Документ 994_212, поточна редакція — Прийняття від 22.04.1999

                     Рішення Ради 1999/280/ЄС 
"Про порядок інформування та консультацій щодо цін
на поставки сирої нафти та споживчих цін на
нафтопродукти у Співтоваристві"
від 22 квітня 1999 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Враховуючи Договір, про створення Європейського
Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, його Статтю 213, Враховуючи пропозиції, подані Комісією (1), Враховуючи думку Європейського Парламенту (2), Враховуючи думку Економічного та Соціального Комітету (3), ___________________
(1) OJ C 232, 24.7.1998, p. 10.
(2) OJ C 313, 12.10.1998, p. 68.
(3) OJ C 407, 28.12.1998, p. 182.
(1) Оскільки прозорість споживчих цін на нафтопродукти та
інформація про ціни на поставки сирої нафти необхідні для
задовільного функціонування внутрішнього ринку та, зокрема,
вільного руху товарів в межах Співтовариства;
(2) Оскільки Директива Ради 76/491/ЄЕС від 4 травня 1976 р.
про порядок інформування та консультацій щодо цін на сиру нафту та
нафтопродукти у Співтоваристві (4) вимагає від держав-членів
передачі Комісії інформації, яка вже не відбиває реалії нафтових
ринків; оскільки, таким чином, Директиву 76/491/ЄЕС необхідно
скасувати та замінити новим порядком інформування у
Співтоваристві;
___________________
(4) OJ L 140, 28.5.1976, p. 4.
(3) Оскільки Регламент Ради (ЄС) N 2964/95 від 20 грудня 1995
р. про впровадження реєстрації імпорту та поставок сирої нафти у
Співтоваристві (5) дає змогу Комісії одержувати інформацію від
кожної держави-члена про ціни поставок сирої нафти за місяць за її
типами, що відповідають імпорту з третіх країн або поставок з
інших держав-членів, але не дозволяє їй визначити загальну
вартість поставок сирої нафти у Співтоваристві;
___________________
(5) OJ L 310, 22.12.1995, p. 5.
(4) Оскільки, таким чином, бажано встановити у Співтоваристві
порядок інформування та консультації щодо цін поставок сирої нафти
та споживчих цін на нафтопродукти;
(5) Оскільки цей порядок вимагає регулярного одержання від
держав-членів певної інформації про ціни поставок сирої нафти та
споживчі ціни на нафтопродукти в агрегованій формі;
(6) Оскільки, відповідно до існуючої практики, держави-члени
повинні продовжувати передавати до Комісії споживчі ціни на
нафтопродукти щопонеділка, як вони досі робили на добровільних
засадах; оскільки держави-члени можуть підтримувати свою нинішню
систему або створити нові процедури збору даних;
(7) Оскільки зібрана інформація повинна надавати можливість
порівнювання тенденції у витратах та цінах на нафту у
Співтоваристві;
(8) Оскільки податки на нафтопродукти є компонентом ціни
продажу, і тому, щоб забезпечити прозорість цін на ці продукти та
порівнювати ціни у Співтоваристві, необхідно показувати споживчі
ціни на нафтопродукти без зборів та податків, а також з
урахуванням всіх податків;
(9) Оскільки зібрана інформація та результати проведених
Комісією аналізів мають публікуватись на рівні Співтовариства з
метою забезпечення прозорості ринку та являти собою предмет
консультації між державами-членами та Комісією;
(10) Оскільки у випадку виявлення Комісією відхилень або
розбіжностей у переданих їй цифрах вона повинна мати можливість
отримати подальшу інформацію від відповідної держави-члена;
(11) Оскільки існує необхідність в більш детальному
визначенні порядку, що стосується зазначених повідомлень,
ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
Стаття 1
Держави-члени мають передавати до Комісії інформацію, що
стосується цін CIF поставок сирої нафти та споживчих цін на
нафтопродукти, у спосіб, визначений у Статті 3. Перелік нафтопродуктів викладено у Додатку. Інформація одержується шляхом збирання отриманих даних та
подається таким чином, щоб надати якомога більш репрезентативну
картину ринку нафти кожної держави-члена.
Стаття 2
Для цілей цього Рішення: 1. "ціна поставки" означає ціну всього імпорту та поставок
сирої нафти, а також сирої нафти, виробленої у державі-члені; 2. "імпорт сирої нафти" - всі обсяги сирої нафти, що
надходять до Співтовариства з метою, іншою ніж транзит, які
призначені для задоволення потреб держави-члена; 3. "поставки сирої нафти" - всі обсяги сирої нафти, що
надходять на територію держави-члена з іншої держави-члена з
метою, іншою ніж транзит, які призначені для задоволення потреб
першої держави-члена; 4. "сира нафта, вироблена у державі-члені" означає всю сиру
нафту, видобуту та очищену у державі-члені, де зазначене
виробництво становить понад 15% щорічних загальних поставок сирої
нафти до цієї держави-члена; 5. "споживчі ціни" - це найбільші репрезентативні рівні цін,
виставлених для споживачів у тій або іншій категорії.
Стаття 3
1. Держави-члени передають до Комісії таку інформацію: (a) ціни CIF поставок сирої нафти - протягом місяця по
закінченні місяця, що розглядається;
(b) споживчі ціни на нафтопродукти без зборів та податків та
включаючи всі чинні податки на 15 день кожного місяця - протягом
30 днів після 15 числа місяця, що розглядається.
2. На основі існуючих систем збирання даних держави-члени
продовжують інформувати Комісію про споживчі ціни на нафтопродукти
без чинних зборів та податків щопонеділка, крайній строк - 12
година наступного дня.
Стаття 4
На основі інформації, зібраної відповідно до цього Рішення,
Комісія публікує у відповідній формі: (a) щомісяця: ціни CIF поставок сирої нафти та споживчі ціни
на нафтопродукти без зборів та податків та включаючи збори і
податки за станом на 15 число кожного місяця;
(b) щотижня: споживчі ціни на нафтопродукти без зборів та
податків, за станом на понеділок.
Стаття 5
Держави-члени та Комісія проводять консультації одна з одною
з питань, пов'язаних із цим Рішенням, стосовно відповідності до
нього зібраної інформації.
Стаття 6
Вся інформація, передана відповідно до цього Рішення, є
конфіденційною. Однак, це положення не повинно перешкоджати
розповсюдженню загальної та реферативної інформації у формі, що не
розкриває подробиці, які стосуються окремих підприємств, тобто
такій, що стосується, принаймні, трьох підприємств. Держави-члени
можуть утриматися від надання докладних даних, що стосуються
окремих підприємств.
Стаття 7
Якщо Комісія виявить відхилення або розбіжності в інформації,
наданій державами-членами, вона може попросити держави-члени
ознайомити її з процедурами розрахунку та оцінки, які
використовувались для одержання сумарних показників.
Стаття 8
В межах, визначених цим Рішенням, Комісія приймає конкретні
положення щодо його виконання, які стосуються форми, вмісту та
всіх інших аспектів повідомлень, зазначених у Статті 1.
Стаття 9
Директива 76/491/ЄЕС скасовується.
Стаття 10
Це Рішення адресується державам-членам.
Здійснено в Люксембурзі, 22 квітня 1999 р.
Від імені Ради Президент
В.Мюллер (W.MULLER)
Додаток
Перелік нафтопродуктів
1. Моторне паливо: "TABLE POSITION" 2. Побутове паливо (для опалення): "TABLE POSITION" 3. Паливо промислового призначення: "TABLE POSITION"
Офіційний Часопис L 110, 28/04/1999 p. 0008 - 0011
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору