Документ 495к/19-РГ, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 495-к

09 серпня 2019 р.

Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України від 30 вересня 2015 року № 1366 «Про розподіл обов’язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України»

Внести до розпорядження Голови Верховної Ради України від 30 вересня 2015 року № 1366 «Про розподіл обов'язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України» такі зміни:

1) у пункті 2 абзаци другий та шостий виключити;

2) у пункті 3:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«Координує роботу Управління комп'ютеризованих систем, а також підприємств і організацій, що забезпечують діяльність Верховної Ради України та її Апарату»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Організовує здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного використання електронної системи підрахунку голосів картками, технічне обслуговування та модернізацію цієї системи».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

вгору