1. #1
 2. #2
 3. #3
 4. Каїрська декларація про права людини у ісламі
  ООН; Declaration, International document on August 5, 1990
  995_882, 15 kb
  #4
 5. #5
 6. Про обрання Комісії Верховної Ради Української РСР у правах людини
  Resolution of the Verkhovna Rada of Ukrainian SSR on June 28, 199042-XII
  42-XII, Revision on June 25, 1991, 2 kb (3 revisions)
  #6
 7. Про політичне, соціально-економічне та екологічне становище України
  Resolution of the Verkhovna Rada of Ukrainian SSR on May 29, 199010-XII
  10-XII, 3 kb
  #7
 8. #8
 9. Згідно з пп. 10, 11 Положення про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, розгляд заяви про відшкодування втраченого заробітку та інших трудових доходів, судових витрат, інших сум, виплачених громадянином у зв'язку з незаконними діями, визначення їх розміру проводиться відповідно органом, який постановив рішення про закриття провадження в кримінальній справі або судом, котрий розглядав цю справу по першій інстанції, в разі закриття її судом або постановлення виправдувального вироку. Оскільки кримінальна справа закрита прокуратурою району, питання про відшкодування зазначеної шкоди та визначення її розміру вирішується постановою прокурора, у зв'язку з чим суд правильно відмовив у прийнятті позовної заяви
  Determination of the Suprime Court of Ukraine; Excerpt on February 7, 1990
  n0009700-90, 3 kb
  #9
 10. #10
 11. #11
 12. #12
 13. #13
 14. Конвенція про корінні народи, які ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах N 169
  Міжнародна організація праці; Convention, International document on June 27, 1989169
  993_188, Valid, Revision on September 5, 1991, 36 kb
  #14
 15. #15
 16. #16
 17. #17
 18. #18
 19. Жінки-біженці і міжнародний захист (укр/рос)
  ООН; Opinion, International document on January 1, 1985
  995_359, 7 kb
  #19
 20. Протокол N 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (укр/рос)
  Рада Європи; Protocol, International document on November 22, 19847
  994_804, Valid, Revision on July 17, 1997, 19 kb (3 revisions)
  #20
 21. Регламент Суду "А"
  Європейський суд з прав людини; Rules on November 24, 1982
  980_253, Valid, Revision on November 4, 1998, 99 kb (3 revisions)
  #21
 22. #22
 23. #23
 24. #24
 25. Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних
  Рада Європи; Convention, International document on January 28, 1981
  994_326, Valid, Revision on July 6, 2010, 26 kb (2 revisions)
  #25
 26. #26
 27. #27
 28. #28
 29. Резолюція (74) 26 Комітету міністрів Ради Європи "Про право на відповідь - стан особи відносно преси"
  Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Resolution, Rule, International document on July 2, 1974(74)26
  994_741, 8 kb
  #29
 30. #30
 31. #31
 32. #32
 33. #33
 34. Протокол щодо статусу біженців (укр/рос)
  ООН; Protocol, International document on December 16, 1966
  995_363, Valid, Revision on January 10, 2002, 20 kb
  #34
 35. #35
 36. Протокол N 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки
  Рада Європи; Protocol, International document on May 6, 19632
  994_854, Valid, Revision on July 17, 1997, 5 kb
  #36
 37. Резолюція (62) 2 Комітету міністрів державам-членам відносно виборчих, громадянських та соціальних прав ув'язнених
  Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Resolution, International document on February 1, 1962
  994_801, 6 kb
  #37
 38. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять N 111 (укр/рос)
  Міжнародна організація праці; Convention, International document on June 25, 1958111
  993_161, Valid, Revision on June 24, 1975, 20 kb (3 revisions)
  #38
 39. #39
 40. #40
 41. #41
 42. Конвенція про громадянство заміжньої жінки
  ООН; Convention, International document on January 29, 1957
  995_158, Valid, Revision on October 20, 1960, 10 kb (2 revisions)
  #42
 43. Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства
  ООН; Convention, International document on September 7, 1956
  995_160, Valid, Revision on April 30, 1957, 13 kb (2 revisions)
  #43
 44. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями
  ООН; Rule, International document on August 30, 1955
  995_212, 69 kb
  #44
 45. #45
 46. #46
 47. Конвенція про політичні права жінок
  ООН; Convention, International document on December 20, 1952
  995_156, Valid, Revision on July 7, 1954, 7 kb
  #47
 48. #48
 49. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
  Рада Європи; Protocol, International document on March 20, 1952
  994_535, Valid, Revision on July 17, 1997, 5 kb (3 revisions)
  #49
 50. Конвенція про статус біженців (укр/рос)
  ООН; Convention, International document, Comment on July 28, 1951
  995_011, Valid, Revision on January 10, 2002, 95 kb (3 revisions)
  #50
Documents 1—50 from 62
Items on page

on top