Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо заяв про злочини)
Decision of the Constitutional Court of Ukraine on December 14, 201119-рп/2011
 1. #1
 2. #2
 3. #3
 4. The Code of Administrative Proceedings of Ukraine
  Code of Ukraine; Code, Law on July 6, 20052747-IV
  2747-IV, Valid, Revision on October 20, 2019, 712 kb (90 revisions)
  #4
 5. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту"
  Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Recommendations, International document on May 12, 2004Rec(2004)6, Rec(2004) 6
  994_718, 23 kb
  #5
 6. #6
 7. #7
 8. #8
 9. On the Constitutional Court of Ukraine
  Law of Ukraine on October 16, 1996422/96-ВР
  422/96-ВР, Invalid, Revision on August 3, 2017, 111 kb (12 revisions)
  #9
 10. The Constitution of Ukraine
  Verkhovna Rada of Ukraine; Конституція України, Constitution, Law on June 28, 1996254к/96-ВР
  254к/96-ВР, Valid, Revision on February 21, 2019, 207 kb (10 revisions)
  #10
 11. #11
 12. #12
 13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
  ООН; Pact, International document on December 16, 1966
  995_043, Valid, Revision on October 19, 1973, 47 kb (2 revisions)
  #13
 14. The Criminal Procedural Code of Ukraine
  Code of Ukraine; Law, Code on December 28, 19601001-05
  1001-05, Invalid, Revision on November 19, 2012, 205 kb (111 revisions)
  #14
 15. Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 94 до статті 236-8)
  Code of Ukraine; Law, Code on December 28, 1960
  1002-05, Invalid, Revision on November 19, 2012, 240 kb (93 revisions)
  #15
 16. Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 237 до статті 485)
  Code of Ukraine; Law, Code on December 28, 1960
  1003-05, Invalid, Revision on November 19, 2012, 345 kb (34 revisions)
  #16
 17. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
  Рада Європи; Convention, International document on November 4, 1950
  995_004, Valid, Revision on October 2, 2013, 56 kb (8 revisions)
  #17
 18. Загальна декларація прав людини (рос/укр)
  ООН; Declaration, International document on December 10, 1948
  995_015, 28 kb
  #18
Documents 1—18 from 18
Items on page

on top