Gerb of Ukraine

№№ Classification of documents Number
1. Banks, finance, credit, budget (Банки, фінанси, кредит, бюджет) 7
2. Civil and civil procedural law (including privatization, rent, property) (Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство (в т.ч. приватизація, оренда, власність)) 1
3. Court, prosecution, justice. Bodies of supervision and control (Суд, прокуратура, юстиція. Органи нагляду та контролю) 2
4. Drafts. Alterations and additions to legislative acts. Loss of force (Проекти. Внесення змін і доповнень до нормативних актів. Втрата чинності) 1
5. Health, family, youth, sport, tourism (Охорона здоров'я, сім'я, молодь, спорт, туризм) 10
6. Housing legislation. Housing and communal services (Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство) 1
7. Judicial practice (Судова практика) 4
8. Labor relations, employment, labor protection (Трудові відносини, зайнятість населення, охорона праці) 2
9. Legislation on administrative responsibility (Законодавство про адміністративну відповідальність) 1
10. Licensing, certification, patenting, metrology, standardization, copyright (Ліцензування, сертифікація, патентування, метрологія, стандартизація, авторське право) 3
11. No specified 68
12. Nuclear law. Chernobyl and other nuclear accidents and tests (Ядерне законодавство. Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій та випробувань) 1
13. Science, education, culture (Наука, освіта, культура) 29
14. Social security, insurance (Соціальне забезпечення, страхування) 4
15. State and public areas (including nationality, passport system, the entry-exit, administrative divisions, the supervision and control) (Державний та суспільний устрій (в т.ч. громадянство, паспортна система, в'їзд-виїзд, адміністративний поділ, органи нагляду та контролю)) 6
16. Trade, catering, domestic services (Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування) 1
17. Transport, communications, information (Транспорт, зв'язок, інформація) 2


on top