Верховна Рада України
Законодавство України

№№ Видавники документів Кількість
1. Кабінет Міністрів України [з 24.08.1991] 142
2. Верховна Рада України [з 24.08.1991] 71
3. Міністерство фінансів України (Мінфін України) [з 13.05.1991] 17
4. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) [з 13.05.1991] 17
5. Державна податкова адміністрація України (ДПА України) [з 22.08.1996 по 09.12.2010] 16
6. Національний банк України (Національний банк) [з 20.03.1991] 13
7. Вищий адміністративний суд України (Вищий адміністративний суд) [з 01.10.2002] 10
8. Президент України [з 05.12.1991] 8
9. Державна податкова служба України (ДПС України) [з 09.12.2010 по 24.12.2012] 8
10. Вищий господарський суд України (Вищий господарський суд) [з 21.06.2001] 6
11. Конституційний Суд України (Конституційний Суд) [з 16.10.1996] 5
12. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) [з 11.12.2002 по 23.11.2011] 5
13. Головна державна податкова інспекція України (ГДПІ України) [з 04.12.1990 по 22.08.1996] 3
14. Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) [з 24.12.2012 по 01.03.2014] 3
15. Президія Верховної Ради України (Президія ВР України) [з 24.08.1991 по 28.06.1996] 2
16. Верховний Суд України [з 05.06.1981 по 30.09.2016] 1
17. Вищий арбітражний суд України (Вищий арбітражний суд) [з 04.06.1991 по 21.06.2001] 1
18. Державне казначейство України (Державне казначейство) [з 27.04.1995 по 28.03.2011] 1
19. Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології) [з 08.04.1992 по 13.03.1999] 1
20. Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) [з 27.01.1993 по 25.07.1997] 1
21. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНмолодьспорт України) [з 09.12.2010 по 28.02.2013] 1
22. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики України) [з 09.12.2010] 1
23. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) [з 23.11.2011 по 27.08.2014] 1
24. Фонд державного майна України (Фонд державного майна) [з 24.05.1991] 1


вгору