1. #1
 2. #2
 3. #3
 4. #4
 5. Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах
  Вищий спеціалізований суд; Resolution on October 17, 201410
  v0010740-14, Revision on September 25, 2015, 71 kb (2 revisions)
  #5
 6. #6
 7. Про інформаційний лист
  Мінекономрозвитку України; Лист, Витяг, Протокол, Форма типового документа, Журнал, Звіт on April 9, 2012
  n0005731-12, Database "Legislation of Ukraine"
  #7
 8. Справа «Загородній проти України» (Заява № 27004/06)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Decision, Causa on November 24, 2011
  974_739, 41 kb
  #8
 9. #9
 10. #10
 11. Про стягнення коштів
  Вищий господарський суд; Resolution, Causa on January 25, 200616/65
  v16_6600-06, 7 kb
  #11
 12. Про стягнення коштів
  Вищий господарський суд; Resolution, Causa on June 7, 200503/177-04
  v177-600-05, 18 kb
  #12
 13. Про стягнення суми
  Resolution of the Suprime Court of Ukraine on October 1, 200230/63
  v0_63700-02, 8 kb
  #13
 14. #14
 15. Про стягнення коштів
  Вищий господарський суд; Resolution on May 30, 2002
  n0030600-02, Invalid, Revision on October 1, 2002, 5 kb
  #15
 16. #16
 17. #17
 18. #18
 19. On the Constitutional Court of Ukraine
  Law of Ukraine on October 16, 1996422/96-ВР
  422/96-ВР, Invalid, Revision on August 3, 2017, 111 kb (12 revisions)
  #19
 20. The Constitution of Ukraine
  Verkhovna Rada of Ukraine; Конституція України, Constitution, Law on June 28, 1996254к/96-ВР
  254к/96-ВР, Valid, Revision on February 21, 2019, 207 kb (9 revisions)
  #20
 21. Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист
  Resolution of the Suprime Court of Ukraine on July 7, 199510
  v0010700-95, Invalid, Revision on October 24, 2003, 25 kb (4 revisions)
  #21
 22. On Bar
  Law of Ukraine on December 19, 19922887-XII
  2887-XII, Invalid, Revision on November 19, 2012, 23 kb (13 revisions)
  #22
 23. Commercial and Procedural Code of Ukraine
  Code of Ukraine; Law, Code on November 6, 19911798-XII
  1798-XII, Valid, Revision on August 28, 2018, 637 kb (82 revisions)
  #23
 24. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 7, 19848073-X
  80731-X, Valid, Revision on May 19, 2019, 923 kb (344 revisions)
  #24
 25. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 7, 19848073-X
  80732-X, Valid, Revision on February 7, 2019, 589 kb (258 revisions)
  #25
 26. #26
 27. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
  ООН; Pact, International document on December 16, 1966
  995_043, Valid, Revision on October 19, 1973, 47 kb (2 revisions)
  #27
 28. Цивільний процесуальний кодекс України
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on July 18, 1963
  1501-06, Invalid, Revision on September 1, 2005, 111 kb (17 revisions)
  #28
 29. The Criminal Procedural Code of Ukraine
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 28, 19601001-05
  1001-05, Invalid, Revision on November 19, 2012, 205 kb (111 revisions)
  #29
 30. Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 94 до статті 236-8)
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 28, 1960
  1002-05, Invalid, Revision on November 19, 2012, 240 kb (93 revisions)
  #30
 31. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
  Рада Європи; Convention, International document on November 4, 1950
  995_004, Valid, Revision on October 2, 2013, 56 kb (8 revisions)
  #31
Documents 1—31 from 31
Items on page

on top