Картка документа

Види:
Видавники:
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
Дати:
  • 03.12.2013
Номери:
2826
Реєстрація:
  • Мін'юст України
  • від 24.12.2013
  • 2180/24712
Стан:
  • Чинний
Ідентифікатор:

Документи та файли

Текст документа, 582 кб відкрито зараз d414943.htm / d414943.zip / Текст для друку
Редакція від 05.08.2018, підстава - z0604-18
Редакції документа (11 редакцій)
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Положення
Титульний аркуш повідомлення
Форма, Повідомлення
Сигнальний документ (ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ) — f414943n2044.doc / Попередній перегляд файлу
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Додаток
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу)
Додаток
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Додаток
Сигнальний документ (ВІДОМОСТІ) — f414943n2117.doc / Попередній перегляд файлу
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Додаток
Сигнальний документ (ВІДОМОСТІ) — f414943n2120.doc / Попередній перегляд файлу
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Додаток
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Додаток
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Додаток
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Додаток
Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
Додаток
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
Додаток
Відомості про винесення ухвали про санацію емітента
Додаток
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Додаток
Сигнальний документ (ПОВІДОМЛЕННЯ) — f414943n2108.doc / Попередній перегляд файлу
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
Додаток
Сигнальний документ (ВІДОМОСТІ) — f414943n2113.doc / Попередній перегляд файлу
Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду
Додаток
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
Додаток
Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів
Додаток
Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій
Додаток
Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів
Додаток
Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду
Додаток
Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН
Додаток
Відомості про припинення функціонування ФОН
Додаток
Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами
Додаток
Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
Додаток
Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Додаток
Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
Додаток
Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
Додаток
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Форма, Повідомлення
Титульний аркуш
Додаток
Сигнальний документ (ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ) — f414943n2116.doc / Попередній перегляд файлу
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
Форма, Звіт
Інформація про конвертацію цінних паперів
Інформація
Інформація про заміну управителя
Форма, Інформація
Інформація про керуючого іпотекою
Інформація
Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
Інформація
Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
Інформація
Інформація про іпотечне покриття
Форма, Інформація
Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
Інформація
Річна інформація емітента цінних паперів
Форма типового документа, Інформація
Сигнальний документ (РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ) — f414943n1587.doc / f414943n1587.zip / Попередній перегляд файлу
Інформація про стан корпоративного управління
Форма, Інформація
Інформація про випуски іпотечних облігацій
Форма, Інформація
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
Форма, Інформація
Основні відомості про ФОН
Додаток
Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
Форма типового документа, Інформація
Річна інформація емітента цінних паперів
Форма, Інформація
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
Форма, Інформація
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
Форма типового документа, Інформація

Історія документа та редакції

Дата події Назва події, підстава Текст редакції
03.12.2013 Прийняття
НКЦПФР; Рішення № 2826
перша редакція, 473 кб
24.12.2013 Державна реєстрація
01.01.2014 Набрання чинності
Стан: Чинний
07.11.2014 Редакція, підстава - z1269-14 попередня редакція, 474 кб
01.03.2015 Редакція, підстава - z1657-14 попередня редакція, 497 кб
31.12.2015 Редакція, підстава - z1122-15 попередня редакція, 507 кб
10.06.2016 Редакція, підстава - z0705-16 попередня редакція, 548 кб
18.12.2016 Редакція, підстава - z1313-16 попередня редакція, 557 кб
26.02.2017 Редакція, підстава - z1661-16 попередня редакція, 561 кб
05.11.2017 Редакція, підстава - z1096-17 попередня редакція, 596 кб
01.01.2018 Редакція, підстава - z1458-17 попередня редакція, 596 кб
04.02.2018 Редакція, підстава - z1552-17 попередня редакція, 574 кб
05.08.2018 Редакція, підстава - z0604-18 поточна редакція, 582 кб відкрито зараз

Публікації документа

Офіційний вісник України офіційне видання
  • від 31.12.2013
  • 2013 р., № 100, стор. 237, стаття 3699, код акта 70937/2013

Класифікація документавгору