№№ Types of documents Number
1. Code of Ukraine (Кодекс України) 44
2. Code (Кодекс) 96
3. Law (Закон) 6490
4. Resolution (Постанова) 83270
5. Decree (Указ) 28512
6. Order (Розпорядження) 43529
7. Decree (Декрет) 83
8. Order (Наказ) 32038
9. Act (Акт) 1213
10. Blank (Бланк) 87
11. Reporting Form (Бланк звітності) 11
12. Budget (Бюджет) 64
13. Requirements (Вимоги) 730
14. Sentence (Вирок) 4
15. Opinion (Висновок) 512
16. Excerpt (Витяг) 2373
17. Directions (Вказівки) 81
18. Schedule of citizens reception (Графік прийому громадян) 11
19. Declaration (Декларація) 568
20. Directive (Директива) 287
21. Reference (Довідка) 678
22. Directory (Довідник) 44
23. Treaty (Договір) 686
24. Addition (Додаток) 1883
25. Permission (Дозвіл) 97
26. Doctrine (Доктрина) 9
27. Accord (Домовленість) 39
28. Report (Доповідь) 57
29. Commission (Доручення) 69
30. Journal (Журнал) 793
31. Законопроект (Законопроект) 28
32. Order (Замовлення) 45
33. Objection (Заперечення) 1
34. Note (Записка) 67
35. Request (Запит) 155
36. Reservation (Застереження) 10
37. Events (Заходи) 1645
38. Statement (Заява) 2168
39. Appeal (Звернення) 214
40. Restatement (Звід) 13
41. Report (Звіт) 896
42. List of changes (Зміни до документа) 6474
43. Sample (Зразок) 998
44. Instruction (Інструкція) 3733
45. Information (Інформація) 591
46. Others (Інші) 508
47. Historical document (Історичний документ) 29
48. Card (Картка) 543
49. Classifier (Класифікатор) 37
50. Classification (Класифікація) 65
51. Coefficients (Коефіцієнти) 95
52. Comment (Коментар) 6
53. Communique (Комюніке) 171
54. Convention (Конвенція) 773
55. Constitutional Provision (Конституційне подання) 130
56. Constitutional Treaty (Конституційний договір) 1
57. Constitution (Конституція) 13
58. Конституція України (Конституція України) 2
59. Conception (Концепція) 575
60. Cost (Кошторис) 152
61. Criteria (Критерії) 228
62. Letter (Лист) 9380
63. Memorandum (Меморандум) 677
64. Method (Методика) 380
65. International document (Міжнародний документ) 12728
66. Model (Модель) 139
67. Standard (Нормативи) 149
68. Norms (Норми) 731
69. Note (Нота) 125
70. Announcement (Оголошення) 23
71. Dissenting Opinion (Окрема думка) 287
72. Description (Опис) 818
73. Pact (Пакт) 7
74. Passport (Паспорт) 219
75. Passport of the budget program (Паспорт бюджетної програми) 13
76. Specification (Перелік) 7549
77. FAQ (Питання-відповідь) 18
78. Plan (План) 2173
79. Message (Повідомлення) 6753
80. Index (Покажчик) 10
81. Regulation (Положення) 7292
82. Amendments (Поправки) 60
83. Procedure (Порядок) 9132
84. Agenda (Порядок денний) 53
85. Message (Послання) 25
86. Rule (Правила) 1696
87. Pricelist (Прейскурант) 8
88. Claim (Претензія) 2
89. Principles (Принципи) 85
90. Prescriptions (Припис) 67
91. Program (Програма) 770
92. Draft (Проект) 513
93. Offers (Пропозиції) 73
94. Protocol (Протокол) 2134
95. Rules (Регламент) 275
96. Registry (Реєстр) 351
97. Resolution (Резолюція) 1353
98. Recommendations (Рекомендації) 767
99. Decision (Рішення) 6177
100. Explanation (Роз'яснення) 687
101. Divergent Opinion (Розбіжна думка) 3
102. Schedule (Розклад) 19
103. Allocation (Розподіл) 189
104. Certificate (Свідоцтво) 280
105. Certificate (Сертифікат) 129
106. Composition of collective body (Склад колегіального органу) 1750
107. List (Список) 2158
108. Causa (Справа) 7265
109. Rates (Ставки) 101
110. Standard (Стандарт) 230
111. Status (Статус) 635
112. Statute (Статут) 249
113. Strategy (Стратегія) 133
114. Structure (Структура) 150
115. Scheme (Схема) 566
116. Tariff (Тариф) 622
117. Telegram (Телеграма) 39
118. Technical Regulations (Технічний регламент) 86
119. Model Law (Типовий закон) 12
120. Title (Титул) 179
121. Agreement (Угода) 3781
122. Generalization of judicial practice (Узагальнення судової практики) 42
123. Terms (Умови) 974
124. Universal (Універсал) 7
125. Determination (Ухвала) 3283
126. Form (Форма) 2897
127. Typical Form (Форма типового документа) 7371
128. Charter (Хартія) 36


on top