/4382
  z0161-00, Редакція від 23.07.2019, 69 кб (23 редакції)
  #35
 36. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"
  Мінфін України; Наказ, Положення від 31.01.200020
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.02.200085/4306
  z0085-00, Редакція від 18.03.2014, 15 кб (8 редакцій)
  #36
 37. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
  Мінфін України; Інструкція від 30.11.1999291
  Зареєстровано: Мін'юст України від 21.12.1999893/4186
  z0893-99, Редакція від 23.07.2019, 1.36 Мб (19 редакцій)
  #37
 38. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
  Закон України від 16.07.1999996-XIV
  996-XIV, Чинний, Редакція від 16.11.2018, 69 кб (25 редакцій)
  #38
 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (Форма N 1)
  Мінфін України; Положення від 31.03.199987
  Зареєстровано: Мін'юст України від 21.06.1999396/3689
  z0396-99, Втратив чинність, Редакція від 19.03.2013, 50 кб (17 редакцій)
  #39
 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (Форма N 2)
  Мінфін України; Положення, Форма від 31.03.199987
  Зареєстровано: Мін'юст України від 21.06.1999397/3690
  z0397-99, Втратив чинність, Редакція від 19.03.2013, 43 кб (19 редакцій)
  #40
Документи 1—40 з 40
Показувати на сторінці

вгору