Документ 1412/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.06.2001, підстава - 476/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 476/2001 ( 476/2001 ) від 29.06.2001 )

Про затвердження Положення про відзнаку Президента
України - почесне звання "Заслужений лісівник України",
Опису нагрудного знака та посвідчення

У зв'язку з встановленням відзнаки Президента України -
почесного звання "Заслужений лісівник України"
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про відзнаку Президента України -
почесне звання "Заслужений лісівник України".
2. Затвердити Опис нагрудного знака до відзнаки Президента
України - почесного звання "Заслужений лісівник України" та зразок
посвідчення до почесного звання "Заслужений лісівник України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 жовтня 1999 року
N 1412/99
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 жовтня 1999 року N 1412/99
ПОЛОЖЕННЯ
про відзнаку Президента України - почесне звання
"Заслужений лісівник України"

1. Відзнаку Президента України - почесне звання "Заслужений
лісівник України" (далі - почесне звання "Заслужений лісівник
України") встановлено для відзначення працівників лісового
господарства за вагомий особистий внесок у розвиток галузі,
досягнення значних показників у праці, високу професійну
майстерність.
2. Удостоєння почесного звання "Заслужений лісівник України"
здійснюється Указом Президента України.
3. Почесне звання "Заслужений лісівник України" присвоюється
особам, які працюють у галузі лісового господарства не менш як
10 років.
4. Подання про присвоєння почесного звання "Заслужений
лісівник України" вносять на ім'я Президента України керівники
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. Висунення
кандидатур до присвоєння почесного звання здійснюється гласно, як
правило, за місцем роботи особи, яку представляють до
нагородження.
5. До подання додається нагородний лист установленого зразка,
в якому зазначаються заслуги особи, що стали підставою для
порушення клопотання про присвоєння почесного звання "Заслужений
лісівник України".
6. Особі, удостоєній почесного звання "Заслужений лісівник
України", вручаються посвідчення і нагрудний знак.
7. Посвідчення і нагрудний знак до почесного звання
"Заслужений лісівник України" вручає Президент України або за його
дорученням керівник центрального органу виконавчої влади, Голова
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
голова Комісії по державних нагородах України при Президентові
України.
8. Нагрудний знак до почесного звання "Заслужений лісівник
України" носять з правого боку грудей.
9. У разі втрати (псування) нагрудного знака або посвідчення
до почесного звання "Заслужений лісівник України" дублікат не
видається. Його може бути видано, як виняток, за умови, що
нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) нагрудного знака
або посвідчення.
10. Дублікат нагрудного знака або посвідчення до почесного
звання "Заслужений лісівник України" видається за рішенням Комісії
по державних нагородах України при Президентові України.
11. Після смерті удостоєного почесного звання "Заслужений
лісівник України" нагрудний знак та посвідчення залишаються в
сім'ї померлого як пам'ять. Вони можуть бути передані спадкоємцями
померлого до Комісії по державних нагородах України при
Президентові України на постійне зберігання без права повернення,
а також музейним закладам для експонування.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 жовтня 1999 року N 1412/99
ОПИС
нагрудного знака до відзнаки Президента України -
почесного звання "Заслужений лісівник України"
Нагрудний знак має фігурну форму, утворену п'ятьома вигнутими
назовні та чотирма увігнутими всередину дугами. Уздовж зовнішнього
краю - пружка шириною 1 мм. Розмір знака: висота - 28 мм, ширина -
26 мм.
Лицьовий бік знака випуклий. У центрі знака розміщено овал з
пружкою, покритий емаллю малинового кольору. В овалі - рельєфне
зображення профілю жіночої голови, прикрашеної вінком з квітів і
колосся пшениці, як уособлення України. Овал обрамлений рослинним
орнаментом у стилі українського бароко.
Зворотний бік знака плоский. Посередині - зображення
соняшника, над яким зліва направо по колу розміщено напис
"Заслужений лісівник України". У нижній частині знака - рослинний
орнамент та стилізований картуш, на тлі якого гравірується номер
знака.
Знак за допомогою кільця та вушка прикріплюється до фігурної
колодки, її край облямований випуклою пружкою змінної ширини, а
сама колодка покрита емаллю малинового кольору. У центрі колодки -
рельєфне зображення лаврової гілки. Розмір колодки: довжина -
19 мм, ширина - 26 мм. На зворотному боці колодки є застібка для
прикріплення знака до одягу.
Нагрудний знак виготовляється з посрібленого нейзильберу.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору