Card of document

Types:
Issuers:
Dates:
  • October 13, 2017
Numbers:
1378
Registration:
  • Мін'юст України
  • on November 14, 2017
  • 1397/31265
State:
  • Valid
Identifier:

Documents and files

Text of document, 406 kb is opened now d471260.htm / Print version
Revision on June 8, 2018, on the basis - z0600-18
Versions of document (2 revisions)
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році
Terms
Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Specification
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Specification
Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
Specification
Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
Specification
Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100200
Addition
Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році
Addition
Terms in document (34 terms)

History of document and versions

Date Event, on the basis Text version
October 13, 2017 Adoption
МОН України; Order № 1378
first version, 381 kb
November 14, 2017 State registration
December 12, 2017 Entry into force
State: Valid
June 8, 2018 Revision, on the basis - z0600-18 current version, 406 kb is opened now

Publications of document

Офіційний вісник України official publication
  • on December 12, 2017
  • 2017, № 97, page 202, article 2975, код акта 88175/2017

Classification of documenton top