Документ 2190-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.92 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229; 2000 р., N 35,
ст. 288):
1) у статті 95:
частину другу викласти в такій редакції:
"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати,
надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати";
частину третю виключити;
2) частину третю статті 96 викласти в такій редакції:
"Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів)
провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду,
яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо
встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних
ставок (посадових окладів)".
2. У Законі України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121;
2000 р., N 35, ст. 288):
1) у статті 3:
частину другу викласти в такій редакції:
"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати,
надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати";
частину третю виключити;
2) абзац другий частини третьої статті 6 викласти в такій
редакції:
"тарифної ставки робітника першого розряду, яка
встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений
розмір мінімальної заробітної плати".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
про внесення змін до законів України, що випливають з цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2190-IVвгору