Документ 479-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2014, підстава - 409-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 травня 1997 р. N 479
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }
Про внесення змін і доповнень до постанов
Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1995 р. N 959
та від 1 серпня 1996 р. N 879

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни і доповнення до таких постанов Кабінету
Міністрів України:
1) доповнити пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
1 грудня 1995 р. N 959 ( 959-95-п ) "Про встановлення тимчасових
норм споживання населенням електроенергії та природного газу, на
оплату яких надається субсидія" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст.
112) новим абзацом четвертим такого змісту:
"у будинках, обладнаних електроопалювальними установками, -
28 кВт.год на 1 кв. метр опалюваної площі в опалювальний період із
розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу і додатково
10,5 кв. метра на сім'ю, але не більше загального розміру
опалюваної площі".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
2) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1
серпня 1996 р. N 879 ( 879-96-п ) "Про встановлення норм
користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають
пільги щодо їх оплати":
підпункт "а" доповнити абзацом такого змісту:
"у сільських і міських населених пунктах у будинках,
обладнаних електроопалювальними установками, - 28 кВт.год на 1 кв.
метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період із
розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу і додатково
10,5 кв. метра на сім'ю, але не більше загального розміру
опалюваної площі";
у підпунктах "б" і "г" слова "опалювальної площі" замінити
словами "опалюваної площі".
2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 1997 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.24вгору