1. #1
 2. #2
 3. #3
 4. #4
 5. #5
 6. #6
 7. #7
 8. #8
 9. #9
 10. #10
 11. #11
 12. #12
 13. #13
 14. Справа "Гарькавий проти України" (Заява N 25978/07)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Decision, Causa on February 18, 2010
  974_544, 56 kb
  #14
 15. Справа "Доронін проти України" (Заява N 16505/02)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Decision, Causa on February 19, 2009
  974_663, 36 kb
  #15
 16. Справа "Микола Кучеренко проти України" (Заява N 16447/04)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Decision, Causa on February 19, 2009
  974_482, 27 kb
  #16
 17. Справа "Новік проти України" (Заява N 48068/06)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Decision, Causa on December 18, 2008
  974_442, 12 kb
  #17
 18. Справа "Єлоєв проти України" (Заява N 17283/02)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Decision, Causa on November 6, 2008
  974_433, 46 kb
  #18
 19. Справа "Солдатенко проти України" (Заява N 2440/07)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Decision, Causa on October 23, 2008
  974_504, 131 kb
  #19
 20. #20
 21. #21
 22. #22
 23. #23
 24. The Criminal Code of Ukraine
  Code of Ukraine; Code, Law on April 5, 20012341-III
  2341-III, Valid, Revision on September 25, 2019, 838 kb (178 revisions)
  #24
 25. On the Constitutional Court of Ukraine
  Law of Ukraine on October 16, 1996422/96-ВР
  422/96-ВР, Invalid, Revision on August 3, 2017, 111 kb (12 revisions)
  #25
 26. The Constitution of Ukraine
  Verkhovna Rada of Ukraine; Конституція України, Constitution, Law on June 28, 1996254к/96-ВР
  254к/96-ВР, Valid, Revision on February 21, 2019, 207 kb (10 revisions)
  #26
 27. #27
 28. On Militia
  Law of Ukrainian SSR on December 20, 1990565-XII
  565-XII, Invalid, Revision on November 7, 2015, 135 kb (69 revisions)
  #28
 29. Резолюція 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року
  ООН; Resolution, International document on December 14, 1990
  995_204, 8 kb
  #29
 30. #30
 31. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 7, 19848073-X
  80731-X, Valid, Revision on September 25, 2019, 934 kb (349 revisions)
  #31
 32. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 7, 19848073-X
  80732-X, Valid, Revision on September 25, 2019, 605 kb (263 revisions)
  #32
 33. Де Вільде (De Wilde), Оомс (Ooms) и Версіп (Versyp) проти Бельгії
  Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Causa, Decision on June 18, 1971
  980_161, 135 kb
  #33
 34. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
  ООН; Pact, International document on December 16, 1966
  995_043, Valid, Revision on October 19, 1973, 47 kb (2 revisions)
  #34
 35. The Criminal Procedural Code of Ukraine
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 28, 19601001-05
  1001-05, Invalid, Revision on November 19, 2012, 205 kb (111 revisions)
  #35
 36. Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 94 до статті 236-8)
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 28, 1960
  1002-05, Invalid, Revision on November 19, 2012, 240 kb (93 revisions)
  #36
 37. Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 237 до статті 485)
  Code of Ukrainian SSR; Law, Code on December 28, 1960
  1003-05, Invalid, Revision on November 19, 2012, 345 kb (34 revisions)
  #37
 38. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
  Рада Європи; Convention, International document on November 4, 1950
  995_004, Valid, Revision on October 2, 2013, 56 kb (8 revisions)
  #38
 39. Загальна декларація прав людини (рос/укр)
  ООН; Declaration, International document on December 10, 1948
  995_015, 28 kb
  #39
Documents 1—39 from 39
Items on page

on top