Документ 2169-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 25
Закону України "Про відпустки"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.417 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину першу статті 25 Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2,
ст. 4; 2000 р., N 51-52, ст. 449; 2005 р., N 9, ст. 178, N 26,
ст. 353) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій
статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років
на період оголошення карантину на відповідній території".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 травня 2010 року
N 2169-VIвгору