Verkhovna Rada of Ukraine
Laws of Ukraine
Thursday, June 20, 2019

Issuers of documents Number
Verkhovna Rada (1) 27
1. Verkhovna Rada of Ukraine ( ) [from24.08.1991] 27
Types of documents Number
1. Law () 13
2. Resolution () 14
Years of adoption Number
1. 2004 2
2. 2003 16
3. 2002 9
State of documents Number
1. Valid () 11
2. Invalid ( ) 2
3. Not specified ( ) 14


on top