№№ Types of documents Number
1. Causa (Справа) 1
2. Decision (Рішення) 1
3. International document (Міжнародний документ) 1
4. Law (Закон) 10
5. Letter (Лист) 1
6. Message (Повідомлення) 2
7. Order (Розпорядження) 1
8. Order (Наказ) 4
9. Plan (План) 1
10. Resolution (Постанова) 8
11. Statement (Заява) 1


on top